عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تئاتر دفاع مقدس به رغم گذشت سه دهه از پیدایش آن پس از جنگ تحمیلی در ایران، با فراز و نشیب های بسیاری روبرو بوده است؛ تا جایی که نتوانسته است به پویایی در خور ستایشی دست یابد. مدیریت، سیاستگذاری، برنامه و بودجه از عناصر اساسی برای ارتقاء و رشد هر نوع تئاتر، از جمله تئاتر دفاع مقدس به شمار می آید. این پژوهش تلاشی است در جهت ارائه تصویری روشن از برنامه و مدیریت در تئاتر دفاع مقدس، تا از طریق آسیب شناسی و بررسی ابعاد مختلف آن، به راهکارهای تازه ای در بهبود روند تولید اینگونه نمای ...

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش شرکت ها از اهمیت وافری برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت‌ها محسوب گردد و از سوی دیگر عملکرد مالی آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد.با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش از بعد تامیین نقدینگی مورد نیاز و کاهش ریسک نقدینگی برای سازمان‌ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است، اما باید تو ...

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوق و وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این ...

سازمان ها پس از گذر از عصر صنعتی که در آن تولید انبوه به عنوان مزیت رقابتی فرض می شد اکنون با پارادایم های جدیدی مواجه شده اند؛ گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و رسانه ها، سرعت تغییرات تکنولوژی تولید و ارائه خدمات ، چالشهای جهانی شدن، دگرگونی مفاهیم بازاریابی با کوتاه ترشدن عمرمحصول، افزایش انتظارات مشتریان ، تحول در ماهیت کار به صورت مهارتهای دانش محور و تیمی و فرآیندی، فروپاشی مرزهای سنتی ساختارهای سازمانی ، نگرش جدید به نحوه استفاده از ذخایر منابع جهانی و حفظ محیط زیست بخ ...

هدف تحقیق حاضر تعیین مطالعه تفاوت سبک مدیریت مدیران وتاثیرآن بربهداشت روانی کارکنان بانک مسکن استان البرز می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان بانک مسکن استان البرز در تابستان سال1391 است به تعداد271نفرکه بابهره گیری ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 158 نفر از کارکنان انتخاب شدند. پژوهش حاضراز نوع توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ )با متوسط ضریب پایایی 0/78وپرسشنامه سبک رهبری بارتزبامتوسط ...

روند تحولات صورت گرفته در عرصه‌‌ی جهانی زمینه برجسته‌تر شدن بعد جدیدی در مطالعات مرزها با عنوان مدیریت مرزها شده است. این بعد جدید مرزها این امکان را به کشورها می دهد که از طریق مدیریت مرزها، مرزهای خود را تا حدی باز کنند تا منافع و فرصت‌های آن سوی مرز را کسب کرده و در همان زمان مرزهای خود را به گونه ای بسته نگه دارند که ناامنی‌ها و چالش‌های فراسوی مرزها، منافع ملی و امنیت ملی آنها را با خطر مواجه نسازد. این موضوع در مرزهای دریایی به ویژه در مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران ...

با توجه به دیدگاه‌های مرسوم در روش‌های رسوبزدایی در سدها مبتنی بر دیدگاه عمرطراحی(دوره زمانی معین) و عدم بررسی عملکردی درطی طول عمر مخزن (فقدان فرآیند مدیریت رسوب) در جوامع درحال توسعه، در این تحقیق به نگرشی مدیریتی و تصمیم ساز در رسوبزدایی مخازن پرداخته شده‌ است. دراین راستا، استراتژی‌های کنترل منابع رسوب و فرسایش در مدیریت حوضه به منظور کاهش جریان‌های رسوبی با ساماندهی بالادست رودخانه در سطح حوضه از قبیل ایجاد پوشش گیاهی،کشت نواری و... در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از ...

با ظهور عصر تکنولوژی دیگر تنها کسب، ذخیره و استخراج داده ها مهم نبوده بلکه چگونگی مدیریت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است؛ به طوری که سازمانها در حال بررسی بازارها و نیازهای جدید مشتریان هستند و بایستی به سرعت از فرصت های بدست آمده استفاده نمایند. بنابرای تبدیل داده های مرتبم با مشتریان به دانش در سازمان و مدیریت آنها، امری حیاتی میباشد . ای در حالی است که چگونگی و قابلیت استفاده از دانش مشتریان می تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید. تحقیقات نشان می دهد که بیشتر سازمان ها فا ...

تحقیقات نشان می‌دهد نوآوری مدیریت؛ فعالیتها، فرآیندها یا ساختارهای جدیدی که ماهیت کار مدیریتی را تغییر می دهد؛ منبع مهم مزیت رقابتی در سازمانها می‌باشد. در این مقاله، ما بر روی نوآوری مدیریت در سطح سازمان تمرکز نموده و نقش قابلیتهای تشخیصی و اجرایی را بعنوان قابلیتهایی کلیدی در پیاده‌سازی این نوآوری، مورد بررسی قرار می‌دهیم. مدیران با توجه به نقش برجسته خود در سازمان، بر نوآوری مدیریت تاثیر بسزایی دارند. در این پژوهش با تمرکز بر ویژگیهای فردی، تیمی و سازمانی موثر بر نوآوری مد ...