عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
چکیده ندارد.

هدف : تهیه مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به فیلم، سینما و تئاتر جهت دست‌اندرکاران سینمائی. ...

توسعه و تشکیل بانک اطلاعاتی پروژه‌های تحقیقاتی - تشکیل جلسات مربوط به کمیته اجرای تخصصی - نظارت و کنترل پروژه‌های تحقیقاتی کمیته‌ها - پیگیری و اقدام در مورد کارهای مربوط به مسائل علمی و فنی و عالی پروژه‌ها - انتشار نشریه تحقیقات . ...

تکمیل بانک اطلاعاتی پروژه‌های تحقیقاتی - تشکیل جلسات مربوط به کمیته اجرایی و تخصصی- نظارت و کنترل پروژه‌های تحقیقاتی کمیته‌ها - پیگیری و اقدام در مورد کارهای مربوط به مسایل علمی و فنی و مالی پروژه‌ها - انتشار نشریه تحقیقات . ...

در این مقاله نویسنده مسئله تاثیر سرمایه‌گذاری دولتی بر ارتباطات را، بخصوص در رابطه با نشر کتب در فرایند توسعه مد نظر قرار داده است . رابرت‌اپکاریت ، در تحقیقی که برای یونسکو انجام یافته، بوجود مناطق ادبی با فشار بالا و پایین اشاره کرده است . بسیاری از کشورهای جهان سوم به مناطق ادبی "با فشار کم" تعلق دارند چرا که طبقه تحصیل کرده در این کشورها از ابعاد وسیع، وضعیت مالی خوب و نفوذ سیاسی برخوردار نیست . در حالی که این قشر از یک طرف هسته توده کتاب‌خوان را تشکیل می‌دهد و از ...

چکیده ندارد.