عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 855

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه به منظور بررسی اثرات برگ و گل‌آذین گیاه رازیانه بر روی بیولوژی شته Hyadaphis foeniculi (Pass.) در شرایط آزمایشگاهی و بررسی تغییرات جمعیت آن در شرایط مزرعه‌ای روی رازیانه کشت شده در سالهای 1375 و 1376 در ایستگاه تحقیقاتی منطقه البرز کرج انجام گرفت . بررسیهای آزمایشگاهی در دمای 1 + - 25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5 + - 65 درصد، 16ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. در شرایط مذکور دوره قبل از باروری روی برگ (8/6 + - 0/55) تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت . ...
نمایه ها:
شته | 

مطالعه برخی از خصوصیات بیولوژیکی ماهی کریشو Saurida tumbil: در طول 9 ماه بررسی از مرداد ماه 1376 لغایت فروردین ماه 1377، 173 قطعه ماهی کریشو شامل 26 نر، 130 ماده و 17 نابالغ بررسی شد. حداقل و حداکثر طول ماهیان ماده به ترتیب 26/2 و 59 سانتیمتر و حداقل و حداکثر وزن آنها 126/5 و 1222/5 گرم بود. حداکثر طول و حداقل نرها به ترتیب 38/4 و 26/3 سانتیمتر و حداکثر و حداقل وزن آنها به ترتیب 448 و 128/8 گرم می‌باشد. طول نسبی روده RLG برای این ماهیان 0/45 محاسبه گردید که بیانگر گوشتخو ...
نمایه ها:

در این مطالعه، بیولوژی شب‌پره هندی Plodia interpunctella Hub. در دما، رطوبت و مواد غذایی مختلف ، همچنین امکان استفاده از باکتری Bacillus thringiensis. Ber. و دماهای پایین برای کنترل آن مورد بررسی قرار گرفت . بیولوژی شب‌پره هندی روی مواد غذایی گندم، خرما و ذرت ، دماهای 15، 20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد و رطوبت‌های نسبی 5 + - 40 و 5 + - 70 درصد مورد آزمایش قرار گرفت و طول دوره هر مرحله زیستی شب‌پره هندی بطور جداگانه در هر یک از شرایط مورد آزمایش مشخص گردید. در این بخش از ت ...

کنه شکارگر ‏‎Typhlodromips caspiansis & Daneshvar (Acari:Phytoseiidae)‎‏ یکی از پر انتشارترین دشمنان طبیعی کنه های گیاهی در استان گیلان می باشد . دوره زندگی و توانایی این کنه شکارگر برای بقا، تولید مثل و رشد و نمو و واکنش آن به انواع مختلف طعمه / دانه گرده شامل کنه تارتن دو لکه ای ‏‎Tetranychus, urticae‎‏ کنه قرمز مرکبات ‏‎Panonychus citri‎‏ ،‌کنه توت ‏‎Oligonychus bicolor‎‏ ،‌ کنه قرمز پا کوتاه چای ‏‎Brevipalpus obovatus‎‏ پوره متحرک سفید بالک ‏‎Bemisia tabaci‎‏ و دانه گرده ...

سنهای زیان‌آور پسته بویژه گونه‌های متعلق به جنسهای Brachynema و Acrosternum از آفات مهم پسته می‌باشند. تغییرات فصلی جمعیت سنهای سبز پسته و زنبورهای پارازیتوئید تخم آنها در سه منطقه راویز (مناطق زمستان‌گذران سنها، سعیدآباد شفیع (علفهای هرز داخل و اطراف باغهای پسته) و ایستگاه تحقیقات پسته ناصریه (درختان پسته) در طی سال 1377 مورد بررسی قرار گرفت . طی بررسی‌های انجام‌شده از خانواده Scelionidae، گونه‌های T.sp.near to T.mitsukurii, T.sp.near to T.dryope, T. agriope و T.sp.near to T ...

در این پروژه روش جدید تجزیه ای برای اندازه گیری آسکوربیک اسید و باربیتورات در نمونه های دارویی و سنتزی ارائه شده است.این روش بر اساس اثر بازدارندگی آسکوربیک اسید و باربیتورات بر محصول واکنش بین کلریدریک اسید و برومات قرار گرفته است.تغییر رنگ متیل اورانژ در اثر واکنش با محصول واکنش بین کلریدریک اسید و برومات به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 510 نانومتر ثبت گردید. محدوده خطی منحنی تنظیم به غلظت برومات وابسته است . روش فوق ساده،سریع،حساس ودقیق می باشند.حد تشخیص و انحراف ...

سن شکارگر آندرالوس andrallus spinidems(F از جمله عوامل کنترل بیولوژیکی آفات می باشد که از نظر تخصیص میزبانی برخوردار نبوده و قادر است از لاروهای پروانه هایی از خانواده های ‏‎noctuidae‎‏ و ‏‎pyralidae‎‏ تغذیه نماید . این حشره در مناطق شمال کشور از کرم ستقه خوار برنج . کرم سبز برگ خوار برنج تغذیه نموده و زمستان را به صورت حشرات کامل نر و ماده در لابلای علف های هرز و سایر گیاهان میزبان سپری می نماید . در این مطالعه بیولوژی و رجحان میزبانی سن آندرا لوس روی چهار میزبان و چهار تکرا ...

براساس نتایج بدست آمده لوبیا چشم بلبلی و چیتی وکانتاندر در مرحله 2 برگی بابالا بودن تعداد تخم ها ، درصد تفریخ آنها و کوتاهی دوره های نشو ونمای جنینی و لاروی ، پاین بودن درصد مرگ و میرلاروها ، کوتاه بودن دوره رشدی پورگی و دوره رشدی از لارو تاقبل از تخمریزی و طولانی بودن طول دوره تخمریزی وطول عمر کنه بالغ از ظهور تامرگ به عنوان میزبانهای مناسب ولی در مقابل ارقام سان ری و پیکر به عنوان میزبانهای نامناسب مشخص گردید.در مرحله گل دهی نیز ارقام چیتی و پیکر و سان ری از لحاط تعداد تخم ...
نمایه ها:
کنه | 
لوبیا | 
گیاه | 
گونه | 

هدف از انجام این پروژه طراحی یک مدول جامع برای دریافت سیگنالهای بیولوژیک بوده به نحوی که سخت افزار سیستم از انعطاف پذیری لازم برای تطابق با انواع ترانسدیوسرها برخوردار و قادر به دریافت سیگنالهای مورد نظر در هرسطح از دامنه و فرکانس باشد. ازطرفی به منظور نمایش سهولت کاربری سیستم بخشی از ملزومات سخت افزاری سیستم به افزارکامپیوتر محلو شده و از قابلیتهای کامپیوترهای شخصی برای دریافت سیگنال آنالوگ و دیجیتال کردن آن استفاده شده است . طراحی نرم افزاری که در عین سهولت کاربرای کاربرد ق ...
نمایه ها:
طراحی | 
ساخت | 
تولید | 
مدول |