عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نام خانوادگی دانشجو: رفیعی راد نام: سوسن عنوان پایان‌نامه: بررسی مفهوم عبودیت در قرآن ومقایسه آن با عرفان اسلامی استاد راهنما: دکتر اشرف میکائیلی استاد مشاور: دکتر علی غفاری مقطع‌تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته: الهیات گرایش: عرفان اسلامی دانشگاه:محقق اردبیلی دانشکده: علوم انسانی تاریخ دفاع: 29/6/1393 تعدادصفحات:135 چکیده: یکی از مسائ ...
نمایه ها:
عرفان | 
شریعت | 
طریقت | 

همانطور که شیمی درمانی یکی از روش های موثر در درمان سرطان ها است، اثر آن ممکن است به دلیل مقاومت دارویی تعدیل شود و همچنین ممکن است عوارض جانبی قابل توجهی را به دلیل نابودی سلول های نرمال در طول درمان داشته باشد. در نتیجه، ما نیازمند تحقیقاتی به منظور انتخاب یک برنامه ی درمانی بهینه برای شیمی درمانی هستیم که تعداد سلول های سرطانی را مینیمم کند همزمان با اینکه سمیت کل، کمتر از حد مجاز باشد. در این پژوهش در راستای ایجاد برنامه زمانی برای دارودهی به بیماران سرطانی اقدام به طراحی ...
 
در موتورهای استرلینگ، علت اصلی کندی عکس العمل موتور نسبت به تامین توان مورد نیاز آن است که تامین انرژی سیستم به وسیله انتقال انرژی حرارتی از طریق پوسته گرمکن به گاز عامل داخل سیلندر انجام می شود. چون انتقال انرژی حرارتی از طریق پوسته به کندی انجام می شود، برخلاف اکثر سیستمهای کنترلی، درموتورهای استرلینگ عملگر سیستم خود دارای بیشترین تاخیر زمانی است. در این مقاله، به منظور افزایش سرعت عکس العمل موتور استرلینگ به تغییرات توان مورد نیاز، علاوه بر ورودیهای کنترلی دما و فشار، سرعت ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
صرع | 
کودک | 
تشنج | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

مطالعات محیطی شامل محیط طبیعی عوامل استقرار شهر ویژگیهای اقلیمی -2مطالعات تاریخی و اجتماعی شامل شهر روند شکل گیری ساخت اقتصادی ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر -3مطالعات مربوط به فعالیتها و کاربریها شامل بررسی و تعیین کاربریهای درون و برون شهری وضع‌پیشین کاربریهای وضع موجود و نحوه توزیع‌فضائی -4بررسی جنبه های کالبدی شهر شامل ساخت و سازمان شهر(نحوه توزیع و استقرار عناصراصلی شهر)بافت شهر و چکونگی قرارگیری دانه های بافت شهر(سیمای شهر)بررسی خصوصیات بصری و کیفی مناظر وچشم اندازهای فضاه ...
نمایه ها:

بررسی و شناخت شهردرطی پنج بخش به شرح زیرانجام خواهدگرفت :بخش اول:مطالعات محیطی ،شامل:خصوصیات محیط طبیعی وعوامل استقرار شهر- ویژگیهای اقلیمی - عوامل محیط طبیعی وپیرامون شهربخش دوم :مطالعات تاریخی واجتماعی شامل:تاریخ‌شهر،روند،شکل‌گیری ،ساخت اقتصادی ،ساخت اجتماعی وفرهنگی بخش سوم :مطالعات مربوط به فعالیتهاوکاربریها شامل بررسی وتعیین کاربریهای درون شهری وبرون شهری ،وضع پیشین ،نحوه توزیع فضایی فعالیتها بخش چهارم :جنبه های کالبدی شهر شامل ساخت وسازمان شهر(نحوه توزیع و استقرارعناصراص ...

این پروژه شامل طراحی و ساخت یک سیستم روبات بافنده قالی است که به روش سنتی به بافت قالی می‌پردازد. این سیستم از سه قسمت تشکیل می‌گردد. 1 - سیستم کامپیوتر دیجیتال : که دارای دو وظیفه است : الف انتخاب نقشه قالی از نظر طرح ، رنگ وریز ، بر اساس اطلاعات داده شده به کامپیوتر ب - ارسال فرامین به روبات و دریافت اطلاعات از آن. 2 - رابطه بین کامپیوتر و روبات : interface بین کامپیوتر و روبات که فرامین صادره توسط کامپیوتر را به سیگنال‌های لازم برای فعال نمودن Actuatorهای روبات تبدیل می‌کن ...