عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیره | 
فرهنگ | 

این تحقیق به یک مقدمه و پنج فصل تقسیم شده است و در پایان ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است . در مقدمه طرح مسئله، سوال اصلی، سوالات فرعی و منابع تحقیق را بیان نموده‌ایم . در فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر مدینه را قبل از هجرت پیامبر اسلام بدان شهر و در زمان ایجاد جامعهء اسلامی مورد بررسی قرار داده‌ایم فصل دوم به سلسله اقدامات رسول اکرم (ص) برای تامین وحدت سیاسی مدینه اختصاص دارد و در فصل سوم به امنیت مدینه و عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه پرداخته شده و در فص ...

استفاده از شیوه‌های تبلیغی کارآمد و موثر در امر تبلیغ، مهمترین رمز پیروزی یک جریان تبلیغی است ، به طوریکه می‌توان میزان و درجهء موفقیت یک مبلغ را از روی شیوه‌های تبلیغی استفاده شده از طرف او تعیین کرد. این ادعا که به عنوان مهمترین فرضیه این رساله مطرح است ، از طریق مطالعه و بررسی جریانهای تبلیغی موفق و ناموفق و استخراج شیوه‌های تبلیغی هر کدام و مقایسه آنها با یکدیگر، قابل اثبات است . در این پایان‌نامه، در جهت اثبات این ادعا، ماجرای تبلیغ حضرت نوح (ع) و حضرت رسول اکرم(ص) به عن ...
نمایه ها:
سیره | 
دین | 
اسلام | 
تبلیغ | 
نوح | 
ع | 
محمد | 
ص | 

پایان نامه حاضر حکم شرعی غناء و رقصیدن در فقه امامیه و فقه حنفیه، مالکیه، حنابله و شافعیه و موارد حرمت و حلیت آن را تجزیه و تحلیل فقهی کرده و ادله فقهی هر یک از این مذاهب را به صورت مبسوط ارائه می‌دهد. نویسنده مواردی از حکم حرمت غنا و رقص را که مذاهب خمسه بر حرمت آن اتفاق نظر دارند و همچنین برخی موارد جواز را که این مذاهب به آن‌ها اشاره کرده‌اند، به طور جداگانه بررسیده و دیدگاه‌های فقهای آنان را منعکس می‌سازد. وی در هفت باب به این موضوع پرداخته است. باب اول به تعریف لغوی و اص ...

پژوهش حاضر، با استفاده از آموزه‌های تربیتی و اخلاقی دین اسلام، روش‌های صحیح تربیت در خانواده را بر رسیده و روابط صحیح افراد خانواده با یکدیگر همچون: رابطه زناشویی زن و شوهر، فرزندان با یکدیگر، والدین با فرزندان و ایجاد محیطی سالم برای تربیت فرزند در محیط خانواده از منظر دین اسلام را شرح می‌دهد. نویسنده در چهار فصل به ساماندهی این نوشتار پرداخته است. وی در فصل اول ضمن تأکید بر جایگاه خانواده در اسلام، کارکردهای مهم خانواده به ویژه کارکردهای تربیتی آن را بررسی می‌کند. آن گاه به ...

یک روش ولتامتری حساس برای اندازه گیری مجزای چهار داروی دسته فنوتیازین‌ها شامل کلرپرومازین، پرومازین، پرفنازین و فلوفنازین ارایه وتوسعه داده شده است. این روش بر اساس اثر کاتالیزوری متیلن بلو به عنوان یک حدواسط همگن روی اکسایش گونه‌های یاد شده در سطح الکترود کربن شیشه ای استوار است. مطالعات ولتامتری چرخه ای نشان داد که جریان کاتالیزوری این سامانه به غلظت مواد دارویی یاد شده در بالا بستگی دارد. مقادیر pH بهینه برای اندازه گیری ولتامتری هر چهار دارو برابر 6/8 بدست آمد. نمودارهای ...

این پژوهش بر بهینه ساختن پارامترهای کلیدی در تولید قالبهای آلومینایی نانوحفره ای متمرکز شده است که می تواند در نظم نانوحفرات ایجاد شده موثر واقع گردند. اثر شرایط مختلف فرایند الکتروپولیش، مرحله اکسیدبرداری در بین مراحل آندایزینگ و عملیات حرارتی (با در نظر گرفتن اندازه دانه ها) بطور دقیق بررسی شد. ...

در محیط گرید سرویس های مختلفی به اشتراک گذاشته شده اند که کاربران متناسب با نیاز خود از این سرویس ها استفاده می کنند. چنانچه برای نیاز کاربر یک سرویس خاص وجود نداشته باشد که خدمت مورد انتظار را ارایه دهد این امکان وجود دارد تا از کنار هم قرار دادن سرویس های موجود و ایجاد زنجیره ای از آن ها درخواست کاربر را به انجام رساند. بدین ترتیب می توان با استفاده از سرویس های موجود درخواست های بیشتری از کاربران را بدون نیاز به اضافه کردن سرویس جدید برآورده کرد. مثال مشخصی در این زمینه سر ...

در این پایان نامه ابتدا به عنوان مقدمه، در مورد رباتهای ساخته شده در جهان و آمارهای استفاده از ربات در کشورهای صنعتی مطالبی بیان می شود و سپس جهت آشنایی با رباتهای سه درجه آزادی و بخصوص ربات 3pو دلایل استفاده از این ربات بخشی را اختصاص داده در ادامه مدلسازی سینماتیک ودینامیک این سیستم را بررسی کرده تا بتوان در قسمت طراحی از آن بهره جست در ادامه مباحث ساخت و پروسه ساخت قطعات ربات 3p مطرح می گردد. قطعات این ربات با دقت بسیار بالا توسط دستگاه CNC ساخته شده اند. این ربات در دو مح ...