عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج بررسی در مورد برنامه‌های رادیو و تلویزیون بدین ترتیب است . در فصل تابستان رادیو به طور متوسط 3 درصد شنونده داشته است و تلویزیون 85 درصد بیننده داشته است . میزان شنونده رادیو در روز عادی در بین دختران و پسران و گروههای مختلف سنی به یک نسبت بوده است ، لیکن این میزان در روز تعطیل در بین گروه سنی 13 تا 14 سال بیش از سایر گروههای سنی بوده است . میزان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون طی دوره مورد بررسی به طور متوسط 75 درصد بوده است . این میزان در روز تعطیل به م ...

در این گزارش به منظور دستیابی ه نظر کودکان و نوجوانان تهران در مورد "کارتونها" با تعدادی از افراد 10 تا 17 ساله شهر تهران مصاحبه‌ای به عمل آمده است که نتایج حاصله به شرح زیر می‌باشد: - 97 درصد از مخاطبان، برنامه‌های کودک تلویزیون را تماشا می‌کنند. - در میان بخشهای مختلف برنامه‌های کودک و نوجوان، 92 درصد از تماشاگران، کارتونها را تماشا می‌کنند. - 27 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان، با تماشای کارتونها "رفتارهای مخصوص سن خود را یادمی‌گیرند". - از نظر 50 درصد از بینندگان کود ...

بررسیها نشان می‌دهد که در فصل زمستان، 3 درصد شنونده و 73 درصد بیننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون بوده‌اند که پرشنونده‌ترین برنامه رادیو در میان مخاطبان کودک و نوجوان، برنامه "صبح جمعه با شما" با 5 درصد و پربیننده‌ترین برنامه‌های شبکه اول و دوم تلویزیون در میان مخاطبان کودک و نوجوان، سریال کارتونی "ماسک " از شبکه اول با 62 درصد و کارتون "کارآگاه ویژه" از شبکه دوم با 50 درصد بوده‌اند. از میان برنامه‌های بزرگسالان، پربیننده‌ترین برنامه شبکه اول در میان مخاطبان کودک برنامه "به ...

بررسیها نشان می‌دهد که در فصل پاییر رادیو به طور متوسط 3 درصد شنونده و تلویزیون 76 درصد بیننده داشته است . پرشنونده‌ترین برنامه رادیو در میان مخاطبان کودک و نوجوان "برنامه صبح جمعه با شما" با 6 درصد شنونده بوده است و سریال کارتونی ماسک با 63 درصد و کارتون کارآگاه ویژه با 48 درصد به ترتیب پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان از شبکه اول و دوم در میان مخطبان کودک بوده است . در این بررسی سریال "علاءالدین" مورد بررسی ویژه قرار گرفته که بر اساس نتایج بدست آمده 79 درصد از مخا ...

نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که 98 درصد از افراد نمونه تماشاگر برنامه‌های نوروزی تلویزیون و اکثریت قریب به اتفاق بینندگان تلویزیون (97 درصد) بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون در نوروز 1373 بوده‌اند. 15 درصد بینندگان فقط برنامه کودک و نوجوان شبکه اول و 3 درصد فقط برنامه کودک و نوجوان شبکه دوم را تماشا کرده‌اند و 82 درصد، بیننده هر دو شبکه در ایام نوروز بوده‌اند، براساس نتایج بدست آمده، 96 درصد از جامعه مورد بررسی، برنامه‌های کودک و نوجوان شبکه یک را در ا ...

یافته‌های تحقیق نشان داد که حدود 17 درصد از والدین خودشان اعلام نموده‌اند که در زمان بازیگوشی و نافرمانی فرزندانشان آنها را تنبیه بدنی می‌کنند. میزان گرایش والدین به تنبیه بدنی کودکان (که از طریق طرح سوالاتی در این زمینه مورد سنجش قرار گرفته) در حد متوسط بالا بوده است . ارزیابی پاسخهای داده شده در زمینه تعریفی برای کودک‌آزاری نشان داد که 28/7 درصد از پاسخگویان بدلیل بیسوادی و یا کم سوادی و یا بی‌توجهی به واقعیت مسئله تعریف صحیحی برای کودک‌آزاری ارائه نکرده‌اند. 47/5 درصد ...

برای بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر - کودک با تحول دلبستگی و وضعیت رفتاری / اجتماعی کودکان طیف سنی 11/4 - 0/4 ساله‏‎‎‏، 208 زوج مادر - کودک از مناطق متوسط اقتصادی - اجتماعی شهر تهران انتخاب شدند. کودکان براساس تاریخچه جدایی کودک از مادر، سطح اقتصادی - اجتماعی، میزان تحصیلات و شغل مادران برگزیده شدند. به منظور به دست آوردن اطلاعات، پژوهش در سه محور مادر - کودک - مربی اجرا شد. مادران به فهرست رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن (1986) (فرم والدین)، کودکان به آزمون اضطراب جدای ...

رشد جسمی مناسب یکی از معیارهای بسیار قابل اعتماد برای ارزیابی وضعیت سلامت کودک به خصوص در دو سال اول عمر می باشد. برای سنجش رشد مناسب کودک از جداول و منحنی های استاندارد بین المللی استفاده می‌شود. لکن با در نظر داشتن تفاوت های جغرافیایی، نژادی و اقلیمی حساسیت و دقت این جداول کم می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه رشد جسمی کودکان 0 تا 2 ساله به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کرج با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی والدین آنان می باشد. اطلاعات مربوط به 300 کودک از پرونده های بهداش ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
حقوق | 
کودک | 
معلول | 
حمایت |