عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق بررسی رویکردآیین نامه های مختلف در برخورد با مسئله برش در دال ها مورد توجه قرار گرفت. به این منظور ضوابط برخی از مهمترین آیین های جهان در برش یک طرفه و دو طرفه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.دال دو طرفه یک سیستم سازه ای شناخته شده و اقتصادی است . دال های بتن مسلح را می توان به دو گروه کلی با تیر و بدون تیر تقسیم کرد. دال های تخت (flat slabs) در زمره اولین سیستم های بتنی کف به شمار می روند . ...

تحقیق حاضر به منظور تدوین مدل ارزشیابی عملکرد گروه ها و دانشکده های علوم انسانی و تعیین وزن و اهمیت عوامل، ملاکها و شاخصهای مدل انجام گردید. به منظور نیل به اهداف تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق، پژوهشهای داخلی و خارجی و همچنین بهره گیری از روش مصاحبه گروه های کانونی تعداد 247 شاخص برای اندازه گیری 62 ملاک و 10 عامل تهیه و برای اجراء در بین نمونه آماری آماده گردید. ضمنا به منظور ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی استادان، فرم 71 سوالی طراحی و در10 مقوله تنظیم گردید. در ...

این تحقیق جهت بررسی نظر مربیان بهداشت ومعلمان مدارس ابتدایی در مورد اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و مقایسه آن با استانداردهای موجود سازمان بهداشت جهانی در سال تحصیلی 87-88 انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق مربیان بهداشت مدارس ابتدایی ومعلملن مدارس مقطع ابتدایی شهر کرمان بوده است روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی می باشد.روش جمع اوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای مشاهده عینی مدارس ،منابع ایترنتی و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در این تحقیق دو پرسشنامه م ...

تامین مسکن برای همه دولتها از دیر باز یکی از مهمترین مسائلی بوده که برای رفع این مشکل راهبردها و سیاستهای گوناگونی ارائه شده ، یکی از این سیاست ها ، سیاست مسکن اجتماعی است که در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد. مساکن اجتماعی در سراسر کشور از جمله استان تهران و شهرستان رباط کریم ساخته شد.این مسکن ها برای تامین مسکن گروه کم درآمد ساخته شده است . از اهداف این پژوهش شناخت سیاست های تامین مسکن برای گروه های کم درآمد بوده و انتخاب بهترین سیاستی که در این ...

طی 20 سال اخیر موجی از اصلاحات مدیریتی در میان کشورها رواج یافته است. اصلاحات مدیریتی سعی دارد تا تغییراتی را در ساختار و فرایند سازمان‌های بخش عمومی ایجاد کند. هدف این تغییرات این است که سازمانهای مذکور بهتر عمل نمایند. سه نوع مختلف از اصلاحات را می‌توان در بین کشورها مشاهده نمود. نخست نوعی از اصلاحات که بر پایه ملیت بنا نهاده شده و اهداف آن توسط تعدادی از کشورهای دارای ملیت یکسان تعقیب می‌شود. نوع دوم اصلاحات بین‌المللی است و پیامد داد و ستدهای بین‌المللی بین کشورهاست. نوع ...

این پژوهش تلاشی است در راستای «کاربردی» کردن اصول، مبانی و آموزه های «حقوق عمومی»، تا به این وسیله بتوان ضمن اثبات فواید و منافع این اصول همچون ابزارهای بهبود اداره‌ی امور عمومی، مشکلات و مسائل موجود در این حوزه نیز شناسایی و در جهت رفع آن راه حل‌هایی پیشنهاد شود، یا از بروز مشکلات ومسائل در آینده جلوگیری به عمل آید. با این اهداف، در این پژوهش سعی شده‌ است با بررسی «آزادی اطلاعات» به عنوان مولفه‌ای موثر در تحقق «حکمرانی مطلوب» همچون الگوی پذیرفته شده‌ی اداره‌ی امورعمومی، ضمن ...

میزان تصادفات و سوانح رانندگی و مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی ناشی از تصادفات در ایران بسیار زیاد است.همان طوری که در متن پایان‌نامه مستنداً آمده است توسط بعضی از مسئولین پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میزان مرگ و میر و صدمات بدنی و خسارات مالی ناشی از آن با خسارات و صدمات جانی یک جنگ مقایسه شده است. جنگی تمام عیار که سالیانه حدود 23 هزار کشته دارد. در سال 1388 فقط سه هزار نفر در تصادفات رانندگی ناشی از نقص فنی خودروها کشته شدند و بیست و نه هزار و نهصد نفر مجروح و مصد ...

در حیات انسانی، فرهنگ از اساس‌ترین نهادهایی است که هویت و موجودیت یک جامعه را شکل داده و نقش عمده‌ای در سعادت وتکامل جوامع دارد. رفتارهای فرهنگی یک جامعه مبتنی برباورها و تفکرات حاکم بر آن جامعه می باشند. لذا اگرجامعه‌ای بتواند اصول ومبانی خود را به گونه‌ای صحیح تبیین کرده و بر اساس آن الگوهای مناسب رفتاری و عملی ارائه نماید، زمینه‌ تکامل آن جامعه را فراهم نموده است. دیدگاه‌های متفاوتی در مورد فرهنگ و شاخص‌های آن در یک جامعه ایده‌آل داده شده است. ترسیم آرمان شهرها در طول تاری ...

هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت پایان نامه های دفاع شده رشته های روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس استانداردهای انجمن رواشناسی آمریکا در طول سال های 1388 تا1386 می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است.از بین کلیه پایان نامه های انجام شده در طول سالهای 1386 تا 1388 در هر یک از 4 رشته روانشناسی این دانشکده (روانشناسی بالینی،روانشناسی عمومی،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،روانشناسی تربیتی)به روش نمونه گیری تصادفی ...