عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با موضوع مطالعه مبانی فلسفی تربیتی دیدگاه امام علی (ع) با تأکید بر محور انسان شناسی و دلالتهای تربیتی آن در آموزش از راه دور شامل 5 فصل می باشد.فصل اول کلیات تحقیق شامل: واژگان کلیدی، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، کاربردهای تحقیق،اهداف تحقیق که سوالات آن نیز با توجه به این اهداف طرح شده و عبارتنداز: تحلیل دیدگاه فلسفی امام علی نسبت به انسان بعنوان موضوع تربیت ، تحلیل دیدگاه تربیتی امام علی نسبت به انسان به عنوان موضوع تربیت ، تحلیل دیدگاه فلسفی تربیتی امام علی ن ...

همه تلاش‌های انبیاء و امامان معصوم(ع) این بوده است که زمینه‌های رشد و تعالی انسان را فراهم کرده و به عبارت دیگر انسان تربیت کنند. از دیدگاه اسلام و مکتب تشیّع بهترین راه تربیت انسان، پیروی از وحی الهی و سنّت معصومین علیه‌السلام است که این پژوهش سعی کرده قدمی هرچند کوچک در این راه بردارد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل دیدگاههای تربیتی امام صادق(ع) و استنتاج اهداف و روش‌های تربیتی با استفاده از سیره، احادیث، روایات و دیگر آثار منسوب به ایشان می‌باشد. بر اساس هدف فوق ...

تعلیم و تربیت در عصر طلایی اسلام که قرون سوم تا پایان قرن پنجم هجری را شامل می شود نسبت به دیگر دوره ها به ویژه قرن ششم هجری به بعد دارای ویژگی های متمایز وممتازی است. از مهم ترین پدیده های دوران مذکور توجه صاحب قلمان، دانشمندان، مترجمان و حاکمان به علوم عقلی است که در راستای آن بستر مناسبی جهت خردگرایی و عقل محوری در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی، و به وی‍ژه تعلیم و تربیت و رشد عناصر آن (شامل یاد گیرنده ، یاد دهنده، سازمان ها و نهاد های آموزشی، ساختار و تشکیلات آموزشی)فراهم ...

حکمت متعالیه که بنای رفیع آن توسط ملاصدرا بنا نهاده شده به عنوان قله فلسفه و حکمت اسلامی از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار است. ولیکن برخلاف این رفعت، همچنان شکست و گسستی میان مبانی آن با دیگر رشته‌های علوم انسانی، بالاخص رشته‌هایی که بخشی از بن مایه‌های معرفتیشان را وامدار فلسفه می‌باشند، وجود دارد. لذا ما در این پایان نامه که مبتنی بر طرح‌ تحقیق کیفی است و تبیین و استنتاج دلالتهای تربیتی را هدف خود قرار داده است با استفاده از شیوه‌ی تحلیلی- استنتاجی، سعی در آن داریم که با تب ...

هدف این پژ‍وهش بررسی نفس از دیدگاه صدرالمتالهین و دلالت های تربیتی آن بود. بدین صورت که دیدگاه فلسفی صدرا در مورد نفس و دلالت های تربیتی آن در خصوص عناصر تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت. این پ‍‍‍ژوهش که از جمله طرح های تحقیق کیفی به شمار می رود، براساس نگرش اسمیت مبنی بر استنتاج دلالت های تربیتی از فلسفه خاص شکل گرفت و با این دیدگاه که بین فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه وجود دارد به تبیین و استخراج دلالت‌های تربیتی از دیدگاه ملاصدرا درباره نفس پرداخته شد. در این مطالعه ضمن تب ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تربیتی خانواده با هویت ایرانی- اسلامی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 89-88 می باشد. از 7098 نفر جامعه آماری، نمونه ای به حجم 358 نفر با روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شد. در این مطالعه ، از روش تحقیق همبستگی استفاده گردید. جهت سنجش سبک های تربیتی از پرسشنامه محیط خانوادگی« نقاشان»، و برای سنجش هویت ایرانی اسلامی از پرسشنامه ساخته شده توسط «غفوری کله» استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از رو ...

تعلیم و تربیت همواره از دغدغه‌های بزرگ بشر بوده و عالمان این عرصه درصدد تعیین خط مشی تربیتی برای جوامع بشری بوده‌اند. در این میان ادیان الهی نیز برای هدایت و تربیت انسان ارائه‌ی طریق کرده‌ و فطرت پاک انسانی را مخاطب خود قرار داده‌اند و اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی، برای این منظور برنامه‌ای خاص و فراگیر دارد و با ارائه‌ی الگوی حسنه : پیامبر اکرم ( ص ) سرمایه‌ای گرانقدر در اختیار جوامع بشری قرار داده است که مطالعه و بررسی سیره‌ی نبوی می‌تواند ما را به تبیین نظام ...

این پایان‌نامه به دنبال بررسی دیدگاه انسان‌شناسی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن است. در واقع هدف این پژوهش مطالعه انسان از دیدگاه مولوی و دلالت‌های تربیتی آن در خصوص نظام تعلیم و تربیت است. این پژوهش که از جمله طرح‌های تحقیق کیفی است، ساخت نظریه را هدف خود قرار داده و لذا از بالاترین سطح انتزاع برخوردار می‌باشد؛ و بر اساس نگرش اسمیت مبنی بر استنتاج دلالت‌های تربیتی از فلسفه خاص شکل یافته است. و لذا با این دیدگاه وی که بین فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه وجود دارد، به تبیین و استخراج ...

هدف از این تحقیق تحلیل نقش برنامه های درسی علوم تربیتی در توسعه ملی(توسعه و پیشرفت علمی، توسعه نیروی انسانی و توسعه فرهنگی) از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور (گروه علوم تربیتی ) بوده است . جامعه آماری در این تحقیق ،کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نورکه در سه وضعیت استخدامی( رسمی قطعی،رسمی آزمایشی و پیمانی) که براساس آمار کارگزینی سازمان مرکزی 100 نفر اعلام گردید . دراین پژوهش نمونه برابر با جامعه آماری است و نمونه گیری صورت نگرفت و تعداد 80 نفر پرسشنامه ارسال شده ...