عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 806

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله، طراحی، اجراء و مدلسازی فرآیند Nano-EDM مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. به منظور تولید نانو- ابزار مناسب برای فرآیند Nano-EDM یک دستگاه اتوماتیک طراحی و ساخته شد که با استفاده از آن، تاثیر متغیرهای فرآیند ساخت بر خصوصیات نانو- ابزار مورد تحقیق قرار گرفت. با شناسایی سطوح بهینه متغیرهای فرآیند ساخت به روش تاگوچی، نانو- ابزارهایی با شعاع نوک حدود 10 نانومتر و ضریب جانبی (نسبت طول به شعاع نوک) 172 تولید شد. برای انجام فرآیند Nano-EDM یک سیستم مناسب طراحی و ساخته شد که ...

نانولوله‌های کربنی ترکیب‌های جدیدی هستند که به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد‌شان توجه بسیاری از محافل شیمی را به خود جلب کرده‌اند. امروزه تلاش‌های فراوانی برای عامل‌دار کردن آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های به‌کار رفته عامل‌دار کردن آن‌ها به صورت رادیکالی و با استفاده از نمک‌های دی‌آزونیم است. در این روش ابتدا نانولوله‌ها با استفاده از مواد فعال سطحی و امواج فراصوت به صورت سوسپانسیون در آمده و سپس از نمک دی‌آزونیوم مربوطه استفاده می شود. اپوکسیدها حدواسط‌های سنتزی مفیدی در ...

در این پژوهش برای اولین بار نانوذرات روتنیم اکسید تثبیت شده بر روی الکترود کربن شیشه ای به عنوان یک الکترود دو کارکردی برای اکسیداسیون الکتروکاتالیستی هیدرازین و هیدروکسیل آمین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زوج مختلف روتنیم اکسید تثبیت شده برروی الکترود اصلاح شده نقش الکتروکاتالیستی در اکسایش هیدرازین و هیدروکسیل آمین ایفا می نماید. هنگامیکه هر دو گونه هیدرازین و هیدروکسیل آمین در محلول حضور دارند، پیک های ولتامتری پالس تفاضلی اکسایش این دو گونه کاملاً از یکدیگر ...

سنتز نانو ذرات به منظور کاربرد خاص، یکی از مهمترین مباحث در فناوری نانو می باشد. نانو ذرات اکسید آهن کاربرد زیادی در صنعت و بخصوص مباحث زیست محیطی دارند. در این تحقیق، نانو ذرات هماتیت Fe2O3- به روش رسوبدهی شیمیایی با استفاده از نمک FeCl3 و دو رسوب دهنده هیدروکسید سدیم NaOH و هیدروکسید آمونیم NH4OH و عملیات حرارتی رسوب تولید شده در دمای 600-550 درجه سانتیگراد، سنتز شدند. همچنین نانو ذرات مگنتیت Fe3O4 با استفاده از نمکهای FeCl3و FeSO4 و رسوب دهنده هیدروکسید سدیم NaOH در دما ...

کاتالیست های پلاتین قرار گرفته بر پایه های گوناگون در واکنش های بسیاری کاربرد دارند؛ مانند اکسیداسیون، هیدروژناسیون، کاهش و رفرمینگ در صنعت پتروشیمی. روش تهیه این کاتالیست ها بر ویژگی های ساختمانی آنها تاثیر گذار است. با استفاده از یک روش سنتز مناسب، کاتالیستی با پایداری و پارامتر های کریستالی مورد نیاز، به دست خواهد آمد. روش های مختلفی برای تهیه نانو ذرات پلاتین قرار گرفته در سیلیکا وجود دارد؛ مانند بارگذاری و سل-ژل.با استفاده از روش سل-ژل، مساحت سطح بیشتر، توزیع بهتر ذرات و ...

در کار پژوهشی حاضر، روشی جدید و ساده بر اساس تکنیک پراکندگی رایلی رزونانسی (RRS) و با استفاده از نانوذرات طلا برای اندازه‌گیری تیوریدازین هیدروکلراید و کلرپرومازین هیدروکلراید در فرآورده‌های دارویی مختلف، ارائه شده است. در این تکنیک، طول موج تابش فرودی در محدوده باند جذبی یا نزدیک طول موج جذبی مولکول پراکنده کننده قرار دارد که باعث افزایش چشمگیر در شدت پراکندگی می‌شود. اساس روش پیشنهادی، برهمکنش میان نانوذرات طلا و داروهای فنوتیازنی است که باعث تجمع نانوذرات در محلول می‌شود. ...

ترکیب و تقسیم طول موجی سیگنال های نوری، باعث افزایش حجم اطلاعات مخابره شده در شبکه های انتقال اطلاعات می گردد. توری موجبر آرایه ای(AWG) به علت خواص ویژه ای مانند تلفات کم، پایداری بالا و قیمت پایین یکی از قطعات بسیار مورد توجه در سیستم های ترکیب و تقسیم طول موجی می باشد. جداکننده های طول موجی AWG بر پایه موجبرهای دفنی سیلیکایی سالها به صورت تجاری مورد استفاده بوده است. با توسعه فناوری نانو می توان موجبرهای نوری مورد نیاز در AWG را، با کیفیت خوبی با استفاده از نانوسیم های سیلی ...

فیبروز کبدی که به دنبال پاسخ ترمیمی کبد به آسیبهای مزمن اتفاق می افتد یکی از مهمترین مشکلات جوامع بشری در حوزه سلامت است؛ و در حال حاضر تنها راه درمانی چنین بیمارانی در مراحل پیشرفته آن، پیوند کبد می باشد. اما متاسفانه در این زمینه نیز مشکلات عدیده ای، از جمله کمبود عضو اهدایی، امکان رد پیوند، عمل جراحی پیچیده و هزینه گزاف وجود دارد. مطالعات اخیر نشان داده اند که طب ترمیمی قابلیت آن را دارد که به عنوان یک جایگزین در درمان چنین بیمارانی مطرح باشد. همچنین سلولهای مزانشیمی مغز ا ...

فلورید منیزیم با ساختار روتیل، عبور نور بالا در محدوده وسیعی از طول موج و ضریب شکست بالا، یکی از مهمترین و پر کاربردترین ماده ها برای ساخت قطعات نوری به شمار می آید. در سال های اخیر برای کاهش معایب قطعات ساخته شده توسط رشد کریستال، تولید نانو پودر فلورید منیزیم مورد توجه قرار گرفته است و در این تحقیق نیز سنتز نانو ذرات فلوربد منیزیم بررسی شده است. در این تحقیق نانو‌پودر فلورید منیزیم به روش رسوب شیمیایی و با مواد اولیه Mg (NO3)2 و NH4F در محیط آبی سنتز شد. در ادامه پارامترها ...