عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان های امروزی برای حفظ بقا و موقعیت خود در عرصه ی رقابت، با تغییرات آنی و غیر قابل پیش بینی همگام شده و چابک می شوند. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر چابکی در شرکت صنایع سیمان دشتستان می پردازد، این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و به منظور استخراج عوامل موثر بر چابکی، ابتدا با مطالعه ی ادبیات نظری این عوامل را بدست آمدند، سپس با استفاده از روش میدانی و استفاده از نظر متخصصین در تیم QFD، عواملی که به صنعت سیمان مربوط می‌شدند، انتخاب شده و مدل مفهومی پژوهش با الگو بردا ...

امروزه تغییرات فناوری و کسب و کار بقای سازمان‌ها را با تهدید مواجه کرده است. با این-‏که در گذشته اکثر سازمان‌ها به اهمیت واکنش سریع به شرایط ناپایدار بازار آگاه بودند، اما ‏هرگز نتوانستند واکنش سریع نسبت به تغییرات داشته باشند. بنابراین با توجه به نقش برجسته ‏صنایع کاشی و سرامیک استان یزد، این صنعت، نیازمند راهکارهایی جهت رسیدن به چابکی ‏جهت افزایش توان رقابتی خود هستند. لذا این صنعت، نیاز به پژوهش در این زمینه دارد ونتایج ‏این پژوهش، اطلاعات مفیدی را در اختیار تصمیم گیرندگان ...

بارزترین مشخصه ی دنیای کنونی کسب و کار «تغییرات مداوم و عدم اطمینان» می باشد. این تغییرات، روی سازمان ها تاثیر عمیقی گذاشته و آن ها را به سمت چالش های نوینی هدایت می کند، که عدم توجه به آن ها بقا و موفقیت سازمان ها را به طور فزاینده ای تهدید می کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان ها در اولویت های کسب و کار و دیدگاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و برای پاسخ گویی به این تغییرات، از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی به سمت پارادایم جدیدی به نام چابکی سازم ...

اهمیت چابکی امروزه که عصر دانش و تکنولوژی می باشد، غیرقابل انکار است. بنابراین چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغییر و غیرقابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است. برای بقاء در عصر رقابتی کنونی توجه به عوامل چابکی امری حیاتی می باشد. هدف این پژوهش، ابتدا شناسایی عوامل موثر بر چابکی شهرک صنعتی فاز 2 ارومیه می باشد و سپس به اولویت بندی چابکی صنایع موجود در شهرک صنعتی می پردازد. با بررسی پیشینه پژوهش، عوامل موثر بر چابکی شناسایی شد، ک ...

سازمانهای کنونی در محیطی فعالیت می کنند که تغییرات سریع آن ، آنها را ملزم به داشتن استراتژی انطباق پذیر وتوانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی می کند در واقع این مشکل که سازمانها چگونه می توانند در محیطی پویاوغیرقابل پیش بینی موفق شوند موضوعی که به عنوان چالش دنیای امروز شناخته می شود در چنین محیطی چابکی تبدیل به قابلیت مهمی شده است که تاثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان دارد. از طرفی سازمانها در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه چابکی سازمان با رضایت شغلی و کیفیت زندگی‏کاری ‏کارکنان سازمان‏‏‏های وابسته به وزارت آموزش و پرورش می‏باشد. در این پژوهش به بررسی مفاهیم چابکی سازمان و کارکردهای آن، ابعاد چابکی در سازمان‏های دولتی و مفاهیم رضایت شغلی و کیفیت زندگی‏کاری ‏در سازمان پرداخته شد و سپس مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می‏باشد. براساس روش نمونه‏‏‏گیری تصادفی ساده از بین کارکنان، نمونه آماری انتخاب شد. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 212 نفر بودن ...

در عصر حاضر پویایی محیط و ایجاد تغییرات دائمی در ترجیحات مشتریان به عنوان یک پارادایم اصلی در صنایع مختلف پذیرفته شده است. در این میان، صنایع خدماتی و به طور خاص صنعت بانک‌داری، به علت رشد فزاینده‌ی و تشدید رقابتی که در دهه اخیر داشته‌اند، بیشتر درگیر این تغییرات و پویایی‌ها هستند و این چالش عملکرد این سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. در مواجه با این چالش مدیران صنایع و پژوهشگران دریافتند که دیگر رویکردها و اقدامات سنتی پاسخگو نمی‌باشد و می‌بایست با نگرشی جدید به سازمان ...

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین هوش رقابتی و چابکی سازمانی در هیات‌های ورزشی مشهد طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه‌ی مدیران عالی هیات‌های ورزشی مشهد به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفتند.روش تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا میدانی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسشنامه چابکی سازمانی ویسی(1393) در قالب ابعاد پاسخ گویی ،شایستگی، انعطاف‌پذیری و سرعت و پرسشنامه هوش رقابتی گلادسون و فرانسیس(2012) ، شام ...
نمایه ها:

افزایش رقابت، سازمان های تولیدی مدرن را به اخذ پارادایم ها ی تولید پیشرفته وادار کرده است. تولید چابک (AM) ، پارادایم تولید پیشرفته ای است که سازمان را قادر به بقا در محیط کسب و کار رقابتی می کند. توانایی برای تطبیق موفق و اثربخش با تغییرات غیر قابل پیش بینی در محیط کسب و کار یا چابکی ، کلیدی درکسب مزیت رقابتی در بازار جهانی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی چابکی در سازمان های تولیدی، پس از مرور ادبیات موضوع، وضعیت چابکی شرکت ایران خودرو را با استفاده از مدل شریفی و ژانگ ارزی ...