عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور انتخاب ارقام برتر زیتون 81 رقم و کلون خارجی و بومی موجود در گرگان رودبار و سایر استانها قلمه هایی تهیه شده که پس از ریشه دار شدن در گلخانه بمدت دو سال در خزانه نگهداری ودر سال سوم (سال 1378 ) نهال ها به محل دائمی ( ایستگاه زیتون) منتقل شدند مساحت زمین اجرای طرح 7/1 هکتار بوده که شامل 486 اصله رقم و کلون میباشد. (81 رقم هر کدام سه اصله در دو تکرار با فاصله 8*8 ) در یک طرح مربع لاتکس ساده کشت شدند. فاکتورهای یادداشت برداری شامل طول شاخه های یکساله، قطر وارتفاع نهالهای زی ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
زیتون | 
گرگان | 

بمنظور مقایسه ارقام مختلف زیتون روغنی در استان فارس در شرایط دیم و آبی در این آزمایش 8 رقم زیتون روغنی از نظر عملکرد، رشد رویشی و درصد روغن در دو شرایط آبی و دیم بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، طرح آزمایشی برای هر یک از شرایط فوق بلوکهای تصادفی در 8 تیمار و سه تکرار بوده است قلمه های 8 رقم زیتون ریشه دار گردیده و در زمین اصلی کاشته شده و یادداشت برداری از فاکتورهای مورد نظر انجام شد. ...

گیاه پسته با گونه های ‏‎Pistacia vera , P. atlantica, p .khinjuk‎‏ یکی از مهمترین محصولات باغی کشور میباشد و در حال حاضر بالغ بر 250 هزار هکتار پسته بارور در ایران وجود دارد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان پسته ( انگومک پسته) یکی از مهمترین بیماریهای درختان پسته بخصوص در استان کرمان است که گاه سبب 12-10 درصد کاهش محصول میگردد. وجود بیماری اولین بار در سال 1341 از رفسنجان گزارش گردید و تا کنون گونه های متعددی از جنس ‏‎Phytophthora‎‏ از درختان پسته مبتلا در مناطق مختلف ایران ...
نمایه ها:

بمنظور بررسی و مقایسه عملکرد 20 رقم زیتون، طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجراشد. هرپلات شامل اصله بفاصله 6*6 میباشد. باغ احداث شده از نظر آبیاری (سیستم آبیاری قطره ای). کود دهی، کنترل آفات و امراض احتمالی و علفهای هرز نگهداری شده تا به سن باردهی برسد. وضعیت رشدی بیشتر ارقام مطلوب بوده است. ...

یازده گروه ژنتیکی کرم ابریشمی ایران شامل 5 گروه بومی به نامهای پرتقالی خراسانی، لیمویی خراسانی، صورتی خراسانی، بومی گیلان و بغدادی و نیز سه لاین چینی 32 ، 104، 110 و سه لاین ژاپنی 31، 103، 107 موجود در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در جهت تعیین تنوع ژنتیکی مورد آزمون قرار خواهند گرفت. از لاروها در سومین روز سن پنجم در هر یک از گروهها نمونه برداری و پس از جداسازی غده ابریشمی آنها، ‏‎DNA‎‏ ژنومی استخراج خواهد شد.سپس نمونه ها از جهت تجزیه و تحلیل ‏‎AFLP‎‏ ، ابتدا مورد هضم آن ...
نمایه ها:

نمونه برداری از درختان بادام در تمام مراحل فنولوژیکی میوه و جداسازی باکتریهای اپی فیت در سطح برگ، گل و میوه صورت گرفت. آزمونهای آنتاگونیستی باکتریهای جدا شده از بادام علیه سویه های مولد هسته یخ در شرایط آزمایشگاهی (در محیط کشت) انجام گرفت. ...

90 رقم و لاین برنج که از نقاط مختلف دنیا جمع آْوری شده بود به همراه چهار رقم گرده اوندا خزر و دشت به عنوان ارقام شاهد درقالب طرح اگمنت اجراشد. مزرعه فقط سه بار آبیاری شد (24/2/80 ،24/3/80 ،24/4/80 ) و دوباره وجین دستی انجام گرفت ( 25/3/80 ،20/4/80 ) . با توجه به دوبار وجین دستی عملا با مشکل در کشت برنج آپلند در منطقه شمال کشور وجود علف های هرز است که با گیاه برنج رقابت و مانع از رشد و محصول دهی رقم یا لاین میشود. مسئله بعدی میزان بارندگی و پراکنش آن است بطوریکه با توجه به آما ...
نمایه ها:

کتاب حقوق دوران ساسانیان و به خط و زبان فارسی میانه زردشتی یا پهلوی ساسانی است این کتاب که نسخه منحصر به فرد ی از آ باقی مانده است، جمعا مشتمل بر 140 برگ است که در دو بخش آن را در دست داریم این کتاب از دشوارترین متون پهلوی زیر گذاشته از زبان بسیار قدیمی و فنی، اصطلاحات حقوقی و اجتماعی کهنسالی در آن می آید که بسیاری از آنها ناآشنا و ناشناخته است. ...

این طرح با هدف بررسی میزان موفقیت برنامه آموزش مکالمه فارسی در دوره مقدماتی سواد آموزان غیر فارسی زبان استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و زنجان انجام شد تا به نیازهای فردی، اجتماعی، زبان شناختی و آموزش سواد آموزان غیر فارسی زبان پاسخ داده شود. طرح مذکور در دو مرحله اجرا شد و نتایجی مانند: افزایش تعداد قبولی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به میزان 11% ،کاهش هزینه های سرانه سوادآموزی و ضرورت تدوین برنامه آموزش مکالمه فارسی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. در حال حاضر این ط ...