عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1796

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات قبلی، میزان شیوع آنومالیهای داخل دهانی را در برخی از کشورها نشان داده‌اند. هدف از تحقیق حاضر، جمع‌آوری اطلاعاتی درباره برخی از آنومالیهای تکاملی و غیرتکاملی دهان و بافتهای اطراف آن در دانش‌آموزان دبیرستانهای کرمان بود. در مطالعه حاضر 517 تن از دختران 15 تا 18 ساله، مورد معایه قرار گرفتند. در گروه مورد مطالعه، شیوع زبان شیاردار 10/1 درصد، زبان جغرافیایی 7/7 درصد، پیت گوشه لب 16/8 درصد، کول ملانوتیک لب 19/5 درصد، گرانول فوردایس 49/3 درصد، توروس پالاتینوس 19/9 ...

این پژوهش مطالعه تجربی ‏‎(quasi experimental) ‎‏ است که به منظور تعیین تاثیر آموزش بهداشت بر دانش و عملکرد آرایشگران مرد شهر کرمان در رابطه با پیشگیری از بیماریهای ایدز و هپاتیت ‏‎B‎‏ در سال 1382 انجام شده است . ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه پژوهشگر بوده است که در سه بخش ( خصوصیات دموگرافیک ، دانش و عملکرد ) تنظیم شده است . پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها از جداول توزیع فراوانی ، درصد و آزمون ‏‎t‎ ...
نمایه ها:
دانش | 
کرمان | 
ایدز | 
1382 | 
مرد | 

نارسایی مزمن کلیه کاهش پیشرونده و غیرقابل برگشت فیلتراسیون گلومرولی است که توسط بیماریهای زیادی ایجاد می شود . در نارسایی مزمن کلیه با افت کلیرانس کراتینین به حدود ‏‎10m/min/1/73m2‎‏ دیالیز شروع می شود. به منظور ارزیابی کفایت دیالیز در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز در کرمان مطالعه ای بصورت مقطعی-متقاطع صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که عدم کفایت 2/81درصد مربوط به اختلال درانجام همودیالیز صحیح و مشکلات اقتصادی در تامین دستگاه دیالیز با کارایی بالا که در آنها ا ...
نمایه ها:
بیمار | 
کلیه | 
کرمان | 

در این تحقیق دیدگاه دبیران دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان در خصوص نقش مدیران در ایجاد انگیزه در آنها مورد بررسی قرار گرفت و برمبنای آن فرضیاتی تدوین گردید که با استفاده از روشهای آماری هر کدام از فرضیات مورد آزمون قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحقیق مداقه و کنکاشی است در خصوص میزان تاثیر واقعی خود در ایجاد، حس اعتماد به نفس ، تعلق به سازمان، سازمان مداری، قبول مسئولیت و رضایت شغلی در بین معلمان مدارس خود. در تحقیق حاضر با توجه به هدف‌ها و ماهیت پژوهش ، روش توصیفی بکار گرفته شده و برای ...
نمایه ها:
نگرش | 
معلم | 
کرمان | 

پژوهش حاضر که از نوع همبستگی است به منظور بررسی رابطه نوع شخصیت و ویژگیهای فردی دبیران مدارس توسط شهر کرمان با رضایت شغلی آنان انجام شده است . برای این منظور تعدا 220 نفر دبیر مرد و زن از میان کل دبیران مدارس متوسطه شهر کرمان (جامعه آماری پژوهش ) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و گروه نمونه این پژوهش را تشکیل داده‌اند. داده‌های مورد نیاز این پژوهش شامل اطلاعاتی در زمینه تیپ شخصیتی، ویژگیهای فردی، و میزان رضایت شغلی دبیران می‌باد که از طریق اجرای دو پرسشنامه تیپ شخ ...

بوی بد دهان یک پدیده شایع است که د بزرگسالان بیشتر دیده میشود. در این تحقیق به بررسی شیوع و علل دهانی و دندانی بوی بد دهان در 416 مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان پرداخته شده است. برررسی هالیتوزیس با استفاده از روش رگانوپتیک انجام و مشخص شد 261نفر دچار این بیماری اند. بین استفاده از مسواک، شستشوی سطح پشتی زبان، میزان بار زبان، ابتلا به بیماری پریودنتال، پلاک ایندکس و میزان رعایت بهداشت، شستن دنچر، سن و جنس و مزان تحصیلات با بیماری رابطه معنی دری برقرار بود. و بار زبان و ...
نمایه ها:
دهان | 
کرمان | 

پرداختن به موضوع تعارض که جزء جدا نشدنی سازمانها می‌باشد و همچنین نحوه اداره آن که بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد، دارای حائز اهمیت فراوان است. به همین جهت تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت تعارض و رضایت شغلی کارکنان در ادارات شهر کرمان با اهداف ذیل انجام گرفت. 1- رابطه بین شیوه‌های مختلف مدیریت تعارض با رضایت شغلی کارکنان در سازمان. 2- شناسایی شیوه‌هایی از مدیریت تعارض که موجب افزایش رضایت کارکنان در سازمان می‌شود. 3- ارائه پیشنهادهایی جهت برخورد مناسب با پدیده اجتناب‌ناپذ ...

با توجه به ازدیاد مصرف میوه و تره‌بار، و قیمت روزافزون این مواد، هدف کلی پروژه را، می‌توان تأمین میوه و تره‌بار مطابق با، احتیاجات روز، به قیمت مناسب برای مصرف‌کننده، در نظر گرفت، که در رابطه با این مصرف، منافع طبقه تولیدکننده و توزیع‌کننده نیز، بایستی در نظر گرفته شود. لذا، در طرح این پروژه باید عواملی به وجود آورد، که از طریق جلوگیری از ضرر و زیان این دو طبقه، بتوان منافع اضافی را به نفع مصرف‌کننده، به صورت کاهش قیمت، اعمال کرد. بدین منظور، پس از پرداختن به اهداف تحقیق، تار ...