عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آبیاری شیاری گردشی (غلام گردشی) یک نوع آبیاری شیاری تغییر فرم یافته است که در ایران کاربرد زیادی دارد ولی تا بحال مطالعه‌ای در رابطه با عملکرد هیدرولیکی آن صورت نگرفته است. برای بررسی عملکرد هیدرولیکی آّیاری شیاری گردشی و مقایسه آن با آبیاری شیاری معمولی سه مزرعه آزمایشی خزانه و دانشگاه (واقع در محوطه زمین‌های زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان) و رودشت (واقع در 100 کیلومتری شرق اصفهان) با بافت خاک و شیب متفاوت انتخاب شد و دستگاه انتقال آب به شیارهای آزمایشی در ابتدای مزارع آزمایشی ن ...