عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واژه "بازتوانی" به اضافه کردن واحد (‌های) توربین گاز به چرخه بخار و استفاده از حرارت گاز‌های خروجی توربین (‌های) گاز به منظور بالا بردن راندمان کلی چرخه و افزایش ظرفیت نیروگاه، اطلاق می‌شود. در پایان نامه حاضر، انواع روش‌‌های بازتوانی شامل گرمایش آب تغذیه، جعبه هوای داغ، استفاده از بویلر کمکی و بازتوانی کامل، معرفی شده ‌است. به دلیل عمر بالای نیروگاه بخار بندرعباس، روش بازتوانی کامل برای اجرا در این نیروگاه مناسب تشخیص داده شده‌است. سپس بازتوانی کامل نیروگاه با استفاده از 3و4 ...

آلودگی اکوسیستم های آبی با طیف وسیعی از آلاینده ها یک موضوع نگران کننده در چند دهه اخیر می باشد. خلیج فارس یکی از اکوسیستم های در معرض آلاینده ها ذکر شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فاضلاب های صنعتی و شهری بر بافت آبشش و کبد ماهی گاریز انجام شده است. به این منظور، تعداد 45 قطعه ماهی از سه ایستگاه دلتای رود شور (شاهد)، کشتی سازی (آلوده به فاضلاب صنعتی) و سورو (آلوده به فاضلاب شهری) در آبان ماه 1390، در بندرعباس صید شد. نمونه های آبشش و کبد، در فرمالین 10% تثبیت گردید. ...

جتی در دست احداث در ساحل شرق بندرعباس که با هدف ایجاد راه دسترسی دریایی و اسکله پشتیبانی جزیره هرمز (بندر نخل ناخدا) طراحی شده، به دلیل شرایط هندسی منطقه دارای طول نسبتاً زیادی است که باعث تغییر در الگوی هیدرودینامیک و به تبع آن مورفولوژی منطقه مجاور خود خواهد شد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل عددی MIKE21 و با توجه به اطلاعات میدانی موجود، مدلسازی جزر و مد و امواج ناشی از باد به تفکیک در منطقه وسیع‌تر اجرا گردید. پس از واسنجی مدل جزر و مد و موج با داده‌های میدانی، از ن ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای ادراک ها و نگرش های دختران مجرد شهر بندرعباس نسبت به ازدواج و پیامدهای تجرد از دیدگاه آنان است. آزمودنی های این مطالعه که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گردید ،651 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در این مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش یک پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی ، یک پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به ازدواج و تجرد بود. یافته های این مطالعه نشان داد که 77درصد از شرکت کنندگان موافق ازدواج و 23درصد مخالف ازدواج می ب ...

در شهرهای مختلف استان هرمزگان چندین واحد تولید و بخش فرآورده های دریایی وجود دارد که به دلیل مشکلات زیاد در چندین سال اخیر اکثر این واحدها یا فعالیت ندارند و یا در طول سال به صورت مقطعی فعالیت می کنند. می توان مشکل اصلی این واحدها را نداشتن چابکی یا یک زنجیره تامین چابک دانست که بتواند همراه با تغییرات در محیط اطراف خود سازمان را با تغییرات وفق داده و توانایی رقابت را داشته باشد. هدف از این پژوهش واکاوی موانع افزایش چابکی در زنجیره تامین صنایع شیلات به ویژه در شهر بندرعباس و ...

هدف از انجام این پژوهش ، ارائه الگو ی مناسب و تعیین سهم عوامل ( عوامل فردی ، عوامل درون مدرسه ای و عوامل برون مدرسه ای ) موثر در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان بندرعباس بود. بدین منظور از بین 11625 نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل دبیرستان های استان هرمزگان در سال تحصیلی 91-1390 نمونه ای به حجم 384 نفر شامل 207 نفر در ناحیه یک و 177 نفر در ناحیه دو به شیوه ی نمونه گیزی تصادفی – طبقه ای با انتخاب متناسب ، انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده ...

ماهی زمین کن با نام علمی Platycephalus indicus از جمله ماهیان استخوانی با ارزش جهان و متعلق به خانواده زمین کن ماهیان Platycephalidee است که دارای پراکندگی وسیعی در کل دنیا می باشد. از آنجا که در ایران تاکنون هیچ مطالعه ای بر روی تولید مثل این ماهی صورت نگرفته است،مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی خصوصیات تولید مثلی جنس ماده ماهی زمین کن دم نواری در آب های ساحلی بندرعباس انجام شد. در مجموع، 365 ماهی زمین کن در طول یک سال (از خرداد ماه تا اردیبهشت ماه) صید شده و جهت مطالعات زیست ...

در این مطالعه توالی های رسوبی کرتاسه میانی در برش های سطحی خوش و خمیر و چاه نمک غربی 1 در منطقه بندرعباس مورد بررسی قرار گرفته است. ناحیه مذکور به صورت یک نقطه سه گانه تحت تاثیر نواحی عمان، مکران و زاگرس قرار گرفته است. با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه رخنمون های کرتاسه بطور گسترده مشاهده نشده است، مطالعات زیر سطحی جهت تطابق و بازسازی هندسه چینه‌های زیرسطحی منطقه مورد مطالعه اهمیت بسزایی دارد. به این منظور به بررسی رخساره های الکتریکی و دسته بندی رخساره ها جهت این مهم پر ...

امروزه پروژه های متعدد حوزه فناوری اطلاعات سلامت بر روی مراقبت بیمار، زمان بهبودی و افزایش درآمد تمرکز دارند. استفاده از این فناوری در بخش بهداشتودرمان، در طیف وسیعی از زیرساختهای ارتباطی از جمله سیستم اطلاعات بیمارستانی قابل استفاده میباشد. سیستم اطلاعات بیمارستانی، قابلیت ها و مزایای بسیاری دارد و انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نموده است. علی رغم تمام مزایایی که این سیستم دارد مشکلاتی نیز ایجاد کرده است . به منظور شناخت و حل این مشکلات نیاز به ارزیابیهای مداومی است که با ...