عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از روشهای تحلیل سری زمانی و تحلیلی طیفی موضوع این طرح بود. ...

الف- بررسی منابع ب- جمع آوری آمارو اطلاعات در رابطه باکشت اسپرس ج- بازدید ازمناطق اسپرس خیز استان به منظور تهیه زمین دارای ویژگیهای اجرای طرح د- انجام مشاوره های لازم با اساتیر دانشگاههاو مراکزتحقیقاتی بررسی منابع از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجوی رایانه ای انجام گرفته است که نتایج آن بدین شرح است: در رابطه با دورکننده ها کارچندانی که بتواند مدت زیادی زنبور عسل را از محیط مسموم دور نگهدارد صورت نگرفته است روی تقسیم بندی سموم کارشده است و بعضی مواد مانند فنروالریت آلفامتین ...
نمایه ها:
اسپرس | 

نمونه برداری از مناطق مورد نظر انجام گرفته و نمونه های خشک شده جهت آنالیز تقریبی به آزمایشگاه ارسال گردیده است همچنین مراحل اداری لازم جهت انعقاد قرارداد خرید خدمت آزمایشگاهی نیز با آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی نیز انجام گرفته است. ...

1-بقایای آفتابگردان تهیه شده به ایستگاه حمل گردید در ایستگاه با خرد کردن پشت تراکتوری خرد شده و با 4% اوره و 5% ملاس سیلو گردید. 2-تغییرات لازم در آخورهای انفرادی بعمل آمده و سالن آماده شروع طرح شد. 3-گوساله های مورد نیاز به تعداد 30 راس در منطقه شناسایی و خریداری شد. 4-نمونه ای از سیلاژ آفتابگردان ( بقایای آفتابگردان) جهت تعیین ترکیبات شیمیایی به آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی ارسال شد. 5-نهایتا عملیات پرورش همراه با رکوردگیری های لازم شروع شده و عملیات تا خرداد سال 81 ا ...
نمایه ها:
ملاس | 
سیلو | 

در اجرای سیستم پروارو سپری نمودن دوره چرا در فصل مساعد و سپس ورود به دوره پروار 36 بره نرلری بختیاری پس از شیر گیری در سن 5+- 90 روزگی بر روی مراتع، ته چر یونجه و پس چر جو و تغذیه با یونجه و کاه گندم تا آبانماه تعلیف گردیدند. در این دوره از داروهای ضد انگل و انجام واکسیناسیون لاز جهت مبارزه بر علیه انگل ها و پیشگیری از بیماریها استفاده گردید و پس از طی این دوره عادت پروار بره ها در انتهای آبان ماه وارد دوره پروار با مدتهای90،75 و 105 روز شدند دراین دوره از جیره غذایی یکسان با ...

1-آماده سازی کلیه کلنی های طرح جهت زمستان گذرانی 2-خرید طبق های مورد نیاز طرح با توجه به زمستان گذرانی زنبوران عسل در شش ماه دوم برای کلیه زنبوران عسل طرح عملیات زمستان گذرانی در نظر گرفته شد تا از اواخر اسفند ماه با شروع فعالیت زنبوران عسل مجددا اقدامات اجرایی طرح صورت گیرد. ...

1- جایگاه و باکسهای سه راسی گوسفندان آماده شد. 2-گوسفندان موردنظر انتخاب و به باکسها منتقل شدند. 3-مواد خوزاکی تهیه و آماده شد. 4-دوره تغییر جیره غذایی به اتمام رسیده و تمام گوسفندان جیره اصلی خود را دریافت می کنند.5-داوری ضد انگل مصرف شد. 6-آنتی بیوتیک برای مقابله با سرماخوردگی مزمن تجویز شد. 7-پس از تغییر کامل جیره غذایی گوسفندان وزن کشی شدند. 8-در شروع ماه دوم پروار مواد تربوتالین و متاپروترونول به جیره افزوده شد. 9- قبل از تغییر جیره تمامی گوسفندان وزن کشی شده واز همگی خو ...

در طی این مدت کلیه نتایج حاصل از اجراطرح چه از نظر صفات تولیدی مرغهاو چه از نظر درصد چربی کبد جمع آوری و تصیحیح گردید و سپس توسط نرم افزار ‏‎Mstat - C‎‏ مورد آنالیز قرار گرفت و تقریبا سه فصل از گزارش نهایی تهیه وبقیه آن نیز طی این فرصت باقی مانده نوشته و بزودی ارسال خواهد شد. طی این آزمایش نتایج اینگونه بود که بهترین تیمار از نظر افزایش وزن وضریب تبدیل وقتی که کولین جیره را 50درصد کاهش داده و متیونین جیره 10% کمترین حد نیاز بود. ...

فرمهای اطلاعاتی مربوط به تهیه کنندگان فرآورده های سنتی تکمیل گردیده و نمونه های مربوط به موسسه تحقیقاتی دامپروری ارسال شده است. از کل فرآورده های بدست آمده در استان شامل پنیر- کشک نمونه های موجود گرفته شده و اینکه فقط روش تهیه پنیر بصورت روش پنیر لیقوان - کوزه ای - متال می باشد. ...