عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
 
چکیده ندارد.
  
این گزارش ترجمه فصولی ازکتاب قدرت متقاعدکنندگی وسائل ارتباط جمعی وخبرمی باشد که دوموضوع رادربرمی گیرد: -1بخش نظری درمورد عینیت خبر،گزارش ،عکس ،انتخاب کلمات ،سرفصلها،گفتار وبالاخره حذف تعدیل خبر -2 نشان دادن این مسئله که علی رغم آزادی مورد ادعا درمطبوعات ورادیو وتلویزیون چگونه گردانندگان این موسسات با تکیه پرعوامل مختلف ازجمله مسئله زمانی پرتاخیر پخش یک مطلب ویاعدم پخش آن درروند جذب ودفع مطالب دخل و تصرف می کند. ...

این تحقیق با روش مصاحبه حضوری با کارشناسان و مجریان "جهادسازندگی " انجام گرفته است .هدف از انجام این تحقیق تعیین وضعیت و تاثیر برنامه تلویزیونی جهاد سازندگی بوده وازجمع نظریات این نتایج بدست آمد که برنامه "جهاد سازندگی " باید بر واقعیتها محرومیتها و نیازهای روستائیان تاکید کرده و از حاشیه رفتن ، تکرار و مصاحبه های طولانی اجتناب کند. ...

نتایج مقایسه هیرم‌کاری و خشکه‌کاری در سال زراعی 78-79 نشان داد که روش خشکه‌کاری در وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار است . علت امر بافت سنگین محل اجرای طرح می‌باشد که در زمان آبیاری قبل از کشت ، در سطح خاک سله ایجاد شده و باعث بدسبزی کاملا مشهودی شده است ، همچنین تراکم در واحد سطح 250 بهترین عملکرد را در خشکه‌کاری داشته است . از لحاظ نوع روش خاک‌ورزی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت . ...

کاربرد روزافزون فن آوری فتونیک در امور مهندسی برق و کامپیوتر، روز بروز این واقعیت، را بیشتر گوشزد می نماید که باید در این عرصه به آخرین دستاوردهای فنی مدرن مجهز گردید . فتونیک عبارتست از : تکنولوژی لازم برای تولید، تقویت، آشکارسازی، هدایت و مدوله کردن و یا تغییر شدت نور و سمت تابش آن و همینطور استفاده از اثرات غیرخطی تابش امواج نوری و بکارگیری آن در زمینه های گوناگون از تولید انرژی گرفته تا امر مخابرات و پردازش اطلاعات . ...