عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

یکی ازمهمترین بحث‌ها در زمینه‌ی فناوری‌های نوری عبارت است از تکنولوژی تولید مولدهای لیزری و سیستم-های انتقال نوری لیزرهای چند طول موجی است. با وجودی‌که هنوز به ساختارهای تمام نوری نرسیده‌ایم و مشکلات و چالش‌های زیادی فراسوی این مهم است ولی قابلیت‌های جدید این سیستم غیر‌قابل چشم‌پوشی است. با وجودی‌که در کشور ما هنوز این تکنولوژی (سیستم انتقال نوری) بشکل عملی استفاده نشده ‌است و زیر ساخت مخابرات هنوز از ساختارهای لیزر تک طول موج استفاده می‌کند با اینحال در این پایان‌نامه سعی شد ...

قرن بیست ویک، قرن تغییر پارادایم های سنتی سازمان و مدیریت وشکل گیری تئوری هایی می باشد که گاه در تعارض مستقیم با تئوریهای کلاسیک مدیریت می باشد . در بازار رقابت جدیدی که شکل گرفته است . سرعت،یکپارچگی،انعطاف پذیری ،نوآوری و خلاقیت رموز بقائ سازمان می باشد واین ویژگیها را اغلب نه در سازمانهای بزرگ بلکه در سازمانهای کوچک می توان یافت ...
نمایه ها:

اندازه‌گیری جریان به روش معمول در ولتاژ بالا و در محیط با تداخل مغناطیسی بالا نیاز به دستگاه‌هایی دارد که از نظر عایق و محافظت دستگاه پیچیده می‌باشد. در این پایان نامه به بررسی امکان استفاده از یک سنسور برای اندازه‌گیری وتشخیص خطا در خطوط انتقال جریان با استفاده از اثر فارادی که مبتنی بر میدان مغناطیسی پرداخته شده است. در مرحله اول تکنیکهای نوری با تمرکز ویژه بر تکنیکهای سنجش نوری مورد بررسی قرار گرفته است وروش سنجش نوری با استفاده از فیلم فارادی با چرخش بالا انتخاب شده است. ...

یکی از مهمترین موضوعاتی که در همه ادیان ومکاتب مورد توجه قرار گرفته، رسیدن به الگوی کامل از انسان است .دراین پژوهش هدف، بررسی ویژگی های انسان تربیت یافته در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، دینی، عاطفی و عقلانی از دیدگاه امیرالمومنین علی ( ع) که خود انسان کاملی است، می باشد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد و پردازش آن با استدلال و استنتاج و قیاس و استقرا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بررسی و تعمق در ویژگی های ...

ضرورت احیا و غنی سازی جنگل های زاگرس از جمله استان ایلام با گونه های بومی و غیربومی امری بدیهی است. هدف این مطالعهف بررسی اجمالی جنگل های انجام گرفته با گونه های بومی و غیربومی در شهرستان ایلام می باشد. جنگلکاری های انجام گرفته در مناطق چغاسبز، ارغوان، دالاب، سرطاف، سیاه گوه، سرطاف و جوزانوند با نهالکاری و بذرکاری در جهت های متفاوت جغرافیایی در حوزه شهرستان ایلام در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. گونه های مورد کاشت ارغوان، زیتون، زبان گنجشک، عرعر، بلوط، داغداغان، اقاقیا، بن ...

لرگ یکی از عناصر اصلی هیرکانی است که حضور آن در غرب کشور به ویژه در استان ایلام-دره لارت، بسیار جالب توجه می باشد. این تحقیق به منظور شناخت وضعیت کمی و کیفی توده استثنایی لرگ P terocarya fraxinifolia(poir)spach مستقر در منطقه مذکور انجام شده است. به دلیل محدود بودن عرصه تحت پوشش توده لرگ، پس از ثبت موقعیت تمام پایه های لرگ در GPS، آماربرداری صد در صد از مشخصه های کمی و کیفی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر قطر پایه ها به ترتیب 7 و 91 سانتی متر بوده است. حداقل و ...

جهت بررسی اثرات کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر غلظت فسفر، اجزاء عملکرد و عملکرد دانه گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کود بیولوژیک، دو سطح نیتروژن و سه سطح فسفر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تلقیح بذرها با ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم در حضور نیتروژن و فسفر در خاکهای آهکی که با کمبود ماده آلی و فسفر قابل جذب، مواجه هستند سبب افزایش فسفر قابل جذب و عملکرد گیاه میشود. ...

در این مقاله، تخریب سیگنال در اثر ترکیب چهار موج در یک سیستم مالتی پلکس تقسیم طول موج در فیبرهای با مدیریت پاشندگی به طور تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار می گیرد . تخریب فوق، به علت جورشدگی های فازی ناخواس ه ای است که در محصولات ترکیب چهار موج رخ می دهد . افت و خیزهای تخریب سیگنال به وسیله 10 به توان 6 آزمایش با شبیه سازی مونت - کارلو مطالعه شده است . با استفاده از نتایج حاصل می توان یک طراحی بهینه را پیشنهاد نمود ...
نمایه ها:
NULL |