عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 903

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای تحقق پروژه ها و برنامه های تعریف شده در واحدها و سازمانهای بزرگ، همواره مشکلاتی وجود دارد.این مشکلات می تواند به دلیل عدم شناخت کامل شرایط محیطی، عدم دقت در برآوردهای فنی و ریالی، عدم رعایت زمان بندی، ناهماهنگی بین مدیران بخشهای مختلف درگیر و... سایر عوامل باشد. برای تسریع در انجام برنامه ها و رفع موانع اجرایی امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه بنابر این گذاشته شده که توانایی حل مساله در انحصار و در گرو عده ای خاص نیست.چنانچه بتوان انگیزه های داوط ...

دراین طرح بااستفاده از روشهای کنترل کیفی ، ابتدا کیفیت پودر ماهی تولیدی در ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس با اصلاح فرایندهای تولید ، کیفیت پودر افزایش داده میشود. ...

برای اینکه قطعات ساخته شده خودرو از حیث کیفیت کنترل و ارزیابی گردد، به تامین تجهیزات آزمایش و کنترل کیفیت قطعات و اجزاء خودرو نیاز می‌باشد، تا بتوان اندازه‌گیریهای لازم مانند اندازه‌گیریهای گازهای CO2 و CO و HC و اکسید ازت را انجام داد. ...

رمز بقا در بازارهای جهانی و داخلی در گرو ارتقا و حفظ مداوم کیفیت محصولات است . به همین خاطر بایستی راهکارها و سیاست های مناسبی در جهت افزایش آگاهی و به کارگیری فنون جدید اتخاذ گردد .لذا در این طرح پس از پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات لازم، عوامل مزاحم ارتقای کیفیت، شناسایی و اولویت بندی می گردند . سپس راهکارهایی برای ارتقا و بهبود مداوم کیفیت محصولات صنایع استان پیشنهاد خواهد شد . ...

در این تحقیق روش کنترل کیفیت در حین تولید برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر توسعه داده می شود و موردی در این تحقیق بررسی می شود که پارامترهای کیفیتی به طور نرمال توزیع شده اند روش انتخاب نمونه در سطوح متعدد و ‏‎X‎‏ چارت تغییر داده شده و با هم یکپارچه می شوند برای توسعه دادن یک روش جدید برای انتخاب نمونه که جوابگوی پایداری کیفیت در سطوح مختلف فرآیند باشد زمانی که کاهش کیفیتی در فرایند شروع می شود، روش نمونه برداری سطوح متعدد این قدرت را خواهد داشت تا کاهش کیفیتی فرآیند را قبل از ...

با توجه به مطالعات انجام شده، مشخص گردیده که 90% الی 80% کیفیت پارچه مربوط به کیفیت نخ مصرفی آن است، بنابراین کنترل نخ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد . همچنین از نتایج بدست آمده مشخص گردیده است که عمده کیفیت پارچه های صادراتی مربوط به کیفیت نخ مصرفی آنهاست، به طوری که کم بودن استحکام در جهت تار پارچه ها به کم بودن استحکام نخهای مورد مصرف آن برمی گردد همچنین درجه پرزدهی زیاد پارچه ها نیز به میزان زیادی به پرزدهی بیش از حد نخهای مصرفی منتهی می شود . نیز درمورد پارامترهای کیف ...

به منظور افزایش سطح کیفیت تولیدات داخل کشور و در راستای صدور گواهینامه فنی، بر اساس درخواست شرک آرملات، بررسی هایی جهت کنترل کیفیت و انطباق آن با استانداردهای معتبر انجام و در نهایت در صورت دارابودن شرایط،گواهی نامه فنی اعطاء می گردد . در این راستان در خصوص ارزیابی مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی یک نمونه سنگدانه تولیدی آزمایشهایی در پریودهای زمانی انجام می پذیرد . ...

دسترسی به یک مجموعه مدون اطلاعاتی شامل دستگاههای کنترل کیفی جدید مورد استفاده در آزمایشگاه‌های شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو. با توجه به افزایش حجم تولید قطعات خودرو در داخل کشور و به تبع آن صرفه‌جویی ارزی و کاهش تعداد قطعات CKD در زمینه خودرو، قطعه‌سازان ذیربط را بر آن داشته است تا جهت تداوم قراردادهای فیمابین با خودروسازان داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت صادرات با جدیت تمام بر روی مقوله کیفیت قطعات خودرو فعالیت نمایند که در این راستا وجود انواع دستگاههای تست و آزمایشگاهی مربو ...

کنترل کیفیت نرم افزار به بررسی فرآیند صحت تولید در فازهای تحلیل، طراحی، پیاده سازی و نگهداری می پردازد. این بررسی از دیدگاه تضمین کیفیت با بازرسی و باز بینی تعریف میشود؛ و از دیدگاه کنترل کیفیت با تعیین متریک ها و برآورد آن ها، نرمال سازی، مقایسه با مقادیر بحرانی و اصلاح مقادیر موجود انجام پذیر می باشد. امروزه تمایل به استاندارد در صنعت نرم افزار افزایش یافته است. در این میان ابزارهای متنوعی برای اندازه گیری شاخص های نرم افزار معرفی شده است. این ابزارهای خودکار به گونه ای طرا ...