عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگریستن از وجه عدالتِ اجتماعی به شهر، شاید یکی از نگرش‌های نادر و بنیادین محسوب شود علی‌الخصوص در جغرافیا و برنامه‌ریزیِ شهری که در بلند‌مدت نادیده‌گرفته‌می‌شود. عدم توانایی در پاسخگویی به نیاز شهروندان، نقطه‌ی آغازین برای پیدایش نابرابری‌های مختلف می‌باشد. فقدان، نادیده‌گرفتن و عدمِ بررسیِ مفاهیم برنامه‌ریزیِ شهری در چارچوب و از منظرِ عدالت اجتماعی منجر به ایجاد نابرابری و استثمارشدنِ برخی مناطق توسطِ مناطقِ دیگر می‌شود، با توجه به این نکته که در ساختِ آن‌ها تمامی اقشار و م ...

شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های فرهنگ و تمدن بشری و از فراگیرترین پدیده‌های اجتماعی عصر حاضر است. بر حسب این گستردگی، هرکس به فراخور ظن و فن خود به آن می‌نگرد. نگاه کردن از منظر عدالت اجتماعی به شهر، شاید یکی از نگرش‌های بسیار کمیاب و بنیادین محسوب شود. عدالت نوعی سلوک مساوی با افراد است و عدالت فضایی برگرفته از آن یعنی اینکه با ساکنین در هر مکانی باید به صورت برابر رفتار شود و هیچ فرد یا جایی بر افراد و جاهای دیگری برتری نداشته باشد بنابراین؛ خدمات عمومی شهر به عنوا ...

شهرها پدیده‌های اجتماعی و فیزیکی پیچیده‌ای هستند که زیر فشار دائمی توسعه قرار دارند و تغییرات کمی و کیفی زیادی در آن‌ها به وقوع می‌پیوند. از مهم‌ترین پیامدهاي رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدي شهرهاي کشور در دهه‌هاي اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع خدمات عمومی شهری در منطقه 3 شهر بندرعباس است و اینکه آیا این توزیع عادلانه می‌باشد یا خیر. به منظور انجام این پژوهش از یک سری شاخص‌های عدالت‌اجتماعی و خدمات شهری از قبیل: شاخص ...

عدالت اجتماعی از جذابترین شعارهای مکاتب بشری در طول تاریخ بوده است و در دهه‌های اخیر یکی از مهمترین موضوعاتی است که دانشمندان علوم اجتماعی به آن توجه دارند. این امر ناشی از رویکرد واقع بینانه تمامی رشته‌های علوم انسانی به فرایندهای نابرابری در جهان می‌باشد. لیکن اخیراً روش‌های بررسی نابرابری‌ها در توزیع مراکز خدماتی بیشتر در قالب طرح‌های کاربری زمین شهری، میزان سرانه کاربری‌ها و تحلیل با مدل های کمی رایج در قالب مناطق قراردادی شهرداری (بدون توجه به شعاع حوزه نفوذ خدمات شهری) ...

تحقیقات و تئوری های مدیریت منابع انسانی نشان داده است که هیچ سرمایه ای بالاتر از سرمایه انسانی نیست و درهرسازمانی باید حداکثر امکانات را برای آماده سازی این سرمایه به کار بست. پیکره نیری انسانی را انسانهای مختاری تشکیل می دهد که ممکن است به دلایل گوناگون سازمان راترک کنند. بنابراین در برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی باید به عواملی همچون رضایت شغلی و رعایت عدالت نگهداری افراد توجه کافی بشود. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی انجام شد ...

در طول تاریخ، ملت‌های بسیاری شکل گرفته‌اند؛ ملت‌هایی با مشخصه‌های گوناگون که گاه با تکیه بر ویژگی‌های مطلوب خویش رهنمای نسل‌های آینده شده و جوامع پس از خود را شکل داده‌اند وگاهی در قالب مللی فاقد تشکل و کم بهره از خردجمعی، به دلیل ضعف مدیریت و سوء تدبیر منقرض شده، از اذهان و یادها محو شده و به تاریخ پیوسته‌اند. بنابراین سوالی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه «چه عوامل و الزاماتی موجب می‌گردد که ملتی واحد و خردمند شکل گرفته و تداوم یابد؟». در پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به پرسش فوق، ...

بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سال های اخیر (دهه شصت به بعد) مورد توجه برنامه ریزان و سیاست مداران قرار گرفته است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است، زیرا در حقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن این که از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در این جوامع نسبتاً عادلانه است. اما در کشورهای توسعه نیافته، هم مقادیر این شاخص ها پایین است و هم تو ...

امروزه جهان با مشکلاتی چون جنگ،آلودگی محیط زیست ،تروریسم،افزایش جنگ افزارهای هسته ای،ایدز وفقر جهانی روبه رواست .ریشه بسیاری از این مشکلات به علت سوء تفاهم ها وعدم شناخت فرهنگ ها از یکدیگر رخ می دهدکه از طریق آموزش شهروندی بسیاری از آن ها قابل حل است.این پژوهش یک پژوهش توصیفی – تحلیلی است که با بررسی آموزش شهروندی در کشورهای ایران ،آمریکا وهلند به شناسایی شباهت ها وتفاوت های اهداف ،اصول ومحتوای آموزش شهروندی در کشورهای نامبرده پرداخته است.در این پژوهش کتاب مطالعات اجتماعی پا ...

یکی از زیباترین شاخصه های اخلاق فردی و اجتماعی عدالت طلبی است که اسلام نیز آن را فضیلتی بزرگ می شمارد. بارزترین شخصیت عدالت طلب در اسلام بعد از پیامبر(ص)حضرت علی(ع)می باشد که به حق تجسم عینی عدالت بود. ایشان با به کارگیری عدالت در زمینه های مختلف اعم از زندگی فردی و حکومتی ،الگوی مناسبی برای عدالت دوستان می باشد. از مهم ترین اقدامات او در جهت تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها بود. پیامبر(ص) بعد از تشکیل حکومت در مدینه اقدامات مهمی را در زمینه اقتصاد انجام دا ...