عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاصل از این طرح نشان میدهد که جمعیت گونه های آسپرژیلوس به ترتیب پسته های ریخته شده پای درخت، در تماس با زمین، ارتفاع 1-0 متر و ارتفاع بیشتر از 1 متر کاهش می یابد. همچنین مقایسه جمعیت آنها نشان مید هد که به ترتیب در پسته های زودخندان (ترک خورده منظم)، ترک خورده نامنظم و سالم کاهش پیدا می کند. نتایج حاصل از نمونه برداریهای انجام شده در بقایای گیاهی و خاک نشان میدهد که جمعیت گونه های آسپرژیلوس با بقایایی گیاهی در باغ مرتبط بوده و با وجود این بقایا جمعیت آنها افزایش می یابد ...

استان اردبیل با داشتن شرایط آب و هوایی و تنوع پوشش گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اجرای طرح بعنوان طرح پایه در جهت مدیریت انبوهی آفت و جلوگیری از بروز آفت جدید در منطقه ضروری است. اهداف آن جمع آوری ، بررسی و شناسایی خون حشرات و ارائه نتایج حاصله، جمع آوری و شناسایی و بررسی گونه های مضر و آفات مهم منطقه و همچنین شناسایی و معرفی گونه های حشرات مفید منطقه و ارائه مدیریت جامع جهت جلوگیری از ظهور آفات جدید و همچنین تهیه کلکسیون جهت استفاده مراکز آموزش و موسسه های علمی . ...

از آنجا که سیب آفت درجه یک درختان سیب میباشد و در صورت عدم مبارزه خسارت وارده طبق گزارشات تا 98 درصد نیز بالغ میگردد. مبارزه با این آفت اجتناب ناپذیر گردیده است. اخیراً فرمون مصنوعی کرم سیب در بخش آفتکشهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ورد سنتز شیمیایی قرار گرفته است استفاده صحیح و مناسب از این محصول فرموله شده میتواند بهتر در پیش آگاهی و طرحهای IPM مورد استفاده قرار گیرد. در این طرح سعی شده است پارامترهای مختلف مانند ارتفاع نصب تله و رنگ تله فرمون و نوع تله در جهت شکا ...
نمایه ها:
سیب | 
رنگ | 

کرم میوه گردو مهمترین آفت گردو در سراسر دنیا و ایران است که موجب ایجاد خسارت اقتصادی میشود. این طرح با هرف تعیین گونه های خسارتزای آفت و مطالعه بیولوژی گونه غالب با تاکید بر شناسایی دشمنان طبیعی آن اجرا میگردد. بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد که دو گونه پروانه شامل پروانه کرم سیب ‏‎Cydia pomonella‎‏ و پروانه کرم به ‏‎Euz ophera bigella‎‏ عامل ایجاد خسارت روی میوه گردو هستند که بر اساس نتایج حاصل از سال اول اجرای طرح 65% آلودگی مربوط به کرم سیب و 35% بقیه مربوط به کرم بوده است. ...

در این طرح موارد ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . 1- بررسی فون حشرات قیچ در منطقه قوشه از شهرستان های دامغان و سمنان . 2- جمع آوری و مطالعه پروانه های برگخوار ‏‎Zamacra flabelaria‎‏ و پروانه های بذرخوار قیچ به منظور تعیین سیکل زندگی آفت در منطقه و مطالعات زیست محیطی دیگر آفات هدف 3- جمع آوری و شناسایی علمی آفات هدف و عوامل کنترل کننده طبیعی آنها. 4- شناسایی قارچهایی که به صورت پارازیت می تواند به روی این آفت و در مراحل تخم و لارو و شفیره اثر بگذارد و تلقیح آفت به وسیل ...

کنه زرد نیشکر (Mc.G)(Tetranichidae)Oligonychus sacchari نخستین بار در سال 1942 میلادی بوسیله Mc.gregor از روی نیشکر جمع آوری شد. رنگ کنه بالغ زرد متمایل به سبز و کنه نر، کوچکتر از ماده است (صادقی نامغی 1369). تغذیه کنه از شیره گیاهی برگ نیشکر است. کنه ها بیشتر در سطح زیرین برگ کلونی های انبوه از تخم، لارو، پوره و کنه های بالغ همراه با تار تشکیل می دهند، تغذیه در سطح زیرین برگ منجر به ایجاد نقاط ریز کمرنگ می شود و با افزایش این نقاط برگها، ظاهری کلروزه و سپس برنزه بخود می گیرن ...

چکیده ندارد.

سوسک کلرادوی سیب زمینی، ‏‎Leptinotarsa decemilneata (say)‎‏ در گذشته جزو آفات قرنطینه‌ای کشور بود، ولی در سال 1363 برای نخستین بار در منطقه اردبیل مشاهده گردید و از حدود 4 تا 5 سال پیش به منطقه ارسباران واقع در استان آذربایجان شرقی نیز گسترش یافت. در این تحقیق، تراکم و تغییرات فصلی جمعیت این آفت در طول فصل زراعی سال 1379 در مزارع سیب‌زمینی اهر و ورزقان بر روی 50 بوته که به طور تصادفی انتخاب شده بودند بررسی گردید. نمونه‌برداری در هر دو منطقه به صورت هفتگی از اوایل اردیبهشت شر ...