عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گدازه‌های بالشی بخش مهمی از سکانس ولکانیکی افیولیت ملانژ- بافت را تشکیل می‌دهند و به اشکال کروی و تیوپی دیده می‌شوند. قطر بالشها از 5/0 تا 5/1 متر متغیر است. فواصل بین بالشها توسط کلسیت و کلریت، به همراه زئولیت و نهشته‌های هیالوکلاستی پرشده‌است. بالشها غالباً دارای حفرات فراوان بیضوی و کروی شکل هستند که تمرکز آنها از مرکز بسمت حاشیه بالش افزایش می‌یابد و توسط کانیهای ثانویه مثل کلسیت، کلریت،کوارتز و اپیدوت پر شده‌اند. گدازه‌های بالشی به دو صورت فیریک و آفیریک بوده که درحاشیه ...

دماوند یا بام ایران یک استراتوولکان خفته (و نه خاموش) در بخش میانی رشته کوه‌های البرز در شمال ایران است. مطالعه نهشته‌های آذرآواری جریانی و ریزشی در آتشفشان دماوند در گستره کرم‌پشته به منظور بررسی پتروژنز نهشته‌های آذرآواری جوان دماوند انجام گردید. مطالعات نشان می‌دهد که نهشته-های آذرآواری ریزشی، جریانی در پهنه وسیعی در غرب دماوند نهشته شده‌اند. این نهشته‌ها گاه جوش خورده و نهشته‌های پیروکسیمال را تشکیل داده‌اند.ضخامت این نهشته‌ها به 3تا 27 متر می‌رسد. پامیس‌ها در نهشته‌های ر ...

برررسی محیط تکتونیکی بازالت های پلیستوسن ناحیه شهربابک با استفاده از نمودارهای عناصر ردی و شیمی کلینوپیروکسن ها نشان دهنده وجود یک پیچیدگی در تعیین محیط تکتونیکی آنها می باشد که این از ویژگی های ماگماتیسم بعد از برخوردی می باشد. به هر حال اکثر نمودارهای تکتونیکی نشان دهنده محیط تکتونیکی داخل صفحه ای برای این گدازه ها می باشد. و می توان گفت این گدازه ها در ارتباط با کشش های رخداده در لیتوسفر بعد از برخورد قاره ای ایجاد شده اند. - بررسی الگوی عناصر ردی و کمیاب در برابر کندریت ...

ذخایر کائولن شهرستان شهربابک در دو ناحیه شمال شرق و جنوب غرب این شهرستان در استان کرمان واقع شده است. ذخایر کائولن در شمال شرق شهربابک در یکی از بزرگ ترین کالدراهای ایران، کوه آتشفشانی مزاحم (روستای آبدر) و با منشا گرمابی قرار گرفته است. این کانسار گرمابی از نظر ساختاری در زون ایران مرکزی، شمال غرب نوار دهج- ساردوئیه و ذخایر کائولن جنوب شهربابک در زون سنندج- سیرجان واقع شده است. کائولن های مناطق مورد مطالعه مورد آنالیزهای XRD, XRF, ICP-ms, DTA-TGA و مطالعات میکروسکوپ الکترون ...