عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص شناخت برخی روابط موجود میان پدیده ی تکنولوژی و بزهکاری پرداخته است که به شکل اختصار می توان آن را چنین بیان کرد که با نگاه به گستردگی تأثیرگذاری صنعت و تکنولوژی در زندگی انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آورد. در پدید آمدن برخی نابهنجاری ها و معضلات اجتماعی نیز نقش ایفا می کند. با دیدی ژرف نگرانه به پدیده پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک ، نمی توان آنها را مجموعه ای فاقد گرایش ذاتی دانست و تنها به عنوان ابزار به آنها ن ...

نابرابری‌های ناحیه‌ای با شاخص‌های متعددی مانند درآمد، میزان سواد، سرمایه گذاری و غیره در سطوح مختلف از جمله درسطح ملی وناحیه‌ای قابل مطالعه و بررسی است. مکان گزینی صنایع معمولاً بر اساس منابع موجود در نواحی مختلف، نیاز نواحی، نیروی انسانی ماهر و با یک آینده نگری در سطوح مختلف ملی و ناحیه‌ای صورت می‌گیرد. عدم رعایت موارد فوق منجر به رشد ناموزون در بعضی از نواحی شده و از طرفی مشکلاتی را هم برای ناحیه صنعتی شده و هم برای سایر نواحی اطراف بوجود می‌آورد؛ ازجمله هجوم جمعیت سایر نوا ...

بررسی و مطالعه نظریه ها نشان می دهد که ساختار بازار یکی از عوامل موثر بر بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاهها به شمار می رود. از طرفی تحلیل و بررسی در خصوص سیاستهای حمایتی و رقابتی که به دنبال رشد بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاههای داخلی هستند حاکی از آن آست که موفقیت سیاستهای مذکور در گرو تنظیم این سیاستها براساس ساختار بازار است. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی سازو کار و میزان اثرگذاری ساختارهای رقابتی و انحصاری‌ بر عملکرد صنایع و ارزیابی و تحلیل سیاستهای حمایتی ...

نقش حمایتهای دولت در رشد صنایع از دیرباز مورد تأکید کارشناسان امر قرار داشته و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در حمایت از صنایع بدیل دیگری جزء دولت وجود ندارد. بر همین اساس، حمایت دولت از صنایع از عناصر کلیدی ایجاد بهره‌وری بالا و رشد اقتصادی مطلوب محسوب می‌شود که دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب، مشوقهای صنعتی را در اختیار صنایع قرار دهد، و با سازگار کردن تعریف فلسفه رشد شرکتها و ویژگیهای پیرامونی آنها، مقصد کمک‌های خود را برای دستیابی به اثربخشی بیشتر این صنایع تعیین کند و ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ریسک عملیاتی وبازده سهام در دو صنعت مالی و غیر مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1385، بوده است. ریسک عملیاتی به طور سنتی، ریسک نسبتاً کوچک برای کسب وکارها در نظر گرفته شده است.اگرچه، تعداد وبزرگی زیان های عملیاتی در طول دهه گذشته، توجه نظارتی ورسانه ای را به ریسک عملیاتی افزایش داده است.با توجه به طیف گسترده ای از حوادث مربوط به ریسک عملیاتی ومیزان بالای زیان های عملیاتی که شرکت ها با آن روبه رو می شوند، این برای سرمایه گذار ...

بخش صنعت شامل مجموعه ای از فعالیت های مختلف با خواص متفاوت می‏باشد، که طرح مسئله ساختار صنعتی و اثر آن در توسعه اقتصادی را مهم و حیاتی ساخته است . با توجه به این‏که کشور ایران، چهارمین کشور صادرکننده بزرگ نفت و در عین حال کشوری در حال توسعه می باشد، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ساختار صنعتی موجود در ایران که منجر به توسعه صنعتی نشده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ساختار صنعتی ایران از طریق سه شاخص ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال ...

مهاجرت روستایی یکی از عوامل اساسی و مهم در تحولات فضایی کشور محسوب می شود علت های مهاجرت را نمی توان از آثار آن جدا کرد چون از یک طرف معلول توسعه نابرابر و از سری دیگر عامل گسترش توسعه نابرابر است. در این تحقیق عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان و پیامدهای ناشی از آن در دهستان پیرحاجات شهرستان طبس مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و از تکنیک های کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 188 سرپرست خانوار روستای ...

ساختار اقتصاد ايران بگونه اي است که بخش صنعت همواره از جايگاه ويژه اي در فرآيند توسعه اقتصادي،اجتماعي و سياسي کشور برخوردار است. بخش صنعت تأمين کننده عمده نياز اشتغال و درآمد کشور است. اما مسئله اي که وجود دارد اين است که ايران از نظر جغرافياي در منطقه خشک و نيمه خشک قرار گرفته است، بخاطر همين، منابع آب با محدوديت جدي مواجه است. استان اصفهان نيز از اين قاعده مستثني نيست. آب در اين استان به عنوان يک منبع کمياب و ارزشمند در منطقه به شمار مي‌رود. با توجه به محدود بودن حجم ساليان ...

بررسی موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در نقش‌های اشتغال‌زایی و توزیع درآمد در واحدهای صنعتی شهر تهران موضوعی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌های به سزایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فردی است و می‌تواند به ایجاد زمینه مناسب برای نقش‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی، تسهیل خصوصی‌سازی، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد زمینه مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی و ... منجر شود اما در کشور ما رشد و توسعه بنگاه‌ها با موانعی روبرو ...