عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

بررسی امکان آبیاری محصول پسته با استفاده از لوله‌های سفالی نیمه تراوا می‌باشد تا ضمن صرفه‌جوئی در مصرف آب ، با هدایت ریشه درخت پسته با اعماق زمین امکان استفاده‌های آب ذخیره شده لایه‌های زیرین خاک فراهم آید. ساخت دستگاه پرس و قالب - ساخت لوله‌های سفالی - آماده‌سازی زمین. ...

با توجه به مشکلات موجود در زمینه کمبود آب ، در زمینه آبیاری کوزه‌ای به عنوان روشی با راندمان بالا و بررسی مشکلات آن و تلاش در جهت بهبود این سیستم می‌تواند مفید واقع شود. لذا شناخت عوامل موثر در میزان رطوبت خاک اطراف کوزه به منظور فراهم کردن آب کافی در محدوده دیشه و ایجاد محیط مناسب رطوبتی برای گیاه به بهبود کارائی سیستم کمک می‌کند. بدینن ترتیب تحقیق حاضر اهداف زیر را دنبال کرده است : -1تعیین میزان رطوبت خاک تحت رژیم آبیاری کوزه‌ای و مقایسه آن با روشهای شیاری و قطره‌ای ثقلی و ...

در این طرح راندمان آبیاری به روش کوزه‌ای در مقایسه با آبیاری نشتی و مقایسه عملکرد محصول در دو روش بر روی تعداد از گیاهان جالیزی، همچنین بهترین فاصله کشت گیاه تا محل کوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . از آنجایی که میزان تبخیر در مناطق کویری ایران مانند استان یزد زیاد و منابع آبی بسیار محدود است استفاده از روشهای آبیاری زیرزمینی که تبخیر سطحی و تلفات عمقی ندارند بسیار مناسب می‌باشد نظر به اینکه این روش آبیاری از قدیم‌الایام در این استان مرسوم بوده است ارائه یک طرح علمی مناسب در ...

کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور ما به شمار می آید تا جایی که می توان گفت که رشد اقتصادی کشور بدون توسعه کشاورزی ممکن نیست. یکی از چالش های مهم در توسعه کشاورزی در ایران بحث کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور است. ازاین رو بررسی شیوه های نوین آبیاری از یک سو و تلفیق آن با شیوه های سنتی برای انطباق وسازگاری آن با جغرافیای کشاورزی کشور از سوی دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی کاربردی به مسئله کم آبی در سطح کشور و استان خراسان جنوبی از مباحث مهم در این مقاله می باش ...

حدود 75 درصد وسعت کشور ایران را مناطق خشک و نیمه خشک در بر می گیرد، بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، استفاده از روش های آبیاری با راندمان بالا امری اجتناب ناپذیر است که باید در بخش کشاورزی به آن توجه شود. در حال حاضر راندمان روش های آبیاری سطحی نسبت به سایر روش های آبیاری پایین است. روش های آبیاری زیرسطحی و تحت فشار اگر به درستی طراحی و اجرا شوند با توجه به شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران به دلیل کاهش تبخیر دارای راندمان بالاتری هستند. روش آبیاری زیرسطحی با ...