عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش در راستای تحقق سه هدف زیر شکل گرفته است : الف - مطالعه زیربنای نظری دیدگاههای برنامه‌درسی و ارائه چهارچوب های راهنما برای ساخته شدن الگویی برای کاربرد دیدگاههای برنامه درسی در حوزه برنامه‌ریزی درسی دوره متوسطه ایران. ب - ارائه الگوی راهنما در خصوص کاربرد دیدگاههای برنامه درسی در نظام برنامه‌ریزی درسی دوره متوسطه با توجه به چهارچوب راهنما برای کاربرد دیدگاههای برنامه درسی، جهت گیری‌های فلسفی - ارزشی، فرهنگی و اجتماعی مطلوب (آرمانی) و جهت گیریهای موجود در برنامه‌های د ...

-1 بررسی اصول و معیارهای انتخاب "محتوا" در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورهء ابتدایی، از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران برنامهء درسی. -2 بررسی اصول و معیارهای انتخاب "تجربیات یادگیری"در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورهء ابتدایی، از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران برنامه درسی. -3 بررسی معیارهای موردنظر و مورد استفاده توسط دست‌اندرکاران برنامهء درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشور ما، در انتخاب محتوا و تجربیات یادگیری . -4بررسی علل اصلی عدم امکان به کارگیری برخی از اصول و معیارهای مور ...

پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی می‌باشد جهت تعیین میزان آگاهی مربیان مدارس عالی و دانشکده‌های پرستاری تهران در مورد تدریس و برنامه‌ریزی درسی انجام گردیده است . بمنظور انجام این پژوهش کلیه مربیان شاغل در مدارس عالی دانشگاه‌های پرستاری تهران که در زمان جمع‌آوری اطلاعات در مرخصی‌های طولانی مدت نبوده و حاضر به شرکت در پژوهش بودند در نظر گرفته شدند که مجموعا 128 نفر را تشکیل دادند پرسشنامه‌ای شامل 35 سوال مربوط به روش تدریس و برنامه‌ریزی درسی تنظیم و در اختیار مربیان قرار ...

این بدیهی است که هر چه در برنامه ریزی ها به خواسته ها و علایق جامعه ذینفع توجه شود برنامه موفقیت بیشتری به دنبال خواهد داشت. اکنون که در نظام جدید آموزش متوسطه با ایجاد رشته های مختلف و متنوع ساختن آموزشها به این مهم توجه خاصی شده و در همین راستا هنرستانهای تربیت بدنی و علوم ورزشی با برنامه های درسی مخصوص به خود، تاسیس و راه اندازی شده اند، با انجام تحقیق، بررسی و تجدیدنظر در برنامه های درسی آن، نسبت به بهبود کیفیت این رشته و اعتلای آن می توان کمک کرد، تا اینکه هنرجویان این ر ...

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی- پیمایشی است که به ارزیابی برنامه های درسی موجود رشته آموزش بزرگسالان میپردازد. در این پژوهش برنامه های درسی رشته آموزش بزرگسالان از دو بعد درونی و بیرونی مورد ارزیابی قرار میگیرد. از بعد درونی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان با توجه به عناصر نه گانه فرانسیس کلاین به مورد بررسی قرار میگیرد. از بعد بیرونی نیز اینکه برنامه درسی آموزش بزرگسالان تا چه حد پاسخگوی نیازهای مشتریان میباشد مورد توجه بوده است. هدف اصلی پژوهش ارزیابی کیفیت درونی ...

آموزش های دینی درنظام مدرسه ای ایران، همواره مطرح بوده اند. از زمان شکل گیری آموزش های جدید و قانونمند در ایران بنا به توصیه (( قانون اساسی معارف به تعلیم مقدار لازم واجبات دینی)) هیچ گاه برنامه آموزش ابتدایی خالی از هدف های آموزش دینی نبوده است. هدف های آموزش دینی در طو ل عمر آموزش های نوین گسترده تر شده اند وصراحت بیش تری یافته اند وروش آموزش دستخوش تحولاتی شده است طوری که اختیار انتخاب محتوا به برنامه ریزان مرکز سپرده شده اصول سازمان دهی بیش تر رعایت شده و استفاده از شیوه ...

چکیده ندارد.

: مراکز آموزش عالی با مرکزیت و محوریت دانشگاه ها امروزه یکی از منابع آموزشی و پژوهشی و یا وسیله انتقال فرهنگی هستند. از عواملی که در تحقق این امور در آموزش عالی نقش غیر قابل انکاری رابر عهده دارند برنامه های درسی هستند که از عوامل اصلی تشکیل دهنده کیفیت در نظام آموزشی محسوب می شوند.بنابراین آگاهی از میزان کیفیت برنامه های درسی کاملا ضروری به نظر می رسد. بدین منظور پژوهش حاضر به ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی )در دور ...

این پژوهش به دنبال شناسایی موانع اجرای برنامه درسی فرایند محور علوم از دیدگاه معلمان است.هدف کلی مشخص کردن موانع اجرای برنامه درسی فرآیند – محور علوم تجربی دوره ی راهنمایی از دیدگاه معلمان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر تبریز که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تدریس هستند و تعداد آنها 213 نفر است . برای تعیین حجم نمونه معلمان از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 140 نفر است . به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ...