عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 774

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
       
با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در دوران بعد از جنگ نظیر ایجاد نرخ شناور و رقابتی ارز، آزادی نسبی ورود کالا از خارج و نیز آزاد شدن بسیاری از محصولات از سیستم نرخ‌گذاری سازمان حمایت میرود تا صنایع جایگاه اصلی خود را باز یابد و به علت ایجاد رقابت در بین شرکتهای داخلی و نیاز به رقابت با محصولات خارجی ضرورت کاهش بهای تمام شده و رفع عدم کارائیها و در نتیجه توجه بیش از پیش به حسابداری صنعتی و سیستم بهای تمام شده فزونی یابد. یکی از این صنایع نساجی میباشد که از تاریخ 69 مشمول استفاده ا ...

هدف از این تحقیق بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصادکلان ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا همراه با چسبندگی‌های اسمی و حقیقی است. نتایج توابع واکنش تکانه ای نشان می‌دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌گردد. همچنین افزایش قیمت نفت باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه‌گذاری می-گردد. در پایان شوک قیمت کالاهای وارداتی به عنوان پروکسی اثر تحریم‌ها، حاکی از تاثیر ...