عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب‌شستگی پدیده‌ای طبیعی است که در نتیجه فرسایش بستر و کناره‌های رودخانه‌های آبرفتی توسط جریان آب رخ می‌دهد. این پدیده در اثر تأثیر متقابل هندسه آبراهه، بستر و مشخصات جریان در اطراف پایه به صورت موضعی ایجاد می‌شود. در واقع با برخورد جریان به پایه‌های پل حفره‌هائی دراطراف پایه تشکیل وسامانه‌های گردابی پیچیده‌ای به ‌وجود می‌آیدکه عملکردآن‌ها باعث حفرگودالی دراطراف پایه‌ها شده که حفره آب‌شستگی نامیده می‌شود. توسعه این گودال در اطراف پایه‌ها باعث خالی‌شدن زیر پی‌ها و در ‌نتیجه خرا ...

جهت عبور از رودخانه‌ها، وجود پل‌ها اجتناب‎ناپذیر است. از مهم‎ترین عوامل تخریب پل‌ها، آب‎شستگی موضعی در پایه‌های آنها است و بشر همواره به دنبال مهار این پدیده بوده است. آب‎شستگی پدیده‌ای است که در اثر اندرکنش آب و خاک، یا به‎طور طبیعی ناشی از تغییرات ریخت رودخانه‌ها و یا به‎طور مصنوعی ناشی از سازه‎های احداث شده توسط بشر رخ می‎دهد. بار‌گذاری پایه‌های پیچیده‎ی پل در روابط ارایه شده در مقالات و آیین‌نامه‌های طراحی تا ‌کنون بر اساس بیشینه‎ی عمق آب‎شستگی انجام شده است و مطالعات در ...

چکیده تخریب پل‌ها به خاطر آب‌شستگی باعث شده تا تحقیقات زیادی در راستای پیش‌بینی مقدار عمق بیشینه‌ی آب‌شستگی و روند رخ‌داد این پدیده صورت گیرد. آب‌شستگی به دلیل سه بعدی بودن جریان، هم‌زمانی با انتقال رسوب و تغییر مداوم مرزهای جریان پدیده‌ای پیچیده است که تحلیل مسأله را به روش‌های تحلیلی و عددی مشکل می‌سازد. به همین دلیل، بررسی این مسأله اغلب از طریق تحقیقات آزمایشگاهی صورت می‌گیرد. بیشتر مطالعات آب‌شستگی در شرایط جریان آزاد بوده و مطالعات اندکی در مورد بررسی و شناسایی الگوی آ ...

پل‌ها از جمله مهمترین سازه‌های هیدرولیکی هستند که آب‌شستگی موضعی کنار پایه‌های آن‌ها در طول جریان‌های سیلابی یکی از عوامل تهدید پایداری آن‌ها به شمار می‌رود. لذا برای طرح یک سازه ایمن و جلوگیری از آب‌شستگی پایه پل بگونه‌ای که توجیه‌پذیری اقتصادی نیز به دنبال داشته باشد، به تحقیقات زیاد نیاز است. به همین دلیل تلاش‌های بسیاری برای کنترل و کاهش آب‌شستگی پایه پل صورت گرفته است. یکی از این روش‌های جدید استفاده از سری پره‌های مستغرق است. لذا در این تحقیق نصب یک سری پره‌های مستغرق ب ...

بر اساس تحقیقات انجام شده بیش از نیمی از پل‌ها در اثر وقوع سیل تخریب و ویران می‌شوند که علت عمده آن، آب‌شستگی موضعی اطراف پایه‌ها است. استفاده از سنگ‌چین، طوق، باله دلتایی شکل، شمع‌های حفاظتی، شالوده یا پی، گروه پایه‌های ناقص یا کامل، ایجاد شکاف در بدنه پایه و یا ترکیبی از روش‌های مذکور، تمهیداتی هستند که برای جلوگیری و کاهش عمق آب‌شستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل پیشنهاد شده‌اند. به طور کلی آب‌شستگی موضعی اطراف پایه پل بدلیل وجود جریان رو به پائین در بالادست پایه و تشکیل گرد ...

پل ها از جمله مهم ترین و پرکاربردترین سازه های رودخانه ای هستند که در راه سازی از اهمیت زیادی برخوردارند. یکی از مواردی که تحت تأثیر ایجاد سازه های آبی در فرآیند طبیعی سیستم های آبی ظهور پیدا می کند، انواع مختلفی از فرسایش های القایی است که می توان آن را ناشی از دخالت بشر در یک نظام هماهنگ تلقی کرد. این تغییرات معمولاً باعث افزایش ظرفیت انتقال رسوب در سیال شده و درنهایت منجر به ایجاد پدیده آب شستگی خواهد شد. دو عامل مهم باعث ایجاد آب شستگی در اطراف پایه های پل می شوند، یکی بر ...

تکنیک صفحات مستغرق یکی از روش‌های موثر مدیریت رسوبات بار بستر در رودخانه‌ها و مجاری آبرفتی می‌باشد. صفحات مستغرق به صورت قائم و با زاویه‌ای کم نسبت به جریان نزدیک‌شونده، در بستر رودخانه نصب می‌شوند. یک صفحه‌ی مستغرق در واقع یک مولد جریان‌های ثانوی است. جریان‌های ثانوی در نتیجه‌ی گرادیان قائم فشار در طرفین صفحه‌ی مستغرق و توزیع غیریکنواخت سرعت جریان در امتداد قائم به وجود می‌آیند و موجب شکل‌گیری یک جریان چرخشی (جریان حلزونی) در پایین‌دست صفحه می‌شوند. جریان چرخشی حاصل از صفحه‌ ...

کنترل آب‌شستگی تکیه‌گاه پل از دیرباز مورد مطالعه محققین قرار داشته است که روشهای مختلفی همچون سنگ فرش، بلوک بتنی، گابیون یا توری سنگی، کیسه‌های ماسه‌ای، لحاف بتنی، دیواره موازی، طوقه تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است. صفحات مستغرق نیز از جمله روشهایی است که در سایر کارهای مهندسی رودخانه از جمله کنترل فرسایش ساحل، کنترل رسوب ورود به آبگیر، عمیق کردن بستر رودخانه، تغییر جهت و الگوی جریان و کاهش فرسایش در محل پایه‌های پل مورد مطالعه قرار گرفته است. در خصوص استفاده از صفحات مستغر ...

پدیده آب‌شستگی یک جریان دو فازی آب و رسوب می‌باشد که این پدیده به روش نظری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و عموماً از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی برای شرایط خاص استفاده شده است. رسوبگذاری در مخازن سدها، مشکلی است که بسیاری از سدهای در حال بهره‌بردای با آن مواجه می‌باشند. رسوبگذاری باعث کاهش عمر مفید سدها می‌گردد. یکی از روش‌های مقابله با رسوبگذاری و بازیافت ظرفیت از دست رفته سد، رسوبشویی هیدرولیکی می‌باشد. در این روش با باز نمودن دریچه‌های تحتانی حجم زیادی از رسوبات از مخزن س ...