عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قارچ خوراکی محصولی با ارزش غذایی بالا و غنی از پروتئین‏ها می‏باشد، اما به دلیل فساد پذیری بالا بایستی فرآوری شود. خشک‏کردن محصولات کشاورزی از جمله رایج‏ترین روش‏های نگهداری مواد غذایی است، اما به دلیل زمان طولانی خشک‏کردن و افت کیفیت محصول نهایی، سعی شده است که از پیش‏تیمارهای مختلف مانند آبگیری اسمزی استفاده شود. هدف از این پژوهش، استفاده از پیش‏تیمار آبگیری اسمزی به منظور کاهش زمان خشک‏کردن و بهبود خواص کیفی محصول خشک‏شده با هوای گرم می‏باشد. در این تحقیق، ابتدا آزمایش‏های ...

طراحی و ساخت حوض‌های خشک (Dry Dock) به دلیل شرایط خاص حاکم بر آنها به‌لحاظ وضعیت بارگذاری و تأثیرپذیری از شاخص‌های هیدرودینامیک و جزر و مدی دریا، مستلزم مطالعات جامع سازه‌ای و هیدرولیکی است. در زمینه مطالعات هیدرولیک طرح ساخت حوضچه تعمیر کشتی، بسته به مکانیزم آبگیری حوضچه خشک و بر اساس شرایط هیدرودینامیک منطقه، وضعیت هیدرولیک جریان در مجاری آبگیری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. مطالعات هیدرولیک طرح با ساخت و اجرای مدل ریاضی سیستم‌های آبگیری و تخلیه وارد مرحله تکمیلی خود می‌شود ...

تغذیه معدنی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد نهایی گیاهان زراعی می باشد که در این میان کودهای نیتروژنی از مهمترین نهاده هایی هستند که برای افزایش عملکرد به طور وسیع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به افزایش بیش از حد مصرف کود نیتروژن که نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست بلکه کاربرد بیش از لزوم این کود موجب آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی بواسطه آبشویی نیتروژن خواهد شد می بایست با استفاده از روشهای مختلف در راستای کاهش کاربرد کودهای شیمیایی گام برداشت ...

خشکی یکی از محدودیتهای بزرگ است که تولید گیاهان را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.‌ یکی از راه‌های مقابله با خشکی، استفاده از پرایمینگ بذر با غلظت‌های بهینه هورمون‌های رشد گیاهی است. سالسیلیک‌اسید یک ترکیب رایج فنولی تولید‌ شده توسط گیاهان است، و همچنین یک تنظیم کننده خارجی رشد نیز می‌باشد که در تنظیم فرآیند‌های فیزیولوژیکی گیاهان شرکت می‌کند. تأثیر کاربرد خارجی سالسیلیک‌اسید روی فرآیندهای فیزیولوژیکی متفاوت است، به نحوی که باعث می‌شود که بعضی فرآیندها پیشرفت و از برخی ...

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی مواد محرک رشدگیاهی بر صفات مورفولوژیکی در ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی تحت شرایط مزرعه‌ای در قالب طرح فاکتوریل بر پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و 16 تیمار با پرایمینگ و محلول‌پاشیاز مواد محرک رشد (مسریز، ارگانسر، دولزی و شاهد) اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که صفات ارتفاع و قطر ساقه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در بلال، تعداد میان‌گره در ساقه، درصد و عملکرد و شاخص پروتئین، درصد رطوبت، وزن دانه و وزن هزار دانه، و ...

جهت ارزیابی اثر پرایمینگ در مزرعه و تلقیح باکتری تیوباسیلوس و مصرف سطوح مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. فاکتورها شامل پرایمینگ و باکتری تیوباسیلوس و مصرف کود گوگرد گرانوله آلی بود. پرایمینگ در 2 سطح شامل: عدم پرایم و پرایم در مزرعه و عامل باکتری در 2 سطح شامل: مصرف و عدم مصرف و کود گوگرد گرانوله آلی در 3 سطح شامل: ع ...
نمایه ها:
گوگرد | 

این تحقیق به منظور بررسی روش‌های مختلف پرایمینگ بذر (هیدروپرایمینگ و پرایم با ترکیبات مختلف سیلیکون) بر بهبود مقاومت نخود زراعی (Cicer arietinum L.) به شوری در سال 92-91 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در دو مرحله انجام شد. پرایمینگ بذرهای نخود با سیلیکون(Sio2) در غلظت‌های مختلف و آب مقطر (هیدروپرایمینگ) انجام گرفت. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایش گلدانی و به صورت هیدروپونیک بود. عامل‌ها شامل پرایمینگ ...