عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1686

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پژوهش | 
دین | 

امروزه پیشرفت گسترده علوم و فنون باعث پررنگ شدن نقش پژوهش درتمام زمینه های شده است هدف این مقاله بررسی روند پژوهش درمهندسی صنایع است مبنای انجام این تحقیق بررسی انتشار مقالات علمی دراین زمینه می باشد ...

تحول نقش دانشگاه‌ها پس از انقلاب و وجود نگرش‌های معطوف به توسعه‌ی ملی در سال‌های اخیر از یک سو، و تعمیم و توسعه‌ی آموزش عالی و گسترش تحقیقات در ابعاد مختلف از سوی دیگر، موثر بودن دانشگاه‌ها را در فرایند رشد و توسعه‌ی کشور بخصوص از منظر ارتباط دانشگاه و جامعه (صنعت ، کشاورزی، ...) تحت‌الشعاع قرار داد. دانشگاه کانونی برای ارایه‌ی خدمات آموزشی و تحقیقاتی، توسعه و نشر دانش و انتقال دانش و فن‌آوری در جامعه است و از این رو انتظار می‌رود فعالیت‌های دانشگاهی معطوف به نیازهای علمی - ص ...

به منظور بررسی وضعیت آلودگی هوا در جزیره خارگ به پیشنهاد شرکت نفت فلات قاره ایران تحقیق پنج ماهه ای در واحد پژوهش آلودگی محیط پژوهشگاه صنعت نفت انجام پذیرفت. مطابق پیشنهاد کارفرما دستگاههای اندازه گیری آلاینده های هوا و پارامترهای هواشناسی در جزیره خارگ استقرار یافته و در محل (کمپ مسکونی A و کمپ B ) عملیات ثبت پارامترهای هواشناسی و اندازه گیری آلاینده های مورد نظر انجام شد. در این کار پژوهشی آلاینده های مهم هوا در این جزیره شامل SO2 ، NOx ، H2S ، CO ،O3 ، ذرات معلق و ضریب کدو ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
بازار | 
پژوهش | 
توسعه | 

این مقاله حاصل یک مطالعه تحقیقی است که به بررسی و مطالعه تاثیرات استفاده از اینترنت و خدمات جانبی آن بر تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان کاربر اینترنت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق پیمایش و داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، و ازآزمونهای تی تست، آنالیز واریانس، همبستگی پیرسن و تحلیل مسیر برای تبیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. نهایتا یافته های این تحقیق تاثیرات استفاده از اینترنت را بر افزایش همکاری های ع ...
نمایه ها:
پژوهش | 

همان طور که از پژوهش برمی‌آید در فرضیه اول با توجه به میانگین کل 4/34 که از میانگین تعیین شده (...>3)، 1/34 بالاتر است و با توجه به درصد رضایت کل 87 درصد که از درصد رضایت تعیین شده (60 درصد)، 27 درصد بالاتر است ، قویا تایید می‌شود که انجام کارهای پژوهش و گسترش در سازمان و توسعه فعالیتهای مربوط به این واحد، ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی در بالا بردن عملکرد و بهره‌وری نیروی انسانی دارد. از فرضیه اول پژوهش همچنین استنباط می‌شود که در شرکتهای سرمایه‌گذاری که در زمره شرکتهای غیر ...

هدف این تحقیق بررسی میزان به کارگیری روش ارائه فعال در محتـوای کتاب های علوم تجربی به منظور ایـجـاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به مطالعه و پژوهش بود. به همین منظور محتوا، فعالیت ها و تصاویر کتاب های علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفت. روش ویلیام رومی که یک روش تحلیل محتوا است، چون دارای معیار عینی و مشخص برای ارزشیابی کتاب های درسی است و جزء روش های یادگیری فعال است،‌ به عنوان روش تحقیق انتخاب گردید و با استفاده از آن میزان ارائه ی فعال محتوا مورد بررسی قرار گرفت. کتاب های عل ...

پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به منظور بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهراء انجام گردیده است . با توجه به اینکه جامعه پژوهش می بایست از دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی باشند لذا جامعه پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از میان 20 رشته تحصیلی در دانشگاه الزهراء که دارای دانشجوی سال آخر بودند تعیین گردید . پرسشنامه تحقیق که جامعه مورد پژوهش می بایست به سوالات آن پاسخ می دادند بااستفاده از استانداردهای معتبر موجود در مورد سواد اطلاعاتی ته ...