عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جداسازی متن یکی از مراحل مهم در تحلیل تصاویر گرافیکی پیچیده مانند نقش ههاست. برچس بهای متنی نقشه در جهات مختلف قرارگرفته اند و در ضمن با خطوط گرافیکی همپوشانی دارند. لذا امکان بازشناسی این قبیل متن ها توسطOCR های معمول قبل از جداسازی آنها از خطوط گرافیکی وجود ندارد. در این مقاله، روشی مبتنی بر تبدیل فاصله برای بازنمایی نقشه ارائه داد هایم. به کمک بازنمایی ارائه شده، متن و خطوط گرافیکی را از یکدیگر جدا کرده ایم. نتایج آزمایشات نشان می دهد که روش بازنمایی ارائه شده توان بالایی ...

در برخی شبکه های نامتعارف مانند شبکه های حسگر، محدودیت هایی همچون برد رادیویی کوتاه، خلوت بودن شبکه و یا متحرک بودن گره ها از ارتباط میان گره ها جلوگیری می کنند و به همین دلیل تبادل پیام میان گره ها با تأخیر طولانی همراه است. طراحی شبکه های حسگر متحرک تحمل پذیر نسبت به تأخیر رویکرد جدیدی است که برای مقابله با قطع ارتباطات طولانی مدت بین گره ها پیشنهاد شده است. بعلت محدودیت منابع انرژی، ذخیره انرژی یکی از موضوعات حیاتی خصوصاً در شبکه های با مقیاس بزرگ می باشد. یکی از راه حل ها ...

شبکه های حسگر متحرک تحمل پذیر نسبت به تأخیر ساختار شبکه ای هستند که با مشخصه هایی همچون قطع ارتباطات مکرر و طولانی مدت شناخته می شوند. در مقایسه با شبکه های متداول، ویژگی برجسته این شبکه ها عدم وجود مسیر انتها به انتها بین مبدا و مقصد می باشد، که چالش هایی را در جمع آوری داده برانگیخته است. استفاده از روش های چندین کپی برای این نوع شبکه ها معقول به نظر می رسد، با این حال، بیشتر این روش ها، مقدار زیادی از کپی های پیام را برای افزایش احتمال تحویل پیام در شبکه تزریق می کنند، که ...

لایروبیهای نگهداری حوضچهها و کانالهای دسترسی، از جمله فعالیتهای ثابت دوران بهرهبرداری بنادر بوده و بالتبع هزینه آن نیز جزوهزینههای ثابت، در طول عمر مفید بنادر است. تحلیل و پردازش آمار لایروبیهای موجود، قدم اولیه جهت ارائه راه حل برای کاهش و یا بهینه-سازی عملیات لایروبی بنادر میباشد. اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، پروژه مطالعاتی را با عنوان بررسی وضعیتلایروبی در حوضچهها و کانالهای دسترسی بنادر کشور در حاشیه دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان تعریف نمود ...

فرآیند تعقیب خودرو، به عنوان رفتار غالب در بزرگراههای شهری، حرکت طولی یک راننده و خودرو را در زمانی که خودرو جلویی را دنبال مینماید را توصیف میکند. در سالهای اخیر روش-های محاسبات نرم به دلیل برخورد توانمند با عدم قطعیتها وطبیعت غیرخطی جریان ترافیک، کاربردهای فراوانی در مدلسازی و پیشبینی این فرآیند پیدا نمودهاند. در این مقاله، به طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای مدلسازی، تخمین و پیشبینی رفتار راننده و خودرو در فرآیند تعقیب خودرو پرداخته شده است. این مدل بر مبنای استفاده از تأخ ...

در این مقاله، بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم، مدل غیرخطی توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم ارائه میگردد. سیستم مورد بررسی یک توربین گاز تک محوره مورد استفاده در نیروگاهسیکل ترکیبی و مجهز به دریچه راهنمای هوای ورودی کمپرسور می باشد. به منظور مدلسازی توربین گاز، دو متغیر دمای گازهای خروجی از اگزوز و توان الکتریکی خروجی بعنوان خروجی های اصلی سیستم درنظر گرفته می شوند. در شناسایی دمای خروجی، متغیرهای دمای هوای محیط، دور روتور، سیگنال فرمان سوخت و زاویه دریچه ی راهنمای هوای ...

در بسیاری از کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم نیازمند تضمین پارامترهای کیفیت خدمات می باشیم تکنیکهای مسیریابی به عنوان روشی برای حمایت از کیفیت خدمات دراین نوع شبکه ها مورد توجه قرار گرفته است پروتکلهای مسیریابی بسیاری جهت ارسال موفق با قابلیت اطمینان بالا و انتقال بلادرنگ با درنظر گرفتن کارای یمصرف انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه شده است انتخاب مسیر بهینه از لحاظ صرفه جویی در انرژی و کاهش تاخیر ارسال داده با توجه به محدودیت زیاد منابع از چالشهای بسیار مهم محسوب می شود در ...

شبکه های حسگر بی سیم شام لتعداد زیادی گره های ارزان و کوچک می باشد که برای کنترل محیطهای نظامی ثبت وقایع طبیعی، راهبری ربات ها دیده بانی و ... استفاده می شود این نوع از شبکه ها چالشهای زیادی مانند توان مصرفی، مسیریابی، پوشش و قابلیت اطمینان مطرح است از میان آنها برای حل مسئله پوشش قبلا روش های صوری با استفادهاز توزیع های نامتوازن و محاسباتی ارائه شده است و از تعداد زیادی گره حسگر برای حل مسائل استفاده شده است دراین مقاله روشی که با استفاده از تعداد کمی گره حسگر قادر به پوشش و ...

شبکه های حسگر بی سیم بدنی ابتدا در زمینه های نظامی و محیط هایی با شرایط دشوار مطرح و هدف اصلی برای این شبکه ها دسترسی سریع و بلادرنگ به کلیه اطلاعات حیاتی افراد بیان شد یکی از چالشهای پیش روی این شبکه ها فراهم آوردن قابلیت اطمینان بالا و سطح دسترسی و ارسال بلادرنگ به داده های جمع آوری شده است الگوریتم های مختلفی برای این چالش ارائه شده اند که هرکدام خصوصیات مثبت ونقاط ضعفی دارند دراین مقاله ابتدا به بررسی تعدادی از این الگوریتم ها می پردازیم و در ادامه الگوریتم پیشنهادی خود ر ...