عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1882

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله ضمن مروری گذرا بر پیشینه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی و بیان وضعیت کنونی آن، سعی دارد به بازسازی الگوی کتابدار حرفه ای بپردازد. این الگو که به کمک واقعگرایی، توجه به شواهد و نتایج تحقیق و مشاهده علمی به دست می آید. در تدوین برنامه آموزشی کارآمد موثر خواهد بود. در پایان نتیجه گرفته می شود که برنامه های آموزشی باید توانایی تربیت دانشجویانی را داشته باشند که از عهده تولید اطلاعات علمی و عرضه و اشاعه آن برآیند و از علم تولید شده توسط دیگران به خوبی استفاده کنند و اطلاعا ...

هستی ‏نگاری موضوعی مورد پژوهش در حوزه هوش مصنوعی، مهندسی دانش، وب معنایی و تعامل پذیری نظام های دانش بنیان جهت بهبود معنای داده ها است. اگرچه امروزه هستی‏ نگاری در ابعاد و حوزه های موضوعی مختلفی در حال تکوین است اما برخی از حوزه ها نتوانسته‌اند از مهندسی هستی ‏نگاری آن‌چنان که باید بهره جویند. حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی متجلی شده در منابع الکترونیکی موجود به زبان فارسی، یکی از این حوزه ها است که با مهندسی هستی‏ نگاری می‌تواند با قدرت بیشتر و کمترین ناهمگونی در دنیای محاسبا ...

پژوهش در زمینه کتابداری در ایران بسیار کم صورت گرفته و بهمین جهت رشد ادبیات این رشته در کشور ما ناچیز بوده است لذا دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی هنگامی که به مرحله تهیه پایان‌نامه می‌رسند با فقر شدید منابع پژوهشی داخلی مواجه می‌شوند. پژوهش حاضر به بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری از لحاظ کاربرد روش علمی تحقیق و رعایت فاکتورهای اصلی و مراحل تحقیق می‌پردازد. در جریان این بررسی فرضیه‌های زیر مورد آزمایش قرار گرفته است : الف - کمتر از 50 درصد از پایان‌نامه‌ها از روش ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی مسئولین اجرایی دانشگاههای علوم پزشکی کشور نسبت به حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی انجام گرفته است . جامعه پژوهش شامل روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی است که تعداد آنها بالغ بر 81 نفر می‌باشد. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد لزوم جهت انجام این پژوهش پرسشنامه‌ای حاوی 25 سوال به صورت باز و بسته تنظیم و برای مسئولین اجرایی دانشگاههای علوم پزشکی ارسال گردید. 80 درصد از پرسشنامه‌های ارسال شده توسط مسئولین تکمیل و اعاده گردید. 9 ...

پایان نامه های دانشگاهی از دو جهت قابل توجه و بررسی هستند: محتوا و شکل و در مواردی نیز هر دو از جهت. زیرا که نتایج پژوهش ها باید به زبان علمی و بطور واضح و صریح توصیف شده، در ارائه نتایج، نحوه نگارش اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش پیمایشی-توصیفی 87 پایان نامه کارشناسی ارشد سه رشته آموزش مدارک پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی طی سال های 1379تا 1381 از نظر میزان رعایت استانداردهای ایزو7144 و عناصر تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.درکل پای ...

آموزش از راه دور در راستای پیشرفت خود با بهره گیری از فناوری اطلاعاتی و آموزشی در قالب شبکه جهانی اینترنت و قابلیت وب جهان گستر ‏‎WWW‎‏به حدی از تکامل رسیده که کلاس های اینترنتی و دانشگاههای مجازی به عنوان گزینه های جایگزین برای کلاس های عادی و دانشگاههای سنتی در نظر گرفته شده است و روز به روز وجود خود را اثبات می نماید. در این میان رشته کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان یک رشته میان رشته ای که با فناوری اطلاعات و آموزشی به صورت مستمر و گسترده سروکار دارد از پیشرفت های حاصل ...

هشت ابر موتور جستجوی واقعی به نام های ‏‎Ixquick, Ez2find, Dogpile, Vivisimo, Surfwax, Profusion, Metacrawle, Mamma‎‏ از نظر پاسخگویی به سوالات مرجع اختصاصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد 16 سوال مرجع اختصاصی این رشته در هر یک از ابرموتورها مورد جستجو قرار گرفتند و ده پاسخ بازیابی شده نخست در هر ابر موتور از نظر ربط، دقت و ریزش کاذب مورد ارزشیابی و مقایسه قرار گرفت . مجموعه 1280 جستجو انجام گردید و سپس هر کدام از اقلام بازیابی شده بررسی شد تا ربط یا ...

این تحقیق بر آن است که میزان همخوانی کتابهایی را که به منظور تدریس دروس مقطع کارشناسی علوم کتابداری در دهه هفتاد منتشر شده است با سرفصلهای همین مقطع، مصوب وزارت علوم، مشخص کند. همچنین گرایش موضوعی آن کتابها را به تفکیک هر درس بیان نماید. روش این تحقیق مطالعه تطبیقی و از نوع توصیفی می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در طی دهه هفتاد تعداد 117 عنوان به منظور تدریس دروس مقطع کارشناسی رشته کتابداری واطلاع رسانی منتشر شده است. در کل سرفصلهای این کتابها به میزان (9/86%) با ...

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی صنعت نفت تهران (شامل مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایر ان ، مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، کتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت ) می باشد . روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده. جامعه مورد مطالعه شامل 6250 نفر عضو مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس برای جلو گیری از پراکندگی پاسخ های مختل ...