عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 903

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی، روشی جهت تضمین ایمنی و بهداشت محصول می باشد که در صنایع غذایی کشور ما نیز درحال توسعه است. این سیستم امروزه جزئی از مدیریت کیفیت تلقی گردیده و نتیجه اجرای آن دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و ضریب ایمنی و بهداشت محصول باصرف کمترین میزان هزینه می باشد و در نهایت سبب افزایش سطح اطمینان خاطر تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توسعه اقتصادی واحدهای صنعتی اجراکننده این سیستم خواهد بود. در این مقاله، ضمن برشمردن اصول این سیستم تلاش شده است تعریفی م ...

این دوره آموزشی توسط سازمان یونیدو با همکاری موسسه استاندارد مجارستان برگزار شده که یکی از مجموعه دوره‌های آموزشی گروهی برای متخصصین صنایع غذایی و مدیران کمترل کیفیت سازمانها در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. ...

یکی از مراحل کنترل کیفیت محصولات مختلف مرحلهء تحویل‌گیری است . هدف از اجرای پروژه، طرح و تدوین روش تحویلگیری آماری با توجه به اصول علمی و صرفه اقتصادی است ، بطوریکه احتمال پذیرفتن محصولات معیوب و رد محصولات مطلوب به حداقل ممکن برسد. این پروژه در مورد شش محصول نظامی اجرا شده است . ...
نمایه ها:

هدف پروژه، ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های شناسایی و انتخاب مواد قطعات فلزی و کنترل کیفیت متالورژیکی قطعات تولید شده در داخل براساس مقایسه آنها با مشابه خارجی و ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای بوده است . طی پروژه، نمونه‌های مختلف و متعددی به این جهاد ارسال شد و نتایج بررسیها و آزمایشات به صورت گزارش فنی به کارفرما ارائه گردید. ...

تعیین ارزش بیولوژیکی انواع غذای کودک حایز اهمیت بوده و ضرورت استفاده از روشهای دقیق ، حساس ، سریع و قابل اجرا جهت تعیین کیفیت پروتئین احساس می‌شود شادامین گندمی از جمله غذای صنعتی کودک می‌باشد که با هدف تامین کلیه نیازمندیهای کودک 6 ماه تا 3 ساله فرموله و در ایران تولید شده است . با توجه به فرآیند تهیه محصول مذکور احتمال ضایعات پروتئین را می‌تواند درپی داشته باشد ، لذا ارزیابی دقیق کیفیت پروتئین شادامین به عنوان یکی از مراحل اساسی کنترل کیفیت محصول به شمار می‌آید. در سالهای ا ...

مجموعه (International Standardization Organization) ISO 9000 در برگیرنده مفاهم و راهنمای جامع فراگیر مدیریت کیفیت همراه با مدلهای متعدد برای خواسته‌های اطمینان از کیفیت می‌باشد. این استانداردها با استفاده از یک طراحی و ایجاد سیستمهای مجتمع بر اسا یک سیستم شماره‌گذاری هماهنگ و متناسب که بسرعت قابل یادگیری هستند ارائه گردیده‌اند. انتشار مجموعه ایزو 9000 نوعی هماهنگی را در مقیاس بین‌المللی ایجاد کرده و کیفیت را به عنوان عاملی در تجارت بین‌المللی مورد حمایت قرار داده است . مجموعه ...

هدف از اجرای طرح: - افزایش کیفیت مراحل تولید وکنترل داده های مکانی پایه ازنقشه های رقومی درحال تولید و نیز نقشه های رقومی تولید شده طی سالهای گذشته در کشور - امکان کاهش هزینه ها در بخش های نیروی انسانی ،زمانی ، مالی - افزایش کیفیت و استاندارد سازی داده های مکانی پایه جهت استفاده در پروژه های مرتبط با داده‌های مکانی شهری - افزایش کیفیت و استاندارد سازی داده های مکانی پایه جهت پیاده سازی سطوح مختلف SDI در کشور سایر اهداف این تحقیق می‌توانند شامل موارد ذیل باشند: - دست‌یابی به ر ...

از جمله پرهزینه‌ترین طرحهای عمرانی در سطح شهرها، پروژه‌های جمع‌آوری و دفع مناسب روانابهای حاصل از بارشهاست . معیارهای طراحی سیستمهای زهکشی شهری تا چند دههء گذشته بیشتر متکی بر داده‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی بوده و نهایتا با استفاده از این داده‌ها اقدام به طراحی هیدرولیکی سازه‌ها می‌شده است . از چندی پیش مسئلهء کیفیت روانابهای شهری و تخلیهء مستقیم آنها به آبهای پذیرنده و نیز جنبه‌های زیست‌محیطی آنها مورد توجه مراکز تحقیقاتی جهان قرار گرفته است ، تا آنجا که بسیاری از معیارهای ...

کنترل و تضمین کیفیت با هدف جلب رضایت مشتری همیشه یکی از دغدغه‌های بزرگ شرکت‌های تولیدی است . در بازار پر رقابت امروز جهان دیگر هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون توجه به مساله کیفیت و تضمین کیفیت محصولات تولیدی خود اطمینان به ماندگاری هر چند کوتاه مدت خود داشته باشد زیرا یقینا" در دراز مدت در صورت عرضه محصولات فاقد کیفیت از گردونه تولید حذف خواهد شد. بحث کیفیت در محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو نیزیکی از مباحث روزبخش تولید و صنعت کشور است . آمار و ارقامی که مسئولان شرکت ارائه می‌دهند ح ...