عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کوکسیدوز یکی از شاخص ترین بیماری های طیور بوده و از عوامل مهم در کاهش سود آوری صنعت طیور می باشد . عامل بیماری از خانواده تک یاخته ها بوده که با درجات مختلف از ضایعات روده ای در پرندگان مبتلا تظاهر می کند . عوامل تک یاخته ای که این بیماری را ایجاد می کنند هفت گونه می باشند که اغلب تمامی آنها بیماری زا بوده و میزبان اختصاصی و ضایعه مخصوص به خود دارند . کوکسیدیاهای پرندگان اهلی ( مرغ و خروس ) بر روی بوقلمون ، اردک ، قرقاول ، و سایر حیوانات بی تاثیر است . کوکسیدیاها به وسیله مدف ...

جهت بررسی نخست شهر براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی به سه منطقه تقسیم و از هر منطقه بصورت تصادفی سه مهدکودک انتخاب و شماره گذاری شد. از بین کودکان هر مهد با توجه به تعداد نفرات آنها 900 نفر را انتخاب و برای هر کودک یک پرسشنامه که شامل مشخصات کودکان و همچنین مشخصات والدین شامل سن، جنس، شغل، میزان سواد والدین بود تکمیل گردید سپس برای هر کودک دو عدد لام که دارای یک قطعه نوارچسب معمولی بود داده شد تا والدین بصورت یک روز در میان از کودک خود نمونه برداری کنند. سپس با استفاده از آزمو ...

این طرح با استفاده از سیلیکات کلسیم بدست آمده از سرباره کوره بلند بعنوان منبع کود سیلیس در سه مقدار مختلف با شاهد جهت تعیین امکان جذب سیلیسم موجودر توسط گیاه برنج و اثرات مثبت آن در رشد و نمو برنج عملکرد محصول کنترل آفات و ر بیماری رایج منطقه و سایر اثرات مثبت ذکر شده با تیمارهائی بشرح زیر با طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده میگردد. ...

آزبت با پنبه نسوز ماده‌ای با کاربردی بسیار عالی بوده و ترکیب با سایر مواد مصارف صنعتی و عمومی بسیار زیادی دارد و مطالعات حکایت قطعی از ایجاد بیماری خاص ریوی بنام آزبتوریس و نیز مزوتلیوما و سرطان بروشیوئی می‌کنند در این طرح می‌خواهیم با توجه به مطالب فوق (واینکه مطالعه جدی در ایران پیرامون آن صورت نگرفته است .) بررسی جامعی از انتشارات در کارخانه ایرانیت اصفهان بعمل آمده (با شیوه شمارش ذات ) و کارگران (تحت معاینات دقیق قرار دهیم و سپس نتایج را بررسی و در صورت احساس خطر راههای ک ...

بیماری بلاست یکی از بیماریهای مهم و خسارت‌زا در مزارع برنج بوده و سمپاشی علیه این بیماری بدلیل ویژگی خاص این زراعت و عدم امکان راه‌رفتن در حل دخل بسیار مشکل می‌باشد و نیازمند دقت و حوصله زیاد کارگر سمپاش است لذا استفاده از سمپاش مناسب که کشاورز مجبور نباشد بطور مرتب در مزرعه حرکت کند نقش موثری در کاهش بیماری خواهد داشت . در این بررسی کارآئی چهار نوع سمپاش که عبارت بودند از پشتی موتوری اتومایزر، فرقونی یکصد لیتر لانس‌دار بوم چهارمتر قابل اتصال به سمپاش فرقونی و ULV پاش سوخت کش ...

برای کنترل عوامل قارچی خاکزی عارضه خشکیدگی گوجه‌فرنگی که عمدتا قارچهای Rhizoctonia solani , Phytophthora nicotiana var parasitica , Fusarium solani , Colletotrichum coccodes در ناحیه ریشه و طوقه آن گزارش شده است ، از هشت رقم گوجه‌فرنگی متحمل به بیماری ریشه‌ای همراه با شاهد محلی استفاده شد. بذور در اسفندماه در خزانه کشت شدند و نشاها در تاریخهای 15 و 25 فروردین و 5 و 15 اردیبهشت به زمین اصلی با سابقه آلودگی به بیماریها در ایستگاه تحقیقات ورامین بصورت طرح اسپلیت پلات با فاکتور ...

از آنجائیکه ضایعات محصول مرکباتئ بیش از 30 درصد در ایران برآورد گردیده است . هرگونه اعمالی که بتواند میزان این ضایعات را در حد معنی‌داری کاهش دهد قدمی بزرگ در جهت افزایش درآمد باغداران و درآمد ملی محسوب می‌گردد عملیات این طرح برای اولین بار در ایران انجام می‌گیرد و هدف از این طرح شناخت بیماریهای شایع مرکبات در نقاط مختلف مرکبات‌خیز و ارزیابی تیماریهای پوششی پلی‌اتیلن (Shrik Wrap) و گرمادرمانی در بهبود کیفیت میوه و کنترل بیماریهای انباری در شرایط انبارهای معمولی و انبارهای سرد ...

حملات تشنج و تشنج پایدار یکی از شایعترین اورژانسهای نورولوزژی در کودکان و نوجوانان است . کنترل هر چه سریعتر تشنج از عوارض آن می‌کاهد و از بروز تشنجاتی که ممکنست فرم خوشه‌ای به خود بگیرند یا تشنجات طولانی‌ای که ممکنست ژنرالیزه شوند یا به سمت تشنج پایدار پیش روند جلوگیری می‌کند کاربردی نزودیازپین‌ها در این مورد اولین اقدام درمانی است . در حال حاضر روش استاندارد قابل اجرای موجود در ایران برای کنترل تشنج، استفاده از دیازپام وریدی است که کاربرد آن دسترسی به رگ مناسب را می‌طلبد. عل ...

با توجه به فصل خاصی از سال وقوع بیماری در بین زنبورها شیوع بیشتری دارد سعی شده با برآورد کردن درصد آلودگی تعداد مشخصی کندو و سپس اسید فورمیک به عنوان دارویی موثری بر روی مایت واروا جاکوبسونی مایت تراشه‌ای استفاده می‌گردد بعد از مصرف اسید فورمیک که اثر آکاریسیدالی دارد مجددا درصد آلودگی محاسبه خواهد شد و در نهایت درصد کاهش آلودگی به عنوان اثر اسید فورمیک گزارش خواهد گردید. ...