عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 785

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از پدیده‌های محیط پیرامون ما در حال تغییر وتحول می‌باشند، منتها این تغییرات در همه جا یکسان نبوده بلکه بصورت احداث جاده‌ها و راهها از میان مزارع کشاورزی، توسعه زمین‌های کشاورزی یا کاهش آن‌ها، توسعه شهرها، از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع، توسعه زمین‌های حاشیه شهر برای مقاصدی نظیر فرودگاه‌ها، بیمارستان ها و توسعه پارک ها ، دیده می‌شود. زمین های کشاورزی همه ساله در اثر بهره‌برداری دچار تغییر و تحول می‌شوند. لازمه شناخت این تحولات نیازمند جمع‌آوری اطلاعات دقیق و بهنگام از ...

با رشد و توسعه شهرها، اطلاعات لازم برای مدیریت و برنامه ریزی شهری به شدت افزایش یافته و پیچیده می شوند. شبکه های وسیع امکانات شهری، توزیع و تراکم جمعیت، کاربری زمین ها و بسیاری موارد نظیر این، چنان بر پیچیدگی این برنامه ریزی می افزایند که چاره ای جز استفاده از GIS نوین برای گردآوری این اطلاعات و پردازش آنها در قالب تئوری های جدید مدیریت و برنامه ریزی شهری وجود ندارد از طرف دیگر سیستم اطلاعات جغرافیایی با توانمندیها و قابلیتهایی که در جمع آوری،ذخیره، بازیابی، کنترل، ادغام ، ...

رشد جمعیت شهرها و پیشی گرفتن آن بر میزان فضاهای خدماتی و نیز توزیع نامناسب خدمات و عدم مکان گزینی صحیح آن ها، از نتایج منفی افزایش جمعیت به شمار می رود. در واقع، عدم هماهنگی روند رو به افزایش تعداد دانش آموزان با برنامه ریزی جمعیتی از یک طرف و محدودیت منابع مالی در بخش آموزش و پرورش، نبود برنامه ریزی، کمبود زمین مناسب، عدم استفاده از تخصص برنامه ریزان شهری و توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی از طرف دیگر، باعث گردیده است تا مکان یابی در اکثر فضاهای آموزشی اعمال نگردد که حاص ...

استان‌کرمان یکی از لرزه خیزترین مناطق کشور بوده که همواره در‌طی ادوار گذشته،وقوع زمین-لرزه‌های مخرب، سبب آسیب‌های جانی ومالی فراوان در این استان گردیده است.از این رو تهیه نقشه پهنه‌بندی خطرزمین لرزه استان کرمان بمنظوراستفاده در برنامه‌ریزی مدیریت بحران، یکی از ضروریات بشمار‌می‌آید.این پژوهش نیزبه منطور تهیه نقشه کاربردی پهنه‌بندی خطر‌زمین‌لرزه دراستان‌کرمان بااستفاده ازسیستم اطلاعات‌جغرافیایی(GIS) انجام گرفت. دراین پژوهش معیارهای گسلهای فعال استان،زمین‌لرزه‌های تاریخی ودستگا ...

پوشش گیاهی کم، عدم نفوذپذیری خاک و شیب‌های تند کوهستانی زاگرس باعث شده است که بارش‌های رگباری در مناطق جنوبی کشور با سیل‌های شدید همراه باشند و خسارات زیادی را به بار آورند. امروزه علوم جدید سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) به برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا ارزیابی سریع و دقیقی از پتانسیل خطرات محیطی از جمله سیل را در حداقل زمان داشته باشند. هدف از این پژوهش پهنه بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه آبریز باغان (سرچشمه) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور م ...

مدیریت امور اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران متولی انجام مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مس کشور می باشد و بر کلیه طرحهای اکتشافی ذخایر فوق نظارت می کند. این مدیریت به منظور ساماندهی و تجزیه وتحلیل داده های مختلف و انجام وظایف محوله خود در جهت هدایت و نظارت بهتر بر ذخایر معدنی مس در سطح کشور، در فروردین 1380 تصمیم به ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS نمود. ...

منطقه مورد مطالعه در برگیرنده اراضی زراعی روستای روشت بزرگ از توابع شهرستان بناب آذربایجان شرقی می‌باشد. ساختار سنتی کشت ، پیشینه تاریخی، وجود مسائلی همچون قانون ارث و اصلاحات ارضی ناقص از عمده عوامل پراکنش قطعات زراعی در منطقه می‌باشد. منطقه مورد مطالعه شامل 1240 قطعه زمین زراعی می‌باشد که این اراضی در مالکیت 370 نفر از ساکنین روستا می‌باشد. پراکندگی فضایی قطعات در 10 نهر زراعی صورت گرفته که در فصل سوم به آن پرداخته می‌شود. حال با توجه به بیان مسئله به پراکنش اراضی کشاورزطی ...

سرزمین به معنای محیطی فیزیکی است که شامل توپوگرافی ، خاک ، هیدرولوژی و پوشش گیاهی می‌شود، این عوامل مهمترین عوامل تعیین‌کننده پتانسیل زمین برای بهره‌وری خاص می‌باشد. استفاده نادرست از زمین خسارات جبران‌ناپذیری را به منابعی که به کندی تجدید می‌شوند می‌رساند. به همین دلیل آمایش سرزمین بوجود آمده است . در این تحقیق از روش ارزیابی چندعامله برای مدلسازی کاربری اراضی در منطقه خرم‌آباد با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است . پس از تصحیح داده‌ها ...

در این پایان نامه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استانداردهای شهری و شاخص های تاثیرگذار ، توزیع مراکز آموزشی درسطح شهرک معلم کرمانشاه تحلیل و ارزیابی گردید و برای مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان به تفکیک پسرانه و دخترانه مکانیابی های جدید صورت گرفت. این شهرک به علت وسعت آن و حجم جمعیتی که در آن زندگی می کنند، بزرگترین شهرک کرمانشاه است و با رایزنی هایی که با سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه صورت گرفت مشخص شد که مشکلات عمده ای از حیث خدمات رسانی ...