عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه مباحث بیوتکنولوژی از مباحث مهم حوزه اخلاق کاربردی است که توجه فیلسوفان اخلاق را به خود جلب کرده است. این موضوعات از یک سو پیوند با نظریات اخلاقی دارد، از سوی دیگر بخش هنجارهای اخلاقی را با مباحث حوزه بیوتکنولوژی درگیر نموده است. مسائلی چون: مراقبتهای بهداشتی، تولید مثل و تکنیکهای جدید مربوط به آن، مرگ و زندگی، خودکشی، سقط جنین، پیوند اعضاء، دست آوردهای علم ژنتیک، کنترل جمعیت و رفتار با حیوانات نمونه هایی از مسائل این حوزه از اخلاق کاربردی است. پاسخ به مسائل حوزه بیوتکن ...
نمایه ها:
اخلاق | 
دین | 
قانون | 

امروزه هیدروکربنها بعنوان آلاینده های محیط از اهمیت بسزایی برخوردار هستند . مقادیر زیادی از هیدروکربنها ، از طریق مواد زائد جامد و مایع ، صنایع مختلف و همچنین از طریق مبارزه با آفات ، وارد محیط زیست شده و سبب ایجاد مخاطرات محیطی می گردند . نظر به اینکه میکروارگانیسم ها قادر به استفاده از هیدروکربنها برای تامین انرژی ، کربن و همچنین اکسیژن بعنوان گیرنده نهایی الکترون هستند ، حذف این آلاینده ها بعنوان آلوده کننده های محیط ، بررسی و نتایج چشمگیری نیز حاصل شده است. در این راستا ب ...

چکیده ندارد.

آنزیم بتا- گالاکتوزیداز یکی از آنزیم های لیزوزومی می باشد که کمبود آن در بسیاری از بیماریهای ارثی و اکتسابی مشاهده می شود .در این پژوهش جداسازی و اندازه گیری آنزیم بتا گالاکتوزیداز ‏‎(EC.3.2.1.23)‎‏ از هموژنیت مغز موش انجام شده است . در نتیجه تخلیص آنزیم توسط کروماتوگرافی ‏‎-DEAE‎‏ سلولز دو پیک مجزا حاصل شد . جهت اندازه گیری مقدار پروتئین نمونه ها از روش بسیار حساس و کم هزینه ‏‎Lowry‎‏ استفاده گردید. در خاتمه تخلیص و جداسازی فعالیت مخصوص آنزیم از 1/32 به 3/429 رسید و افزایش د ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.