عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1296

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همواره انواع خطرات ناشی از فناوری یا خطرات حوادث طبیعی برای اشخاص، گروه‌ها، جامعه و یا تمام بشر وجود داشته و دارد. ازاین‌رو، دیدگاه‌ها و نظریات مختلفی در جهت کاهش آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات شکل‌گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین ایده‌هایی که در دهه‌های اخیر در برنامه‌ریزی مطرح شده است موضوع بررسی و سنجش ادراک خطر شهروندان می‌باشد. ادراک خطر تنها به‌واسطه متغیرهای فنی- تکنیکی و اعداد آماری به‌دست نمی‌آید بلکه زمینه فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی ما نیز بر آن تأثیرگذار است. لیکن ...

در ایجاد بارندگی وجود رطوبت و عامل صعود لازم است. در ایران منابع آبی قابل توجه جهت تغذیه جو وجود ندارد و بایستی رطوبت مورد نیاز جهت بارش از اطراف تأمین شود. الگوهای همدیدی می تواند به ورود رطوبت از پهنه های آبی اطراف به ایران و ایجاد ناهنجاری منجر شود. بنابراین شناخت سازو کار این الگوها در پیش بینی زمان ایجاد بارش وب ه خصوص بارش های شدید کمک می کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل همدیدی و ترمودینامیکی موثر در سیل روز 12 بهمن 1389 در استان یزد می باشد. پس از تهیه جدول پیشروی بارش د ...

نظر به منابع محدود سوخت های فسیلی و همچنین آلودگی زیست محیطی آن ها، انرژی ژئوترمال با توجه به تجدیدپذیر بودن و در عین حال پاک و ارزانب ودن مورد توجه بسیاری در عصر حاضر قرار گرفته است. تکنیک های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی و همچنین مطالعات هیدروژئولوژیکی در اکتشاف این منابع ابزارهای کارآمدی هستند که در عین احل نیاز به تفسیرهای دقیق و هم پوشانی جامعی دارند. با توجه به حضور چشمه های متعدد تراورتن ساز در منطقه توران پشت در جنوب استان یزد و نیز قرار گرفتن در مجاورت گسل بزرگ ...
نمایه ها:
انرژی | 
یزد | 

آنچه در این پروژه مورد مطالعه واقع می شود از دو دیدگاه بررسی شده است: دیدگاه اول مطالعات نظری مبانی فکری است. دیدگاه دوم موضوع طرح معماری است. در بحث اول مواردی بصورت زیر مطرح هستند. بررسی سوابق تاریخی ، اجتماعی به لحاظ واقع بودن بستر طرح در شهر یزد. تحلیل فرهنگ از دیدگاههای مختلف و نهایتا دستیابی به نتایج حاصل از مقوله فرهنگ و بدنبال آن پرداختن به فرهنگ معماری به مثابه ابزار و اندیشه فرهنگی و نتیجه گیری حاصل از آن . نگرش به معماری ایران جهت یافتن ارزشها و اصالت های فرهنگی ...
نمایه ها:
یزد | 

تعیین توزیع فراوانی سن مادر در هنگام تولد کودک مبتلا، توزیع فراوانی نوع ازدواج و ضریب هم خونی والدین کودکان مبتلا و همچنین توزیع فراوانی نوع کاریوتایپ در موارد کاریوتایپ شده، شیوع علائم بالینی افراد مبتلا نیز از اهداف دیگر مطالعه بود. مواد و روش: این مطالعه بر روی 103 بیمار مبتلا به سندرم داون تحت پوشش ادارات بهزیستی شهرستانهای یزد (53 مورد9 و شهرستانهای مهریز و اردکان و میبد (50 مورد) در مرداد ماه 1380 با روش توصیفی مقطعی و با مراجعه به محل سکونت بیمار و تکمیل اطلاعات مورد ن ...

امروزه با تخصصی و طولانی تر شدن درمانهای دندانپزشکی و مراجعه افراد مسن با سابقه بیماریهای مختلف به مطب دندانپزشکی، احتمال برخورد دندانپزشکان با فوریتهای پزشکی در طول دوره کاری آنها افزایش یافته است. اما اطلاعات کمی در مورد شیوع فوریتهای پزشکی در مطب دندانپزشکی و توانایی دندانپزشکان برای مقابله با آن منتشر شده است و تاکنون چنین تحقیقی در یزد به اجرا درنیامده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر یزد برای مقابله با فوریتهای پزشکی در مطب دندانپزشکی بود. پپرسشن ...
نمایه ها:
آگاهی | 
یزد | 

این رساله در پی پاسخ به سوالات زیر است:1-میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد از حقوق بیمار چقدر است؟ 2- میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد از حقوق بیمار با کدامیک از متغیرهای جنس، سطح تحصیلات ، نوع بیمارستان محل کار، بخش محل کار، سابقه کار و سمت واحدهای مورد پژوهش ارتباط دارد؟3-میزان رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد چقدر است؟4-میزان رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد با کدامیک از متغیرهای جنس ...
نمایه ها:
آگاهی | 
یزد | 
1381 | 

هدف از این بررسی آماری شناخت وضعیت پوسیدگی دندانی (شاخص DMFT) و ارتباط آن با شغل والدین و میزان تحصیلات والدین در سطح شهر یزد بوده است .این مطالعه آماری به روش Cross sectional صورت گرفت .و برای این منظور 295 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانهای نواحی دوگانه آموزش و پرورش یزد به طور تصادفی Random برگزیده شدند.معاینات انجام، و اطلاعات در فرمهای مخصوص ثبت گردید و در پایان این اطلاعات جهت هزینه و تحلیل به رایانه داده شد که خلاصه نتایج آن به شرح ذیل میباشد: میانگین DMFT ب ...

این موضوع که بعنوان پایان‌نامه برای اولین بار در شهر یزد و در سال 1379 اجرا شده، مطالعه‌ای منحصر به فرد در دانشکده‌های دندانپزشکی ایران میباشد و در آن 96 نفر از 107 دندانپزشک شاغل در شهر یزد به 30 سوال در زمینه آگاهی و نگرش و عملکرد در رابطه با دندانپزشکی ترمیمی پاسخ دادند و پس از جمع‌آوری و بررسی پرسشنامه‌ها و با تهیه جداول ما در استفاده از روش آماری T-Test و آنالیز واریانس نتایج سوالات با اطلاعات دموگرافیک سنجیده شد و نتایج کلی زیر بدست آمد: -1 میزان آگاهی کل دندان ...