عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه یکی از مزیتهای نسبی مهم و اساسی سازمانها در محیط رقابتی و نامطمئن عامل مدیریت آنهاست . با توجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارا ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و استراتژی های خود می باشد . در این میان یکی از مولفه ها و شاخصهای مهم مدیریت اثربخش و کارا داشتن مدیران با مهارتهای مدیریتی بالا وبکارگیری آنها در موقعیتها و جایگاههای مختلف سازمانی می باشد . تحقیق حاضر یک مطالعه میدانی است ...

براساس جمع‌بندی، شناخت و مشکلات و نارسائیهای بودجه فعلی، چارچوب نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان تامین اجتماعی در این پژوهش ترسیم شده است . در نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان، بودجه‌ریزی در سطح کلان با محاسبات بیمه‌ای، در سطح خرد به صورت بودجه عملیاتی و تخصیصی بهینه منابع به فعالیتهای مختلف با مدل عمومی بودجه در محیط فازی صورت خواهد گرفت . برای حرکت از نظام فعلی به نظام مطلوب پنج گروه کاری: -1 محاسبات بیمه‌ای. -2 تعیین شاخص‌ها، معیارها و روشهای پیش‌بینی. -3 سیستم‌های اطلاعاتی پنج گر ...

این طرح در خصوص مدیریت بخش منابع طبیعی و چگونگی هدایت نظام پژوهشی در این بخش ایهام می‌شود. مدیرت نظام پژوهشی از طریق مونهای بیماشیی و کتابخانه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مبالغه نظری و نیز ساختار، فرآیند، رنگیزی، فشارک روبه‌ی مکانیزم، تحقق‌یابی و موضوع‌یابی، مدیریت سفیدژیک اطلاع‌رسانس ، ارزشیابی عملکرد فردی و گروهی. مکانیزم سمت‌گذاری و اثربخشی و قوانین مدیریتی حاکم بر بخش تجزیه و تحلیل فراموش و پس الگوی مناسب ارائه فراموش فاز اول صریح و در بخش منابع طبیعی و انجام فراموشه. ...

بودجه ریزی از ویژگی های خاص خود برخوردار است. نظام بودجه ریزی در کشور ما بیشتر برگرفته از بودجه برنامه ای است. در حالی که رویکردهای دیگری چون (PPBS) و بودجه ریزی بر مبنای صفر (ZBB) در ادبیات بودجه ریزی ارائه شده است که در دنیا به نحو وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام بودجه ریزی در ایران مورد اقبال و استفاده قرار نگرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد در برخی از سازمان های دولتی دارای کاربرد ویژه و کارآمد می باشد. ...

یکی از کاربردهای الگوریتم های داده کاوی ، تقسیم بندی است. با کمک داده کاوی می‌توان داده ها را به دو یا چند گروه دلخواه تقسیم کرد.دراین تحقیق هدف تقسیم‌بندی مشتریان دارنده پایانه فروش بانک ملت استان همدان به دو گروه سودآور و غیر‌سودآور است. به این منظور از سه روش مجزا استفاده شده است: قواعد انجمنی، ترکیب ماشین بردارهای پشتیبان و شبکه استنتاج عصبی-فازی و درخت تصمیم‌گیری. ابتدا ویژگی های مشتریان از طریق چک لیست جمع آوری شد و پس از آن سودآور یا غیر سود آور بودن آنها از طریق پایگ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها: