عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توجه به چارچوب‌های ذهنی مخاطب کلید موفقیت ساخت برنامه‌های اقتصادی به لحاظ جذب مخاطب و اثرگذاری است. تامین رضایت مخاطبین و اقناع آنها از طریق پوشش متناسب با نیازها و نگرش‌های متفاوتی که دارند، امری ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی تبلیغات تلویزیونی (به معنای عام) هدفمندی یارانه‌ها توسط کارشناسان ارتباطات و تبلیغات انجام گرفته است. بر این اساس با استفاده از روش مصاحبه عمیق به بررسی اهداف و سؤال‌های تحقیق پرداخته شد. سؤال‌های تحقیق نیز در دو مرحله طراحی گردید؛ در مرحله اول س ...

هنگامی که محققان،سرمایه داران،صاحبان قدرت ویا مالکنان رسانه ها دریافتند که "وسایل ارتباطی به ویژه وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان تاثیرگذار هستند"،همه کوشش خود را برای استفاده از این امکان و تغییر نگرش و در نهایت رفتار مخاطبان به کار بستند. مطبوعات چاپی باپیشینه ای حدود چهار قرن،در زمان معاصر همچنان جزو وسایل ارتباطات جمعی به شمار می آید اما طی سالیان گذشته به دلیل پیشرفت ارتباطات و گسترش روز افزون اینترنت، ارتباطات هم به طور کلی دگرگون شده و بار دیگر مطبوعات با یک پدیده ی جدید ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات و چالشهای مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان این مراکز انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مراکز آموزش الکترونیکی شهر تهران به تعداد 180 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 123 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش ...

این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی و تحلیلی است که به بررسی عوامل موثر بر وضعیت بارداری زنان حامله شهر تهران، به‌عنوان متغیر وابسته می‌پردازد. حاملگی ناخواسته عوارض جسمی و روحی فراوانی برای مادر و آثار نامطلوبی بر روی نوزاد و نهایتاً خانواده بر جا می‌گذارد. هر سال 134 میلیون حاملگی در دنیا به-وقوع می‌پیوندد که از این تعداد 75 میلیون ناخواسته و 45 میلیون آن منجر به سقط می‌شود (رحیمی کیان، 1388: 45). در کشور ما علی‌رغم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری هر ساله 400-500 هزار حام ...

صنعت زعفران به عنوان یکی از صنایع مهم کشور در زمینه صادرات ، طی چند سال اخیر توانسته است ارزآوری قابل توجه ایی را در بین محصولات کشاورزی داشته باشد. در حالی که چند دهه از تولید و صادرات زعفران در کشور می گذرد و آمار سال های گذشته حاکی از افزایش سالانه کشت و برداشت زعفران در داخل کشور می باشد اما ما همچنان شاهد این هستم که نتوانسته ایم از این مزیت رقابتی به طور کامل بهره ببریم جایگاه اصلی خود را پیدا کنیم . نبود یک برنامه جامع استراتژیک در خصوص صنعت زعفران و علی الخصوص صادرا ...

پایان نامه ی دیدگاه های امام سجّاد(ع) درامور اجتماعی به منظور کشف وآشنائی با نظرات امام سجّاد (ع) دراموراجتماعی نوشته شده است وهدف از آن در مرحله ی اول بهره مندی دانشجویان از این دیدگاه ها وشناخت آنها ودر مرحله ی بعد بهره مندی جامعه وحکومت از این دیدگاه ها می باشد که به عنوان یک داروی شفابخش به درمان درد اجتماع بپردازد وبرکاتی را به دنبال داشته باشد. آنچه که ضرورت انجام چنین تحقیقی را سبب می شود ،نگرش نادرست اجتماع نسبت به این امام بزرگوارمی باشد که صرفاً از زاویه ی یک عابد ز ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه دیدگاه دبیران والدین و دانش آموزان در مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر شیراز بود. در انجام تهیه پژوهش از بین دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 89-88 بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر انتخاب گردیدند و همچنین 100 نفر از اولیاء آنها و هفتاد نفر از معلمین آنها انتخاب شدند ابزارهای تحقیق شامل 3 پرسشنامه افت تحصیلی بود که : پرسشنامه تحصیلی خیر (1380) که دیدگاه دانش آموزان را بررسی می ...

به سبب اهمیت همه جانبه‌ای که اثر بخشی نقش دارد چگونگی توجیه و یا تغییر انتظارات مربوط به نقش نیز از اهمیت برخوردار است. تحقیق پیمایشی حاضر به منظور بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، دبیران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشکیل می‌دهند نمونه شامل 12مدیر د ر12دبیرستان متوسطه نظری 100معلم در رشته‌های مختلف در دبیرستانهای نظری و 284 دانش آموز سال سو ...

اولین و مهم ترین هدف این تحقیق بررسی عوامل بی انگیزگی بین معلمین و یادگیرندگان در مهارت گفتاری است.برای اجرای این مطالعه 125 معلم و زبان آموز انتخاب شدند .2 پرسشنامه به صورت چندگزینه ای برای بررسی عقاید معلمین و یادگیرندگان در محیط یادگیری زبان خارجه بکار گرفته شد. داده ها بصورت کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، ابتدا اطلاعات بدست آمده از معلمان رمزگذاری شد، بکار گرفته شد. Bonferroni و سپس Anova آزمون نتایج تحقیق نشان میدهد عدم امکانات کافی و مواد درسی ها، از جمل ...