عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1011

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این طرح جهت شناسایی و طبقه‌بندی صحیح گونه‌های متنوع گون ...

آفت هلیوتیس یا پیله‌خوار نخود از آفات عمده و خسارت‌زای مزارع نخود در سراسر دنیا بوده و جهت مبارزه با آن از سوم شیمیایی استفاده و سم‌پاشی‌های سنگین را انجام می‌دهند در این طرح از ارقام مختلف نخود تعداد 16 رقم را مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به صفات آنها میزان خسارت را برآورد می‌نمایم و در نهایت ارقام مقاوم را معرفی تا از طریق آنها بتوان راهکاری تازه برای مبارزه با آفت یافت . ...

گرد آوری این گویش شامل ضبط تعداد بیشماری جمله، پرسش های دستوری، ضرب المثل ها، حالات مختلف فعل زمانهای فعل و واژگان است . در بخش دوم این طرح قابل ارائه ساخت این گویش است این بخش را ساخت آوایی، صرفی و نحوی تشکیل می دهند . ساخت آوایی شامل بررسی فرآیندهای آوایی ( قلب ، حذف و .... ) است . ساخت صرفی این گویش شامل ساختمان اسم و فعل است . هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . ساخت نحوی گویش شامل بررسی و ارائه جمله و اجزا آن، مفعول و انواع آن ، جای ضمائم شخصی پیوسته بعنوان فاعل ...

حوضه مورد مطالعه در این پایان‌نامه در بخش میانی هراز به عرض جغرافیایی 36 درجه و 1 دقیقه و 23 ثانیه الی 36 درجه و 17 دقیقه و 30 ثانیه شمالی و طول جغرافیایی 52 درجه الی 52 درجه 30 دقیقه شرقی و مساحت 1070 کیلومترمربع در شمال کشورمان واقع است . از نقطه‌نظر و سنگ‌شناسی منطقه مورد مطالعه بیشتر از سازندهای شمشک ، دلیچای، و تیزکوه است بطوریکه سنگهای گسترش یافته در شمال حوضه از طبقات ضخیم سنگهای ژوراسیک و دولومیتهای تریاس متعدد ضخیم لایه تشکیل شده است ، اما همین طبقات آهکی در منطقه عم ...

تیره گل ستارگان (Asteraceae)بابیش از 20000 گونه گیاهی بزرگترین وفرگشته‌ترین (تکامل یافته‌ترین)تیره گیاهی در سطح زمین است ، گیاهان این تیره به دلیل داشتن نشانویژه‌های پیشرفته وجدید فراوان،گسترش وسیعی در سطح زمین دارند. یکی از سرده‌های مهم این تیره، سرده شنگ اسبی(scorzonera L.)است . بررسی گونه‌های سرده شنگ اسبی در ایران موضوع این پایان‌نامه است . ای سرده دارای بیش از 150 گونه گیاهی است که در سراسر جهان پراکنده‌اند، از این تعداد 52 گونه در ایران یافت شده‌اند که 17 گونه از آنها م ...

در این مطالعه، مرفولوژی و مینرالوژی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری خواجه که در 35، 46 تا 40، 46 طول‌شرقی و 35 و 08 تا 12، 35 عرض شمالی به فاصله 30 کیلومتر از اهر (بین تبریز و اهر) واقع شده مورد بررسی قرار گرفت . هدف این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مرفولوژیکی و میترالوژیکی خاکهای منطقه و رده‌بندی انها بود. رژیمهای رطوبتی و حرارتی برآورده شده برای منطقه به ترتیب اریدیک ضعیف و مزیک می‌باشد مواد مادری اساسا آهکی، گچی، ماسه سنگ و شیل بوده که بر روی کوهشتان ...

دشت فهلیان منطقه بسته ای است با وسعت 3500 هکتار که در استان فارس قرار دارد. در این منطقه میانگین میزان بارندگی سالیانه 614 میلی متر و میانگین دمای سالیانه 208 درجه سانتیگراد می باشد. خاکهای دشت دارای رژیم رطوبتی یوستیک و رژیم حرارتی هیپرترمیک می باشد. ارتفاع دشت از سطح دریا 900 متر می باشد. مواد مادر خاکها در این منطقه شامل رسوبات آبرفتی رودخانه ای و رسوبات واریزه ای شدیدا آهکی می باشد. در منطقه مورد مطالعه وابستگی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، موروفولوژیکی و کانی شناسی خاکها به طو ...