عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی های به عمل آمده در حیطه های موضوعی، مسئله اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات اساسی پیش روی نظام آموزش عالی کشور مطرح می باشد. به طور کلی می توان گفت سه دلیل عمده در این مسئله دخیل هستند که عبارتند از: عدم وجود راهبردها و سازوکارهای ارتباطی قوی بین نظام آموزش عالی و بازار کار، عدم تناسب برنامه های درسی کشاورزی با نیازهای واقعی بازار کار، و در نهایت مشکلات دولت در استخدام خیل عظیم دانش آموختگان دانشگاهی. بنابراین، هدف این تحقیق یافتن راهبردها ...

بیکاری و عدم اشتغال جوانان روستایی موضوع مهمی است که همیشه یکی از مهمتری دغدغه های برنامه ریزان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و مهاجرت بی رویه روستاییان را به شهرهای بزرگ فراهم می سازد، بر همین اساس سعی شده است مطالعه ای اقتصادی در زمینه بیکاری و اشتغال روستاییان بخصوص بخش کشاورزی انجام شود.به منظور تحقیق در این زمینه از آخرین آمارهای تفصیلی ارائه شده برای کل کشور و استان خراسان استفاده گردیدهو تمامی 224 دهستان استان خراسان که در 23 شهرستان قرار دارند به عنوان نمونه آماری انت ...

مباحث این بررسی دارای دو قسمت اصلی است : مبحث نظری که به اصول و زمینه‌های تحقیق در باب خانواده و تاثیر اشتغال زنان پرداخته و مبحث عملی و میدانی که دارای فصول متعددی است که جنبه‌های مختلف تاثیر اشتغال بر هرم قدرت و روابط در خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد: - فصل اول: ویژگیهای کلی مادران کارمند را بررسی کرده بیشتر جنبه وصفی داشته و تصویری کلی از مادران ارائه می‌دهد. - فصل دوم: ورود زنان به بازار کار و استقلال مالی ناشی از اشتغال، مورد بحث این فصل قرار گرفته است . و نیاز خانوا ...

پژوهش حاضر به بررسی خصوصیات شخصیتی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و رابطه آن با اشتغال یا عدم اشتغال مادر پرداخته است . هدف کلی این پژوهش عبارت از مشخص نمودن رابطه بین اشتغال مادر و ویژگی‌های شخصیتی، خلاقیت ، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است . در راستای هدف تحقیق فرضیه مطرح شده عبارت است از: "بین ویژگی‌های شخصیتی، پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانش‌آموزان و اشتغال مادر رابطه معنی‌داری وجود دارد". روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و ...

در این مقاله علاوه بر تاریخچه کار آفرینی مفاهیم کار آفرینی و تعاریف متعددی که برای آن در نظر گرفته شده ، بررسی و تفاوت کار آفرینان مستقل ‏‎(Entrepreneurs)‎‏ و کار آفرینان سازمانی ‏‎(Interapeneur)‎‏ بیان شده است کار آفرین مستقل نقطه مقابل کارآفرین سازمانی به شمار ی می آید. ویژگی مهم کار آفرین سازمانی نوآوری در سازمان مربوط و ویژگی مهم کار آفرین مستقل نوآوری و خلاقیت است. بر این اساس کار آفرین فردی است که با پذیرش خطر (ریسک) طرحی را اجرا یا کارگاهی را راه اندازی می کند و گروه ...

در این تحقیق که به بررسی موضوع حق اشتغال زنان در بیرون از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی پرداخته ،ابتدا جهت تبیین موضوع ، مطالب مهمی از جمله : حقوق متقابل زن و شوهر ، قوامیت و ریاست شوهر بر خانواده و همسر ، تأثیر اشتغال زن بر فرزند و ... مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی در این خصوص پرداخته ایم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که : کار و اشتغال زن در اسلام فی نفسه حرام نیست ، بلکه مباح می باشد. ولی این عمل مستلزم خروج ز ...

اشتغال یکی از اساسی‌ترین فعالیتهای زندگی انسان به شمار می‌رود و هر فردی بخاطر معاش و تداوم زندگی باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند. هدف این پژوهش بررسی نظرات دانشجویان کارشناسی تربیت‌بدنی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمال در خصوص اشتغال و انتظارات شغلی در سال 1388 برای کم‌تر شدن معضل اشتغال می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی تربیت‌بدنی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمال (134 نفر) و نمونه آماری شامل کلیه آزمودنی‌های ...

توجه به سرمايه انساني و تلقي نمودن انسان به منزله عامل اصلي و هدف توسعه، يكي از مهمترين اصول اقتصاد توسعه، در جهان امروز به شمار ميرود. با توجه به معضل بیکاری در اکثر کشورهای جهان و بخصوص ایران، اقتصاددانان تأمين اشتغال كامل در كنار رشد مداوم اقتصادي را از اهداف كلان اقتصادي ميدانند كه به يقين اشتغال پایدار از مهمترين اهداف به شمار ميرود. تا کنون توزیع تسهیلات اشتغالزا در دولت‌های مختلف مورد توجه مسئولین بوده و روش‌های متفاوتی پیاده شده است. لذا با توجه به اقدامات دولت در سا ...

يكي از اهداف و مقاصد آموزش عالي در كشور ما تربيت و توسعه منابع انساني به مفهوم افزايش توانمندي هاي منابع انساني و تجهيز آنان به دانش و مهارت لازم براي رشد و اعتلاي همه جانبه كشور مي‌باشد. شفاف بودن وضعيت بازار كار اين امكان را فراهم مي آورد كه برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران براساس و واقعيات براي اين نيروي عظيم تصميم‌گيري و از به هدر رفتن اين استعدادهاي بالقوه كه مي توانند كمك بزرگي به رشد و توسعه اين كشور نمايند جلوگيري كنند. لذا ميتوان گفت شناخت وضعيت اشتغال فارغ التحصیلان و عو ...