عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش دیفرانسیل کوادرچر (DQ) روشی با کارآیی بالا و دقیق برای حل معادلات دیفرانسل پاره ای است که حجم محاسبات مورد نیاز برای استفاده از آن بسیار کم می باشد ولی در صورت دو بعدی بودن دامنه حل، فقط در نواحی منظم قابل کاربرد است. از سوی دیگر روش دیفرانسیل کوادرچر بر مبنای توابع پایه شعاعی که به دو صورت کلی (RBF-DQ) و محلی (LRBF-DQ) قابل کاربرد است، روشی غیر وابسته به شبکه است که قابلیت مدل سازی مرزهای پیچیده را داراست بنابراین می تواند برای حل مسائل دارای دامنه حل دوبعدی نامنظم بکار ...

در این تحقیق، امواج ناشی از باد تحت تاثیر جریان و تغییرات تراز سطح دریا به علت جزر و مد در حوضچه های نیمه بسته، مورد مطالعه قرار گرفته شده است. با توجه به اینکه خلیج چابهار تحت اثر جریانات جزر و مدی است و هیچ ورودی و مرز بازی غیر از دهانه آن ندارد و همچنین به خاطر وجود داده های همزمان موج و جریان در طول دوره شبیه سازی، این منطقه به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای مدلسازی نیز از مدل موج طیفی آبهای کم عمق سوان (SWAN) استفاده گردید. این مدل قابلیت در نظر گرفتن تاثیرات جر ...

امروزه آنتنهای آرایه ای به علت کاربرد گسترده در سیستمهای سونار، رادار، مخابرات سیار، پردازش امواج زلزله و مهندسی پزشکی، بسیار مورد توجه هستند. در واقع هر مسأله ای که با تخمین مسیر سیگنال دریافتی (DOA) سروکار داشته باشد به نوعی با آنتنهای آرایه ای سروکار دارد. سیستمهای سونار که برای تشخیص و تعیین موقعیت اجسام دور در محیط آبی به کار میروند، به منظور تخمین DOA از آنتنهای آرایه ای استفاده میکنند. تخمین DOA در آرایه ها با الگوریتم های پردازش سیگنال صورت میپذیرد. این الگوریتمها ...

در این بررسی ابتدا معادلات حاکم بر سیرکولاسیون آب های کم عمق در دریاچه ها، بازنویسی می شود. در ساده سازی این معادلات، با در نظر گرفتن دایمی بودن جریان، حذف پارامترهای مربوط به ویسکوزیته و فرض فشار صفر در سطح اب، از اثرات غیر خطی بودن صرف نظر شده است. در نهایت معادلات فوق، به شکل معادلات مشتقات جزئی از توابع جریان غیرهمگن تبدیل شده است. اثرات وزش باد و تغییرات سرعت و جهت باد در ترم های منبع و تغذیه مد نظر قرار گرفته که پس از بسط این معادلات و ارائه مدل ریاضی اجزاء محدود از الم ...