عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشکل اصلی دامپروری در سطح کشور مسئله کمبود علوفه می‌باشد. یکی از طرق حل این مشکل پیداکردن منابع غذایی جدید و ارزان قیمت است . در این آزمایش سعی بر این است که بهترین مصرف سیلوی پیت و باگاس غنی‌شده را که یکی از ضایعات کارخانجات تهیه شکر از نیشکر می‌باشد تعیین کرده به دلیل درصد فیبر بالای پیت و باگاس از آن به عنوان یکی از اجزاء علوفه‌ای جیره استفاده شده و با درصدهای صفر، 20، 40، 60 و درصد در تیمارها جایگزین قسمت علوفه‌ای جیره می‌شود. این طرح شامل چهار تیمار و پنج تکرار در قالب د ...
نمایه ها:
اوره | 
تغذیه | 
باگاس | 

از آنجائیکه هدف اصلی دامپروری تبدیل مواد خوراکی (عمدتا غیرقابل مصرف انسانی) به فرآورده‌های غذائی مورد نیاز انسان می‌باشد لذا افزایش بازدهی در این تبدیل مستلزم استفاده صحیح از خوراک‌ها واین نیز در گرو شناخت کمیت و کیفیت منابع خوراکی قرار دارد. علوفه مرتع بخش قابل توجهی از منابع تعلیف را در استان اصفهان تشکیل می‌دهد که ارزش غذائی آن تاکنون تعیین نگردیده است لذا در این طرح از گونه‌های علوفه‌ای غالب مراتع استان نمونه‌برداری بعمل آمده و ترکیبات شیمیائی و ضریب هضمی آنها تعیین می‌گر ...

این طرح به منظور بررسی تغییرات هورمونی در ارتباط با تظاهرات فحلی و تغییرات تخمدانی در تلیسه‌های گاومیش استان خوزستان انجام می‌شود تلیسه‌های تحت آزمایش شصت راءس می‌باشد که تعداد ده راءس از آنها در در محل ایستگاه تحقیقات دامپروری صفی‌آباد نگهداری شده و نمونه‌های خون در طول سیکل استروس از آنها گرفته می‌شود و غلظت هورمونهای LH , FSH استروژن و در سرم خون به روش ELISA اندازه‌گیری می‌شود و تغییرات تخمدانی نیز به روش توشه رکتال در طول سیکل استروس بررسی و همچنین تغییرات حالات و رفتار ...

با افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به پروتئین حیوانی و محدودیت منابع غذائی دام در داخل کشور و وارد کردن آن از خارج با شناخت منابع ارزشمند غذایی از ضایعات کشاورزی و دامپروری می‌توان به منابع جدید غذایی دست یافت . کود مرغی به دلیل داشتن پروتئین خام بالا (28 درصد - 25 درصد) و وجود املاح کلسیم و فسفر ماده غذایی با ارزش می‌باشد که در صورت عمل‌آوری صحیح (خشک کردن- دپو کردن- سیلو کردن) می‌تواند جایگزین با ارزش برای مواد غذائی گران قیمت در جیره بره‌های نر پرواری باشد. طرح آماری مورد استفاد ...

ازایش روزافزون جمعیت کشور و ذائقه خاص ایرانی‌ها در امر تغذیه باعث شده است تا گوشت گوسفند از اهمیت خاصی برخوردار باشد و با توجه به نیاز مبرم استان و کشور به گوشت قرمز، مشکلات توسعه پرواربندی در استان عدم اطلاع از عملکرد واحدهای پرواربندی - وضعیت کشتار - عرضه گوشت - تراکم بیش از حد دام در مراتع، اجرای این طرح را ضروری نموده است . اجرای این طرح تهیه و تدون پرسشنامه و مراجعه به کلیه واحدهای پرواربندی انجام خواهد شد. در این بررسی کلیه واحدهای پرواربندی به سه دسته -1 کلیه واحدهایی ...

بز نجدی از دامهای بومی استان خوزستان است و در جنوب خوزستان به وفور دیده می‌شود. جهت شناسائی خصوصیات کمی و کیفی و. تولیدات آن لازم است که این طرح در مرکز تحقیقات استان خوزستان - ایستگاه دامپروری به مرحله اجرا درآید. جهت شناسائی اندازه‌ها و مشخصات زیر باید ثبت گردد: الف - تعیین مشخصات مورفولوژیک : -1 اندازه‌گیری مشخصات کمی بز نر و ماده شامل 28 اندازه‌گیری توسط عصاو کولیس -2 مشخصات کیفی بدن بز، ثبت خصوصیات کیفی بز بالغ شامل 29 خصوصیت مختلف . ب - تغذیه: تغذیه بز با جیره متعادل و ...

در این طرح 10 درصد از گله‌های بز کرکی استان بر اساس تراکم نسبی در مناطق اصلی پراکنش آنها مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور بدست آوردن اطلاعات لازم در زمینه قابلیتهای تولیدی و وضعیت پرورشی و خصوصیات نژادی و تولیدمثلی تعداد 383 پرسشنامه که از پیش تهیه شده است تکمیل می‌گردد و سپس داده‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار می‌گیرد. ...

استان کهکیلویه و بویراحمد با دارابودن 1200000 هکتار مرتع و 2/8 میلیون واحد دامی که 2/2 میلیون از آن شامل گوسفند و بز است . منطقه‌ای کوهستانی است که دیرزمان تاکنون محل دامداری عشایری بوده است بطوریکه 80 درصد دامداران منطقه عشایرند و اقتصاد غالب منطقه به اکوسیستم دام و مرتع وابسته است و امروزه این چرخه طبیعی اقتصادی به سبب افزایش بی‌رویه تعداد دام و عدم رعایت اصول استفاده درست در معرض خطر جدی فرسایش و نابودی قرار گرفته است و تولید کاملا غیراقتصادی به نظر می‌رسد که توجه جدی و دس ...

تاکنون بررسی و مطالعه اساسی در مورد منابع غذایی مصرفی دام و طیور کشور انجام نشده نتیجتا منابع غذایی مخصوصا خوراک دام و طیور در بسیاری از نقاط ایران ناشناخته مانده و از منبع شناخته شده نیز به علت عدم اطلاع کافی استفاده صحیحی به عمل نیامده است . لذا به منظور متعادل‌کردن هر یک از مواد غذایی در جیره مصرفی دام و طیور نیاز به آنالیز کامل مواد مصرفی می‌باشد به منظور دستیابی و شناخت بیشتر به منابع غذایی استان پروژه‌های تحقیقاتی فوق برنامه‌ریزی گردید. با توجه به شرایط مختلف کشت زراعی ...