عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نحوه نگرش دانش‌آموزان درباره موضوع درسی، رابطه مستقیم و معناداری با انگیزه و علاقه دانش‌آموزان به فراگیری موضوع درسی دارد. در این تحقیق نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی به دورس علوم تجربی در مدارس همدان مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق بیانگر آن است که غالب دانش‌آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد به دروس علوم تجربی علاقمند می‌باشند. از سوئی، تدریس خوب و تنوع مطالب از جمله عللی است که دانش‌آموزان در خصوص علت علاقه خود به درس علوم تجربی عنوان کرده‌اند و تنها درصد کمی از دان ...

وظیفه مهمی که در طول بلوغ و نوجوانی بعهده والدین می‌باشد راهنماییهای صحیح جنسی است بدین معنی که والدین موظفند فرزندان خود را از لحاظ تغییرات و تحولات جسمی و روانی مدنظر داشته باشند و با آگاهی دادن به آنها در رابطه با فعل و انفعالاتی که در این دوران بروز می‌کند از قبیل (تغییر صدا و درآمدن موهای زائد و ...) و با تعیین هویت و نقش جنسی آنها، فرزندان خود را وادارند که به این مسایل واقع‌بین باشند که این روش از بسیاری انحرافات جنسی جلوگیری می‌کند. اهداف اصلی طرح: تعیین آگاهی و نگرش ...
نمایه ها:
بلوغ | 
آگاهی | 
نگرش | 
آموزش | 
جوان | 
1377-1378 | 

پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش ماماهای شاغل در زمینه بیماری ایدز انجام گرفت که 80 ماما در مقاطع مختلف تحصیلی در این پژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود شامل سه بخش در بخش اول مشخصات دموگرافیک بخش دوم سوالات آگاهی و بخش سوم سوالات نگرش بود پژوهش در دو مرحله انجام گرفت یعنی پس از پر کردن پرسشنامه اول پوسترهای آموزش در قسمت‌های مربوطه نصب و چهار هفته بعد مجددا همان پرسشنامه توسط همان واحدها تکمیل گردید یافته‌های ...
نمایه ها:
آموزش | 
آگاهی | 
نگرش | 
ایدز | 
ماما | 

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان چالوس است. بدین منظور از روش تصادفی 93 دانش آموز دختر و پسر از دو آموزشگاه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، که گروه کنترل به شیوه سنتی و رایح و گروه آزمایش در معرض روش تدریس همیاری قرار گرفتند. از هر دو گروه پیش آزمونی از محتوای مورد آموزش و همینطور سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به درس ریاضی به عمل آمد. پس از اجرای متغیر مستقل یعنی روش ت دریس همیاری، پس آزمو ...
نمایه ها:
نگرش | 

سابقه و هدف : موفقیت پروژه های زیست محیطی بدون دادن آگاهی های عمومی به عامه مردم امکان پذیر نیست . افزایش آگاهی جامعه درخصوص اثرات مضر زباله ها منجر به تولید زباله کمترو جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله درمراکز تولید می شود. گام اول در فرایند طراحی برنامه ها یا آموزشی، دستیابی به اطلاعات اولیه از مقدار و عوامل موثر بر آگاهی و نگرش جامعه است. به همین دلیل برآن شدیم که میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد بررسی کنیم. ...
نمایه ها:
آگاهی | 
نگرش | 

دراین مطالعه توصیفی 375 دانش آموز دختر در دبیرستانهای شر صومعه سرا که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند توسط پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند . دراین پرسشنامه علاوه برخصوصیات جمعیت شناسی ، میزان آگاهی ، نحوه نگرش و رفتارهای بهداشتی دختران در مورد دوران بلوغ در سال 1381 نیز مورد بررسی قرار گرفت . تهیه برنامه آموزشی مناسبه به منظور افزایش آگاهی ، ایجاد نگرش مثبت و ارتقای رفتارهای بهداشتی در مورد دوران بلوغ برای دانش آموزان دختر که مادران آینده محسوب می گردند باعث بهبود رفتارهای ...
نمایه ها:
دانش | 
نگرش | 
بلوغ | 
آگاهی | 

خطر ایجاد سل مقاوم به چند دارو ‏‎(Multi - Drug Resistance)‎‏ که از جمله علل ایجاد آن خطاهای تشخیصی و درمانی پزشکان است بسیار جدی می باشد. از طرفی برای کنترل آن بهترین راهکار اجرایی (Directory Observed Treatment Shorte) DOTS‎‏ می باشد که لازمه رسیدن به اهداف این راهکار مشارکت کلیه بخش های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی از جمله پزشکان بخش خصوصی و لازمه مشارکت آنان داشتن آگاهی و نگرش موافق به این برنامه هاست. مطالعه فوق باهدف تعیین سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل در بخش خ ...

در این مطالعه با توجه به معیارهای مورد نظر 56 دانشجوی ترم سوم پرستاری دوره روزانه که در ابتدای گذراندن دروس داخلی- جراحی بودند انتخاب گردیدند. در گروه شاهد از روش تدریس سنتی (سخنرانی) و در گروه مورد از شیوه یادگیری بر اساس حل مشکل جهت تدریس استفاده شد. گروه شاهدف بوسیله مدرسین در نظر گرفته شده از طرف دانشکده و گروه مورد بوسیله خود پژوهشگر و مربیانی که کارگاههای در نظر گرفته شده جهت تدریس واحدها به شیوه ‏‎BL‎‏ را گذرانده بودند به مدت دو ترم (حدود نه ماه) تحت آموزش گرفتند. ابزا ...

ایران از جمله کشورهای خاورمیانه است که با بحران ایدز مواجه می باشد. حدود 17% موارد ایدز دربین نوجوانان 20 تا 29 ساله و حدود 35% دربین جوانان 30 تا 39 ساله اتفاق می افتد. با توجه به دوره کمون طولانی ( حدود 10 سال)، بدیهی است که در صد بسیاری از موارد ابتلاء به عفونت ایدز در زمان نوجوانی و جوانی روی می دهد. شروع برنامه‏‎‎‏های آموزش پیشگیری از ایدز در مدارس در بین نوجوانان از برنامه‏‎‎‏های مهم وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور ایران می باشد و مطالعه ...