عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به منظور مقایسه کارآیی روشهای CF و HI برای جستجوی پادتن اختصاصی بیماری طاعون گاوی طرح گردیده است از آنجایی که روش SN یک روش طولانی و وقت‌گیر می‌باشد بطوری که حداقل دو هفته برای تعیین پادتن یک نمونه وقت لازم است ، اگر چنانچه بتوانیم از روش CF یا HI برای تعیین پادتن طاعون گاوی استفاده شود مدت زمان کمتری مورد نیاز بوده و همچنین از طرف دیگر حساسیت و ویژگی این دو روش در این طرح با روش SN مقایسه می‌گردد. روش تحقیق CF تست بر این مبنا بوده چنانچه پادگن و پادتن از یک جنس باشند ...
نمایه ها:

نشریات علمی جهانی و مشاهدات و گزارشهای داخلی حاکی از آنست که بر خلاف آنچه که تا بحال یا چند سال اخیر تصور می‌نمودند ایمنی‌زائی حاصله در اثر واکسیناسیون ضد سرخک با واکسن زنده مادام‌العمر ...
نمایه ها:

برای ما تهی و داشتن یک تیره سلول دیپلوئید انسانی که به ویروس واکسنهای تهیه شده در این واحد حساس باشد از اهم مسائل مطروحه است . در حال حاضر به واکسن فلج اطفال ، سرخک و سرخجه و در آینده نزدیک واکسن اوریون منحصرا" روی سلول استاندارد Mrc-5 تهیه شده و خواهد شد. از آنجائیکه امکان تهی شدن ذخایر سلول Mrc-5 که از انگلستان وارد می‌شود همیشه موجود است و از طرفی نیز ممکن است امر تحویل بموقع آن انجام نگیرد باید سلول قابل اطمینان که بتواند جایگزین سلول Mrc-5 بشود در بخش تهیه گردد. بر این ا ...

سرخجه بیماری ویروسی ملایمی است که در بچه‌ها ایجاد بثورات جلدی مختصری نموده که خودبخود بهبود می‌یابد. بالعکس بروز این بیماری در زنان حامله ایجاد عوارض مادرزادی مختلف در جنین که به نام سندرم روبلا معروف است می‌نماید. این عوارض عبارتند از: ناراحتی مفصلی و استخوانی، ناراحتی چشمی- گوشی، کوچک بودن سر و اندامها، ناراحتی قلبی، هپاتومگالی، اسپلنومگالی و هپاتو واسپلنومگالی و غیره. روی این اصل همیشه زنان حامله از ابتلاء به این بیماری وحشت داشته و پس از تماس مشکوک مکررا به آزمایشگاههای ت ...

نقش ویروس سرخک درایجاد بیماری Sspe در چند دهی اخیر بخوبی آشکار گشته است . بیماران مبتلا به Sspe طول عمر کوتاهی داشته و معیار تشخیص سرولوژی بیماری تیتر بالای آنتی بادی ویروس سرخک در سرم و مایع نخاع می‌باشد. تغییرات کروموزومی از قبیلب شکستگی بازوی کروموزومی و حذف قسمتی از Dna درسلولهای بیوپسی مغز بیماران مذکور در سال 1978 مشاهده گردید. در این طرح کوشش بر این است که از لنفوسیتهای خون این بیماران برای مطالعه دقیق کروموزومهای آنها استفاده نموده و با روشهای باندینگ هر گونه تغییرات ...
نمایه ها:

علی‌رغم اینکه بیماری اوریون به عنوان یک بیماری خفیف و زودگذر شناخته شده است به علت طیف وسیع علایم بالینی و پیچیدگیهای آن ویروس اوریون را می‌توان از جمله مهمترین اعضای گروه خود محسوب کرد. پس از ابتلا به بیماری یا واکسیناسیون با ویروس تخفیف حدت یافته آنتی‌بادیهای خنثی کننده، ثبوت عناصر مکمل و جلوگیری از هماگلوتیناسیون در خون تشکیل می‌شود. با اندازه‌گیری این آنتی‌بادیها می‌توان اقدام به تشخیص سرولوژیک بیماری نمود. در این راستا تهیه آنتی‌ژنهای هماگلوتینین و تثبیت عناصر مکمل برای ...
نمایه ها:

تهیه سلول فیبروبلاست از پوست ختنه‌گاه نوزاد پسر انسان جهت مصارف ویرولوژیک از جمله تشخیص و تهیه آنتی‌ژنهای ویروسهایی چون : -1 فلج اطفال هر سه تیپ 1 و 2 و 3 -2 کوساکی 1 و 2 و 3 A7 -3 آدنوتیپهای 3 و 7 و P13 -4 واکسن -5 هر پس سیمپلکس -6 سایتومگالوویروس ...
نمایه ها:

در بیماریهای عفونی ویروسی از جمله رویلا (سرخجه) وجود Igm و Iga را با حذف Igg میتوان تشخیص داد که عیار پادتن حاصله از واکسینانسون است یا در اثر ابتلاء به بیماری در این زمینه ابتدا استافیلوکوک‌اروئوس سویه Cowan 1 که سرشار از پروتئین A است در محیط غذائی کازئین-مخمر مایع (بصورت آبگوشت ) کشت می‌گردد. پس از رشد و تکثیر باکتری بحد لزوم آنرا شسته باکتری خالص با فرمالین کشته می‌شود و بعدا" در تامپونی به نسبت 20 درصد به حالت تعلیق درآورده می‌شود و آنگاه در اثر حرارت در لوله‌هائیکه در آ ...
نمایه ها:

در منطقه گلپایگان از سالهای حدود 1330 تاکنون روند آمیخته‌گری نژادهای اصیل (از جمله بران سوئیس و هولشتاین) وجود داشته ولی در این رابطه اطلاعات دقیق که روند افزایش یا کاهش تولید، ناهنجاریهای مربوطه، مقاومت و یا عدم آن در مقابل عوامل محیطی، وضعیت انتخاب در امر آمیزش و غیره را نشان دهد در دست نمی‌باشد. لذا شناخت توده گاوهای موجود در منطقه از نظر ویژگیهای تولیدی و تولید مثل، بازده تولید، صفات ظاهری و غیره در شرایط تغذیه‌ای و مدیریت روستائی ضروری می‌باشد. هدف از این تحقیق شناخت عوا ...
نمایه ها:
تغذیه | 
گاو |