عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران بستری در بخش پس از زایمان در مورد هم‌اتاقی مادر و نوزاد در یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران انجام گرفته است . در این پژوهش 130 مادر واجد شرایط که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بررسی چک لیست و پرسشنامه بود. ابتدا عملکرد مادران با مشاهده پژوهشگر و گذاشتن علامت روی برگه چک لیست که شامل 17 معیا ...

در این تحقیق ، رابطه بین عرضه سهام در بورس اوراق بهادر تهران و سرمایه گذاری خصوصی در ایران در فاصله سالهای 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای بکار رفته در الگوهی مور نظر می باشد ، در این بررسی ، ابتدا با استفاده آزمون ریشه واحد ( آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ) پایداری متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس آزمونهای مربوط به الگوها به منظور بررسی قابلیت اطمینان و روایی الگوها ...

موضوع این پایان نامه ، بررسی تطبیقی ضوابط حقوقی حاکم بر تغییرات سرمایه در حقوق ایران و انگلیس می باشد. هدف از انتخاب این موضوع ، بررسی علمی تغییر و تحولات قانون تجارت در خصوص این موضوع می باشد و با مطالعه تطبیقی این مساله در سیستم حقوقی ایران و انگلیس بتوانیم از نقاط قوت و ضعف موجود در هر یک از نظامهای حقوقی ایران و انگلیس ، بهره های لازم را ببریم و نسبت به رفع نقایص نظام حقوقی کشور خود اقدام نمود. بطورکلی نتایج نشان می دهد: 1-نسبت به افزایش سرمایه که امری مثبت تلقی می گردد ن ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 
شرکت | 

امروزه تروما یکی از مهمترین چالش های بهداشت عمومی محسوب می شود. آسیب های ترومایی به عنوان سومین دلیل اصلی مرگ افراد در تمام گروههای سنی شناخته شده است. بررسی میزان مرگ و میر ناشی از تروما در هر یکصدهزار نفر جمعیت در جهان 99 و در ایران 58 نفر بوده است. براین اساس پژوهش حاضر به منظور مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت تروما در کشورهای امریکا، کانادا، مالزی و ارائه الگوی مناسب برای ایران در سال 1382 به صورت مقطعی و مقایسه ای انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بیش از یک ده ...

سرخدار از بقایای رویشهای گیاهی دوران سوم زمین شناسی است . رویشگاههای آن در سراسردنیا به علل مختلف تخریب شده و عمدتا مراحل سیر قهقرایی را طی می کنند . جنگل‌های سرخدار ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده اما بعضی از رویشگاههای موجود در جنگل‌های شمال نسبت به سایر نقاط جهان هنوز هم در شرایط خوبی به سر می برند. سرخدار جزء سوزنی برگان بومی ایران بوده گونه ای همیشه سبز با دیر زیستی بسیار طولانی می باشد . چوب آن در مقابل عوامل نامساعد محیطی فوق العاده مقاومت دارد . در اندام های این در ...
نمایه ها:
گیاه | 
دوره | 
جنگل | 
ایران | 
شمال | 
گونه | 

این تحقیق مشتمل بر 7 فصل و 2 ضمیمه است . در فصل اول کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع ، اهمیت آن ، روش تحقیق و ... بیان شده است . در فصل دوم،سوم و چهارم مباحث نظری کنترل موجودی بیان شده است .فصل پنجم به آشنایی با شرکت فولاد آلیاژی ایران از لحاظ استقرار، نحوه تولید ، محصولات و ... می پردازد . در فصل ششم به طراحی سیستم مناسبی مبتنی بر پیش بینی نیاز سال آینده این شرکت به مواد اولیه و مقایسه ای بین هزینه های شرکت در روش فعلی انبارداری و روش ‏‎MRP‎‏ پرداخته شده است . فصل هفتم به برنامه ...

این تحقیق درپی آن است تا مشکلات موجود درصنعت لاستیک کشور را شناسایی نموده و با ارائه راهبردهای بهبوددهنده پیوستن به سازمان تجارت جهانی را برای این صنعت هموارسازد .این مطالعه شامل پنج فصل می باشد . فصل اول حدودمطالعه و ابزار آن را مشخص می کند.فصل دوم مرور ادبیات سازمان تجارت جهانی و وظایف آن ، آشنایی با مفهوم تولید در مقیاس جهانی و نیز چشم اندازی اجمالی به صنعت لاستیک ایران ازنظر تاریخچه ، ظرفیت ، ماشین آلات وتجهیزات می باشد. فصل سوم روش شناختی تحقیق می باشد. روش تحقیق ابزار ت ...

چکیده رادیو با ویژگی‌های منحصربه فرد خود از جمله: در دسترس بودن، وسعت و سرعت انتقال پیام، رسانه‌ای مهم و فراگیر، با نقش انتقال مفاهیم دینی تلقی می‌شود. باتوجه به اینکه اجرای برنامه‌های مناسبتی- مذهبی در اکثر ایام سال حضور پر رنگی دارد،اهمیت تولید برنامه‌های مناسبتی دینی روشن می‌شود. هدف اصلی این تحقیق هم شناسایی الگوی مطلوب برای برنامه‌های مناسبتی- مذهبی رادیو ایران است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به مطالعه موضوع پرداخته است. مهم‌ترین نتیجه به دست آمده طی مطال ...

این تحقیق دور? مشروطیت تا پایان دور? پهلوی اول در ایران (1286-1320ش) و دور? نهضت (1907-1941م) در کشورهای عربی را در بر می‌گیرد. عصر نهضت در کشورهای عربی از 1897م تا به امروز است و ما در این نوشتار در پی آن هستیم تا با توجه به تاریخ، حوادث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در زمان تعیین‌شده، موضوع غرب‌گرایی و غرب‌ستیزی را در ادبیات سه کشور بررسی کنیم. آنچه در تاریخ و اجتماع و سیاست ایران، عراق و مصر رخ داد که باعث نفوذ هر چه بیشتر فرهنگ غربی شد. در اینجا بحث ما، بحثی ارزشی دربار? خوب ی ...
نمایه ها:
ایران | 
مصر | 
عراق |