عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشخصات هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای تحت فشار کم و در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق فشار مورد نیاز سیستم توسط مخزن آبی که شامل 10 خروجی آب به منظور ایجاد 10 ارتفاع فشار مختلف از 0/45 متر تا 1/8 متر تامین شده است. این تحقیق شامل دو بخش آزمایشگاهی و مدلسازی است که در بخش آزمایشگاهی اثر طول و قطر لترال مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش‌های مربوط به اثر طول لترال و اثر قطر لترال بر مشخصات هیدرولیکی سیستم شامل متوسط دبی قطره‌چکان‌ها و یکنواختی سیستم د ...

محدود شدن منابع آب و خاک، افزایش جمعیت جهان، نیاز روز افزون به غذا و تقاضای رقابتی برای آب باعث شده که روش های آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری قطره ای مورد استفاده وسیع قرار گیرد. گرفتگی قطره چکان ها مهمترین مشکل در آبیاری قطره ای ست که به تدریج باعث عدم توزیع یکنواخت آب و بالا رفتن هزینه های نگهداری سیستم می شود. آب مغناطیسی پدیده ای نو در ارتقاء بهره وری آب به شمار می آید که با عبور آب از میان یک آهنربای دائمی (مغناطیس پایدار) قوی مستقر روی خط لوله به وجودمی آید. این مطالعه ...

آبیاری قطره ای یکی از روش های کارای آبیاری است که در سال های اخیر کاربرد وسیعی در بخش کشاورزی ایران پیدا نموده است. استفاده از آب های با کیفیت پایین باعث ایجاد مشکلاتی در این سیستم ها می گردد. گرفتگی فیزیکی قطره چکان ها از جمله مهم ترین این مشکلات می باشد. گرفتگی قطره چکان ها راندمان آبیاری و طول عمر سیستم آبیاری قطره ای را کاهش می دهد. ذرات فیزیکی معلق در آب آبیاری، مهمترین عامل گرفتگی قطره چکان ها به شمار می آید. ارزیابی عملکرد عدم گرفتگی قطره چکان ها، اولین و مهمترین قدم د ...

یکی از مشکلات عمده کاربرد آبیاری قطره‌ای زیرسطحی گرفتگی قطره‌چکان‌هاست که در نتیجه مکش منفی ایجاد شده بدلیل خاموش بودن سیستم و سپس برگشت آب و ذرات خاک به داخل قطره-چکان می‌باشد. استفاده از پوشش به دور قطره‌چکان‌ها می‌تواند باعث کاهش مشکل فوق گردد. این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل سه عمق کار‌گذاری قطره‌چکان (صفر،20،40 سانتی متری از سطح خاک) و فاکتور دوم 9 نوع پوشش (شام ...

با قرار گرفتن ایران در کمربند بیابانی، آب همواره یکی از عوامل بنیادی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی روستایی کشورمان بوده است. از سویی دیگر کشورمان به دلیل رشد جمعیت، توسعه‌ی بهداشت و گسترش بخش‌های کشاورزی، صنعت و مواردی از این دست، پیوسته با افزایش تقاضای آب مواجه بوده است و این امر موجب زیاد شدن شکاف میان عرضه و تقاضای این ماده ارزشمند در آینده خواهد شد. در سال‌های اخیر توجه به اقتصاد آب به ویژه اقتصاد آب در بخش کشاورزی که بیشترین مصرف آب در این بخش می‌باشد، اهمیت بسزایی ...

آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ (SDI) به دلیل کاهش تبخیر سطحی و کنترل نفوذ عمقی موجب افزایش کارایی مصرف آب می شود. اما گرفتگی قطره چکان ها به علت نفوذ ریشه و خاک به داخل قطره چکان ها یک تهدید برای پایداری بلند مدت این سیستم می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق تریفلن در جلوگیری از گرفتگی قطرهچکانها به وسیله ریشه دو گونه چمن بود. پژوهش در سال های 1391 و 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه غلظت تزریق علف کش تریفلن شامل0 (C0)، 100 (C1) و ...

به منظور تامین رطوبت خاک منطقه توسعه ریشه در آبیاری قطره‌ای لازم است که حجم معینی از خاک توسط یک یا چند منبع نقطه ای مرطوب شود. تعیین الگوی جبهه‌ رطوبتی برای طراحی مناسب آبیاری قطره‌ای ضروری است. اغلب مطالعات صورت گرفته‌ روی توزیع جبهه رطوبتی در آبیاری قطره‌ای پیوسته بوده و اندک مطالعاتی روی آبیاری قطره‌ای پالسی (متناوب) صورت گرفته است. در این تحقیق به بررسی آبیاری قطره‌ای پالسی و تاثیر آن بر جبهه‌ رطوبتی و تلفات ناشی از نفوذ عمقی پرداخته شده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آزمایش های این تح ...

غالباًطراحی و برنامه‌ریزی آبیاری قطره‌ای بدون آگاهی کافی از توزیع رطوبت در خاک انجام می‌گیرد که در نتیجه به طراحی وبرنامه‌ریزی صحیح ختم نمی‌شود. فاصله بین خروجی‌ها روی لوله آبده و فاصله لوله‌های آبده از یکدیگر بایستی براساس قطر خاک مرطوب شده توسط گسیلنده‌ها تعیین شوند. مدت آبیاری نیز بستگی به سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در محدوده توسعه ریشه گیاه دارد. لذا در یک طرح آبیاری قطره‌ای تعداد خروجی، شدت جریان و مدت آبیاری بایستی طوری در نظرگرفته شود که حجم خاک مرطوب شده تا حدممکن به حجم ...

کشور ایران در نواحی خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و دارای منابع آبی محدودی می‌باشد، لذا آب مهمترین محدودیت در تولید محصولات کشاورزی به شمار می‌رود. بنابراین اصلاح شیوه‌های آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری و افزایش محصول و سودآوری کشاورزان از اهمیت شایانی برخوردار می‌باشد. اما استفاده از سیستم‌هاي آبیاري تحت فشار با تنگناها و دشواري‌هاي فنی، اقتصادي و اجتماعی گوناگونی نیز روبه‌رو است. ارزیابی عملکرد سیستم‌هاي آبیاري یکی از راهکارهاي اساسی جهت توسعه و بهبود روش‌هاي مختلف آبیار ...