عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2936

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دنیای امروز به یک زبان مشترک جهت انجام کارهای تجاری، اقتصادی، سیاسی، تحصیلی نیاز دارد. زبان انگلیسی بعنوان زبان مشترک جهت انجام این امور برگزیده شده است و جایگاه خود را بعنوان زبان واسطه در جهان بیدا کرده است. بنابراین زبان انگلیسی دیگر بعنوان زبان مردمان انگلستان و آمریکا محسوب نمی‌شود بلکه یک زبان جهانی بشمار می‌رود. هدف از این تحقیق بررسی نقطه نظر افراد تحصیل کرده ایرانی در مورد جهانی بودن و مشترک بودن زبان انگلیسی است. این تحقیق نگرش ۷۰ نفر شرکت‌کننده رشته زبان و ۵۴۷ شرک ...

اين مطالعه با هدف بررسی قدرت چهار عامل توانایی صحبت کردن به زبان اول، بسندگی زبان دوم (انگلیسی)، استفاده از راهبردهای صحبت کردن و ویژگیهای شخصیتی برونگرایی و درونگرایی در پیشگویی توانایی صحبت کردن به زبان دوم (انگلیسی) انجام گرفت. به این منظور از ۴۷ دانشجوی (۱۳ پسر و ۳۴ دختر) سال اول زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز مصاحبه ای در آزمایشگاه زبان به عمل آمد که در این مصاحبه از نمونه سؤالات آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای سنجش توانایی ایشان در صحبت کردن به زبان دوم استفا ...

هدف از این پژوهش ارائه طرح درسی و مواد آموزشی زبان تخصصی برای دانشجویان کارشناسی طراحی صنعتی می باشد. اولین قدم انجام بازدید های مستمر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز جهت مطالعه ی دانشجویان و اساتید طراحی صنعتی در محیط دانشگاه کسب آشنایی لازم با این رشته تحصیلی و جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با نیاز آنها به زبان انگلیسی بود که طی سی ساعت مشاهده ی کلاس های تخصصی این گروه صورت گرفت. در خلال انجام مشاهدات با پنج تن ازاساتید مصاحبه شد. سپس جهت نیاز سنجی مهارتی واطلاع از سطح دانش زبا ...

تحقیق حاضر به غنی سازی رویکرد سنتی به پدیده انتقال پرداخته و در تلاش است انتقال همزمان از زبان مادری به زبان خارجی و بر عکس را مورد توجه قرار دهد.این مطالعه انواع خاصی از انتقال را مورد بررسی قرار دادکه عبارتند از: ترجمه وامی، کلمه وامی، حرف اضافه، جنسیت، پسوند جمع و حذف فاعل به این منظور که پی ببریم این انواع از فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی و یا هر دو واقع می شوندیا خیر. برای نیل به این هدف، نمونه های نوشتاری انگلیسی و فارسی در یک آزمایشگاه زبان پس از تماشای دو فیلم فا ...

هدف این تحقیق، بررسی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در موسسات زبان ایران، از هر دو دیدگاه توصیفی و تحلیلی، در پرتو تئوری "انگلیسی های دنیا "است. بدین منظور در این تحقیق، هم از داده های کمی وهم از کیفی استفاده شده است. داده های کمی متشکل از 165 پرسشنامه در مورد گرایش (نگرش) به 4 لهجه انگلیسی – بریتانیایی، آمریکایی، فارسی و عربی –میباشد که توسط زبان آموزان از طریق تکنیک matched guise پر شده است. داده های کیفی نیز شامل مصاحبه با 25 نفر به مدت 182 دقیقه و مشاهده 7 کلاس 100 دق ...

توانایی خواندن متون در حیطه علوم مختلف برای فرگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است و تمامی آنان نیازمند مطالعه کتاب ها و مقالات متعددی به زبان انگلیسی می باشند . از اینرو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خواندن از طریق شیوه های آموزشی فعالیت محور ، محتوی محور و توانش محور بر فراگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه به منظور ارتقای سطح آموزش مهارت خواندن طرح ریزی شده است. محقق با توجه به یافته های اخیر پژوهشگران در حیطه آموزش زبان انگلیسی بر این ب ...

امروزه بسیاری از متخصصین زبان از موقعیت های ارتباط جمعی که بواسطه اینترنت برای آنها فراهم شده است استقبال می نمایند. برخی از ابزارهای ارتباطی به واسطه کامپیوتر مانند پست الکترونیکی، چت و فورم های گفتگو برای معلمان زبان انگلیسی آشنا هستند. نوآوری های اخیر مانند وبلاگ، و یکی و آر اس اس فید ممکن است نامأنوس تر باشند، با این حال این ابزارها می توانند هم برای متخصصین و هم زبان آموزان فرصت های غنی ای برای تعامل و مشارکت اینترنتی فراهم نمایند. وبلاگ به صورت یکی از پویاترین ابزارهای ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد راهبردهای ارتباطی شفاهی توسط زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بود. به علاوه تاثیر سطح بسندگی شفاهی و نیز انگیزش و نگرش آنان بر استفاده این راهبردها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات لازم از یک نمونه در دسترس شامل 38 نفر زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی (30 زن و 8 مرد) که در سال اول دانشگاه شیراز در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل بودند گردآوری شد. سه ابزار مورد استفاده در تحقیق عبارت بودند از یک تکلیف ارتباط شفاهی، پرسشنامه راهبردهای ارتباطی ش ...

استفاده زبان آموزان از حروف ربط در نگارش انگلیسی (بعنوان یک زبان خارجی) همواره یکی از دغدغه های معلمین زبان انگلیسی و همچنین یک موضوع پژوهشی جالب برای زبانشناسان بوده است. با این وجود، تاکنون تلاش زیادی در جهت بررسی رابطه احتمالی این موضوع با توانایی های ذهنی صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر، اصلی ترین عامل ذهنی موثر بر مهارتهای زبان دوم را هوش "زبانی" می دانند، و نقش هوش "منطقی-ریاضی" در نگارش به زبان دوم هنوز به روشنی مشخص نگردیده است. پژوهش پیش رو رابطه بین استفاده کمّی از ر ...