عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 857

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف از این تحقیق تاثیر رونق نفتی بر بخش صنعت در چارچوب فرضیه بیماری هلندی می باشد. بر اساس این نظریه رونق یک بخش آثار و پیامدهایی را بر سایر بخش ها بر جای می گذارد. که از این جمله تضعیف بخش های قابل مقابله و تقویت بخش های غیر قابل مبادله می باشد. در این مطالعه بخش قابل مبادله را صنعت و بخش خدمات و ساختمان را به عنوان غیرقابل مبادله در نظر گرفته شده است. با استفاده از تحلیل های رگرسیونی و آمارهای سری زمانی چنین استنباط می شود که افزایش درآمدهای نفتی باعث تقویت نرخ ارز واقعی شد ...
نمایه ها:
صنعت | 
نفت | 

هیدروکربن های نفتی یکی از مهمترین آلاینده های شایع خاک و آب هستند. فرایند اصلاح زیستی یکی از بهترین روشهای حذف آلاینده های خطرناک محیط به شمار می رود. این تحقیق به منظور بررسی میزان توانایی میکروارگانیسم های کشت مخلوط جدا شده از خاک آلوده به هیدروکربن های نفتی اطراف پالایشگاه تهران که در محیط معدنی حاوی نفتالین بعنوان منبع کربنی کشت داده شدند و بهترین راندمان را در حذف آنتراسین از خود نشان دادند. در تجزیه زیستی طیف وسیع ترکیبات نفتی در محیط دوغابی و مایع انجام گردید. بطور کلی ...

در فصل اول به ساختار و ترکیب صادرات ایران نظری افکنده میشود و اهمیت هریک از گروه‌های کالاهای صادراتی در کل صادرات غیرنفتی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم نگاهی خواهیم داشت به قسمتی از کارهای انجام شده در زمینه بررسی تاثیر چند عامل کمی بر مقدار صادرات غیرنفتی چند کشور در حال توسعه و نتایجی که استخراج شده است . در فصل سوم بعد از معرفی مدل رگرسیون به تخمین مدل در صادرات غیرنفتی ایران پرداخته و تاثیر هریک از پارامترهای موردنظر در صادرات ایران را مورد بررسی قرار خواهیم د ...

این تحقیق مشتمل برسه بخش است . بخش اول به شروع اولین روابط بین دو کشور و سیر تحولات مهم آن تا روی کار آمدن نیکسون و آغاز ریاست جمهوری او در سال 1969 پرداخته، و در بخش دوم روابط ایران با ایالات متحده آمریکا در عهد ریاست جمهوری نیکسون و خشنودی شاه از پیروزی جمهوریخواهان در مبارزات انتخاباتی و گسترش روابط ایران و امریکا، دکترین نیکسون کیسینجر و ویتنامیزشین کردن امور منطقه و سیاست دوپایه‌ای نیکسون، (tow pilarpolicy) . مبنی بر اینکه پایه و ستون مالی و اقتصادی آن با عربستان سعودی خ ...

با توجه به پیچیدگی عملیات پالایشگاه، برنامه‌ریزی بهینه تولید محصولات پالایشگاه برای هر دوره زمانی محدود از عهده هر شخصی خارج است ، لذا تهیه مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی برای تولید بهینه محصولات پالایشگاهی ضروری است . مدل برنامه‌ریزی خطی تولید محصولات پالایشگاه دارای متغییرهای تصمیم ...

حزب توده ناخواسته یک تاثیر منفی بر مبارزات و آگاهی مردم بجا گذاشت حزب تلاش می‌کرد تا چهره امپریالیسم انگلستان و بعد آمریکا را در ایران رسوا کند اما بدلیل وابستگی به شوروی در این تلاش سرکوب گردیدند. ترس از حکومت پشت‌پرده آهنین باعث گردید تا نیروهای جوان و فعال کشور به دامن غرب و کانونهای غرب زده پناه ببرند. رهبران حزب در قالبهای فکری مارکسیستی اسیر بودند و بهمین خاطر توان شناخت صحیح از کشور و مردم خود و بدنبال آن مبارزه موفق را نداشتند. حزب مارکسیستها در ایران صرف‌نظر از هر نا ...

جنگ دوم تاثیرات بسیاری بر روی کشورهای مختلف جهان گذاشت از جمله سست شدن زنجیر استعمار انگلستان که بپای اغلب کشورهای شرقی و افریقائی بسته بود و پیدایش یک غول تازه نفس به نام امریکا با تاکتیک و استراتژی متفاوت و بهر حال جانشینی این غول بجای استعمارگر پیر و فرتوت انگلیسی که روزگاری همین امریکا یکی از چندین مستعمراتش بود. در این تحقیق از تاثیرات این جنگ در کشور خودمان سخن رفته است . ...

کانیهای رسی، یکی از ریزترین اجزای تشکیل‌دهنده سنگها، می‌توانند در موارد گوناگون نقش عمده‌ای را در بررسیهای زمین‌شناسی ایفاء نمایند. از جمله این موارد می‌توان به استفاده از کانیهای رسی جهت بدست آوردن اطلاعات در زمینه تاریخچه حرارتی و دفنی بعضی از سنگهای رسوبی که جهت اکتشاف ، ارزیابی و ایجاد هیدروکربور سوردمند هستند، اشاره نمود. در این مطالعه سعی گردیده است با استفاده از کانی‌های رسی و تغییرات رخداده در آنها و با بکارگیری دیگر شاخص‌ها، به تحلیل و تفسیر میزان پختگی مواد آ ...
نمایه ها:
نفت | 
جاجرم | 
منطقه |