عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتخاب 30 تا 50 دستگاه ساختمان در حال احداث در مرکز استان و بررسی و ارزیابی نحوه ساخت و ساز بنا و تعیین آسیب‌پذیری آن بوسیله تکمیل فرمهای تهیه شده تیپ و تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت عمومی ساختمان‌سازی، معایب و مشکلات تیپ و موانع اداری و اجرایی موجود در استان مربوطه و ارائه پیشنهادهای مشخص برای افزایش پایداری عمومی ساختمانها در سطح شهر در زمینه‌های آموزش تخصصی، عمومی و یا کنترل و ... ...
نمایه ها:
زلزله | 
ایران | 

با توجه به روند فزاینده بتن سبک در جهان که به خاطر منافع حاصله از سبک نمودن ساختمان و در نتیجه کاهش بار مرده و نیروی زلزله وارده، سازه‌ها از یک سو و همچنین عملکرد بهتر از نظر عایق‌بندی حرارتی و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف انرژی از سوی دیگر می‌باشد. لزوم بررسی پتانسیل‌های استفاده از بتن سبک با هدف بررسی مواد، امکانات و پتانسیل‌های موجود در کشور و انتقال تکنولوژی ساخت بتن سبک به صنعت ساختمان‌سازی کشور در نظر گرفته شده است انواع بتن سبک که در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرند ع ...

در بخش ساختمان ومسکن این سوال برای دست‌اندرکاران مطرح است که همه بررسیهای به عمل آمده در داخل و خارج کشور بیانگر این است که روشهای صنعتی تولید مسکن باید ارزانتر و سریع‌تر باشد اما واقعیت اجرایی در کشورها خلاف آن را نشان می‌دهد یعنی از روشهای صنعتی هم گرانتر هستند و هم زمان بیشتری برای اجرای آنان لازم است در نتیجه بخش خصوصی جهت استفاده از محصولات آن را غب نبوده و در نهایت کارخانجات به ورشکستگی و یا تعطیل و رکود منجر شده‌اند. علل این امر غیرعادی و ارائه راه‌حل آن و معرفی صنایع ...

مهمترین مساله‌ای که احتمال خطر آتش‌سوزی و گسترش آن در یک ساختمان را تعیین می‌نماید، مواد و مصالح به کار رفته در آن است . هر چه ساختمان بزرگتر، مهمتر انبوه‌تر باشد احتمال خطر حریق در آن بیشتر است و باید از مواد مصالحی که دیرتر و کندتر مشتعل میشوند استفاده کرد نقش هر ماده در بروز کسترش حریق از سه جنبه می‌توان ارزیابی کرد: -1 دمای اشتغال -2 سرعت پیشروی سطحی آتش بر روی آن -3 سرعت آزادشدن گرما در حین سوختن جسم. بنابراین باید اولا روش استانداردی برای اندازه‌گیری سه پارامتر فوق تدوی ...

مقاومت اجزای ساختمانی در برابر آتش به نوع مصالح به کار رفته در آنها بستگی دارد. برای افزایش مقاومت این اجزا در برابر آتش می‌توان از پوششهای مناسب و از جمله اندودهای مقاوم در برابر آتش استفاده کرد. در این پروژه برای ساخت اندودهای فوق از مصالح گچ، پرلیت منبسط، رس منبسط و مواد افزودنی استفاده می‌شود. برای ارزیابی رفتار نمونه‌های ساخته شده خواص فیزیکی مکانیکی و رفتار حرارتی نمونه‌ها آزمایش و مرد بررسی قرار می‌گیرد. از اندودهای مقاوم در برابر آتش انتظار می‌رود، ضمن حفظ خواص فیزیکی ...
نمایه ها:
ایمنی | 

از عوامل تعیین کننده در مراحل گوناگون ساخت ساختمان، به ویژه در تولید به روشهای صنعتی و پیش ساخته در نظر گرفته رواداریها (تلرانسها) است در پروژه‌های حاضر، انحرافات ابعادی بین اندازه‌های پایه واجرایی برخی از اجزای ساختمانی موجود در کشور که به روشهای صنعتی ساخته می‌شوند (مانند: آجر، در و پنجره) اندازه‌گیری شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برخی از اندازه‌های اضلاع برگزیده این محصولات انتخابی و از روی انحرافات ابعادی و رواداریهای بدست آمده، اندازه‌های پیشنهادی مدولار برای اضلاع و ...
نمایه ها:
تحمل | 
مسکن | 
آجر | 
در | 
پنجره | 

نیاز کشور به ساختمان‌سازی و بخصوص تامین ساختمانهای مسکونی کوچک برای افراد کم درآمد مستلزم افزیش بازدهی تولید در سطح کشور است . از این رو مسئله روشهای تولید صنعتی و پیش‌سازی و لزوم تدوین استانداردهای طراحی مربوطه مورد توجه قرار می‌گیرد. تفاوت اصلی بین ساختمانهای پیش‌یاخته بتنی و ساختمانهای بتن مسلح متداول در ساخته شدن قطعات سازه‌ای در محلی غیر از موقعیت نهائی خود و شیوه برقراری اتصال بین آنها می‌باشد. بطور کلی از مزایای ساختمانهای پیش‌ساخته می‌توان به متمرکز شدن مراحل در کارخا ...
نمایه ها:
زلزله | 
بتن | 

بررسی فانکتورهای هموتوپی کامل و مطالعه ساختمان آنها بر روی کاتگوری‌های فضاها و اسپکتروم‌ها. ...

استفاده از قطعات مدول برای ساخت ساختمان های مسکونی و اداری سالهاست که در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد . این شیوه ساخت باعث کاهش هزینه، سرعت در اجرا و افزایش کار می گردد . هدف از اجرای این طرح ارائه الگوی تیپ جهت اجرای ساختمانهای معمولی (حداکثر 4 طبقه) شامل طرح و آنالیز و توجیه اقتصادی طرح می باشد . ...
نمایه ها:
صنایع |