عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2527

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الف) موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): از آنجایی که بشر به تاثیر تخریبی مرور زمان در توانایی های جسمی ، روحی و روانی خویش به خوبی آگاه است ، همواره خواستار نظامی است که بتواند با ایجاد تامین مادی و معنوی از زمان کهولت، ازکارافتادگی و فوت به مقابله با گذشت ویرانگر زمان برخیزد. در این راستا،داشتن تامین خاطر از ضروری ترین امتیازاتی است که بدون برخورداری از آن نمی توان نیازهای روحی بشر را ارضاء شده دانست. خط مشی های مربوط به نظام تامین اجتماعی که پدیده بازنشستگی یکی از ابع ...

هدف تحقیق حاضر پیش بینی میزان رضایت از زندگی بر اسا نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 372 نفر (214 زن و 158 مرد) با روش تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند و به وسیله مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکارن (1985)، پرسشنامه نقش جنسیتی بم (1983) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده سیمت و همکاران (1988) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ...

نام خانوادگی:افشار نام: سیمین عنوان پایان نامه‌: بررسی میزان هوش فرهنگی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تبریز استاد راهنما : دکتر محمدباقر علیزاده اقدم استادمشاور: دکتر توکل آقایاری هیر مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: علوم اجتماعی گرایش: پژوهش دانشگاه: تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی ورودی:1391 کلید واژه‌ها: هوش فرهنگی، تماس‌های بین فرهنگی، دینداری، قو ...

با توسعه آموزش عالی در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، گسترش دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی و به موازات آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه بیشتر به حقوق زنان و دختران، تمایل بیشتری برای حضور دختران در دانشگاه‌ها پدید آمده است. اما این مسئله به عنوان چالشی در رابطه با بازار کار، مباحث اشتغال، بیکاری و دستمزد مطرح می‌باشد. از طرف دیگر، حدود 60 درصد از دانشجویان کشور در رشتـه‌های علوم‌ انسانی مشـغول بـه تحصـیل هستـند و طبیعـتاً ایـن نیـروی عظـیم انسانی بـه کار و اشتغـال نیـاز دار ...

MS یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه اعصاب مرکزی و تخریب کننده غشای میلین می‌باشد که با خصوصیات جسمی، شناختی و کاستی‌های روان شناختی همراه است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه میان سخت‌رویی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با سلامت روان و وضعیت ناتوانی زنان مبتلا به MS می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. شرکت کننده‌های این تحقیق، 83 بیمار زن مبتلا به MS که به درمانگاه ویژه MS بیمارستان سینای شهر تهران مراجعه کرده بودند، می‌باشند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پ ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن و در حال توسعه مطرح شده است. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اجتماعی، نشان دهنده نقش و اهمیت این نوع سرمایه، در توسعه جامعه، و به فراخور موضوع در زمینه سلامت روانی افراد، کاهش همسر آزاری علی الخصوص در محیط خانوادگی و مواردی مانند آن است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، همسرآزاری و سلامت روانی افراد بوده که برای تبیین آن از دیدگاه اندیشمندانی چون پیر بوردیو، ...

پژوهش حاضربه بررسی مقایسه نگرش نسبت به جهانی شدن وتاثیر آن برهویت دینی وملی دانش آموزان رشته های مختلف مقطع متوسطه (دختر)شهرستان قائمشهر سال 1388-1389 می پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان قائمشهر تشکیل می دهد که تعدادشان 3800 نفر می باشد تعداد افراد نمونه دراین تحقیق 150 نفر می باشد که براساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه است که حاوی 79 سوال درمورد جهانی شدن وهویت ملی ودینی است.وهمچنین ...

سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا می کند. مشکلات روانی ممکن است اثرات مخربی بر مطالعه و یادگیری دانشجویان داشته باشد. بر این اساس مطالعه ای به منظور تعیین میزان سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبائی درسال 1389 صورت گرفت. از آنجا که دانشجویان در دانشگاه دارای شرایط مخصوص به خود هستند، باید به نقش قوی ویژگی‌ های شخصیتی افراد و ویژگی های سلامت روانی آنان توجه بیشتری نمود. در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا وضعیت سلامت روا ...

در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با تکیه بر نظریات کییز و مایر به عنوان نظریه پردازان اصلی سلامت اجتماعی و انجام مصاحبه با 18 تن از کودکانی که مرتکب جرم و محکوم به اعدام شده اند با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس ، نتایج زیر بدست آمد . بطور کلی میزان سلامت اجتماعی کودکان و حتی خانواده های آنها پایین می باشد . موقعیت محلی و فرهنگ محله ای و نیز عدم وجود سبک زندگی سالم در میان عوامل موثر بر سلامت اجتماعی بیشترین تاثیر را بروی سلامت اجتماعی کودکان داشته اس ...