عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4746

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه همه جانبه و دست یابی به آن همواره به عنوان یکی از اهداف اساسی جامعه انسانی مطرح و فکر بشر را به خود مشغول نموده است.بررسی مسائل توسعه منطقه ای که از اشکال و نمودهای توسعه است،از جمله تحقیقاتی است که دخالت و به کارگیری علوم مختلف را می طلبد.در این میان جغرافیا به عنوان دانشی میان رشته ای در مطالعات این مسائل و آنالیز تفاوت های مکانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در کل نقش مهمی در فرآیند توسعه به عهده خواهد داشت.از جمله اقداماتی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه برای تحق ...
نمایه ها:
سوات | 

پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 و تشکیل جمهوریهای تازه استقلال یافته که بعضی از آنها دارای منابع عظیم انرژی بوده و همچنین رقابت اقتصادی کشورها در مقابل رقابت نظامی و حرکت به سوی ژئواکنومی به جای ژئوپلیتیک باعث گردید بعضی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در این جمهوریها حضور پیدا کنند. حضور کشورهائی همچون آمریکا و اسرائیل در جمهوری آذربایجان نیز از این نوع رقابتها می باشد. حال با این سئوال برخورد می کنیم که آیا حضور کشورهای فرامنطقه ای در جمهوری آذربایجان بر امنیت ملی ای ...

چنانکه رونالد جان جانستون در کتاب مسئله جا و مکان جغرافيايي بيان مي‌کند، «مکان جوهر مطالعات جغرافيايي است» و به همين دليل به رغم اينکه تحليلهاي مکاني اوليه در علم اقتصاد شکل گرفتند، بتدريج به قالب علم جغرافيا وارد شده و دچار تحولات بزرگي گشته و تکامل يافتند. مكانيابي به دنبال شكل و موقعيت جديد يك رويداد است كه حاصل يك عمل متقابل مستمر فضا و مردم است. بدين ترتيب مكانيابي سازماندهي بيروني محيط فيزيكي براي سازگاري و همراهي با رفتارهاي انساني است. يکي از عرصه‌هاي جديدي که در ...

گسترش و تعميم امكانات رفاهي براي كليه افراد جامعه بطوريكه همه افراد بطور يكسان آز آنها برخوردار شوند ، يكي از وظايف برنامه ريزان شهري است . علم جغرافيا مي تواند در زمينه مطالعه سيماي توزيع خصوصا مكان يابي فضاها و عناصر شهري ، كمك شاياني براي برنامه ريزان شهري باشد . در گذشته ، توليد با روش هاي ساده و ابتدايي انجام مي گرفت . بعلت جمعيت كم توليد كننده و مصرف كننده فاصله چنداني نداشتند . اما به مرور بين توليد كننده و مصرف كننده فاصله ايجاد شده و اين فاصله ، مشكلات زيادي را بهمر ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سخن از پراکندگی است ، آنچه در جغرافیا برای خودش تعریف و توصیف دارد و کلمه‌ای است که جغرافیا همیشه آن را مطالعه نموده و عوامل خاص پراکندگی یک پدیده را مورد بررسی قرار داده است . و چه راه صحیحی، راهی که هر عقل سلیم قبول دارد چرا که پراکندگی جغرافیائی هر پدیده‌ای بر اساس یک عده پارامترهای انسانی و طبیعی صورت می‌گیرد و جغرافیا در بحث پراکندگی می‌خواهد این عوامل، و نحوه ارتباط آنها را کشف کند. و اینجا سخن از پراکندگی جغرافیایی صنایع بزرگ است ، آن هم از نظر مکانیابی، جذب مواد اولیه ...
نمایه ها:
تبریز | 
صنعت | 
1345-1373 | 

سخن از پراکندگی است ، آنچه در جغرافیا برای خودش تعریف و توصیف دارد و کلمه‌ای است که جغرافیا همیشه آن را مطالعه نموده و عوامل خاص پراکندگی یک پدیده را مورد بررسی قرار داده است . و چه راه صحیحی، راهی که هر عقل سلیم قبول دارد چرا که پراکندگی جغرافیائی هر پدیده‌ای بر اساس یک عده پارامترهای انسانی و طبیعی صورت می‌گیرد و جغرافیا در بحث پراکندگی می‌خواهد این عوامل، و نحوه ارتباط آنها را کشف کند. و اینجا سخن از پراکندگی جغرافیایی صنایع بزرگ است ، آن هم از نظر مکانیابی، جذب مواد اولیه ...
نمایه ها:
1345-1373 | 
تبریز | 
صنعت | 

چکیده ندارد.