عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره آبی زعفران بر رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم در سوپ جو تجاری بود. حداقل غلظت مهاری و نیز حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی زعفران به روش براث میکرودایلوشن ارزیابی گردید. این شاخص ها به ترتیب 100 میلی گرم در میلی لیتر و 200 میلی گرم در میلی لیتر حاصل شدند. نتایج نشان می دهند که با افزایش غلظت عصاره آبی زعفران و با کاهش دمای نگه داری سوپ جو تجاری، اثر ضدباکتریایی عصاره آبی زعفران بیشتر می شود. بر اساس نتایج این بررسی از عصاره آبی زعفران ...

در طول تاریخ ایران رنگ بعنوان یکی از عناصر موثر در زیباسازی فضا، ایجاد حس تعلق، خاطره انگیزی و ... مورد استفاده معماران و طراحان شهری قرار گرفته است. با کمی دقت متوجه می شویم طراحان ایرانی از رنگ ها برای برقراری ارتباط با بیننده استفاده می کرده اند چرا که رنگ احساسی ترین عنصر بصری می باشد. بخصوص از رنگ آبی لاجوردی در اغلب آثار خود استفاده می کردند. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های نظری بوده و به روش تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بررسی سیر تغییر رنگها در کالبد ش ...

در اين تحقيق گرمايش اهمي به عنوان يک فرآيند حرارتي در تبديل گوجه‌فرنگي به رب مورد استفاده قرار گرفت. گوجه‌فرنگي واريته ارلي- اوربانا به عنوان نمونه انتخاب شد. نمونه‌ها تحت دماي اوليه 85 درجه سانتي‌گراد و توسط دستگاه خردکن خانگي به پوره تبديل شدند. رطوبت اوليه پوره 1±91%، PH پوره 4/15 و پارامترهاي رنگ پوره R، G و B به ترتيب 260، 98 و 70 اندازه‌گيري شد. پوره در مدار همبندي شده گرمايش اهمي در گراديان ولتاژهاي 6، 8، 10، 12، 14 و V/cm 16 در سه تکرار تست و ارزيابي گرديد. داده‌ها ب ...