عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1796

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که با هدف تاثیر آموزش بر تمایل به وازکتومی در معلمین مرد شاغل در آموزش و پرورش شهر کرمان در سال 1374 انجام گرفته است . نمونه مورد پژوهش شامل 289 نفر بود(129 نفر گروه تجربی و 160 نفر گروه کنترل) که با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار کار در این بررسی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت بود. داده‌های این پژوهش بوسیله کامپیوتر و با استفاده از آزمونهای آماری t و t زوج و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ...
نمایه ها:
معلم | 
مرد | 
کرمان | 

تحقیق حاضر در زمینه علل موثر بر چندشغلی بودن معلمان مقطع متوسطه شهر کرمان می‌باشد و هدف این تحقیق دسترسی به اطلاعاتی در زمینهء شناخت این علل و عوامل است . از آنجا که رفع مشکلات اجتماعی که همواره از عوامل مهم در بحث بهره‌وری کامل از نیروی انسانی است ، باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد، لذا پدیده دوشغلی یا چندشغلی نیز شکلی از بکارگیری نیروی انسانی در جامعه است که امروز در جامعه ما رواج دارد. گرچه این پدیده در ارتباط با تمامی مشاغل باید مورد توجه قرار گیرد، ولی با توجه به نقش الگو ...
نمایه ها:
معلم | 
کرمان | 

امروزه توسعه اقتصادی به معنای تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی - اجتماعی - سیاسی با هدف بالا بردن استاندارد زندگی محسوب می‌شود. جوامع در مسیر تکامل خویش و به نسبت درجهء توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همواره تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند. در گذشته حفظ نظم و تامین امنیت وظایف اساسی دولت در یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌داد. اما پس از آن مرحله علاوه بر وظایف مذکور انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله در مسائل گسترده اقتصاد ...

همانگونه که قابل پیش‌بینی بود، ناراحتیهای مربوط به مفصل گیجگاهی فکی در مردم کرمان مانند دیگر نقاط جهان شیوع بالایی دارد. مهمترین مشکل وجود عادات پارافانکشن بود. با شیوع 70/7 درصد و مهمترین ناراحتی‌ها، وجود سردرد با شیوع 29/8 درصد و وجود صدا در مفصل گیجگاهی فکی با شیوع 29/8 درصد بوده‌اند. سایر موارد با ارزش قابل اشاره در این پایان‌نامه وجود احساس خستگی یا سفتی در فک با شیوع 17/7 درصد، انحراف در هنگام بازکردن دهان با شیوع 21/9 درصد، محدودیت در هنگام بازکردن دهان با شیوع 3 ...
نمایه ها:
درد | 
سردرد | 
کرمان | 

هدف از این مطالعه تعیین میزان شاخص DMF در کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر 1-12 ساله شهر کرمان در سال تحصیلی 1367-1377 بوده است . 180 نفر دانش‌آموز (70 نفر دختر و 150 نفر پسر) 10-12 ساله همگی در زیر نور طبیعی با استفاده از سوند و آینه دندانپزشکی مورد معاینه قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میزان DMF در جمعیت فوق 2/87 بود (3/2 در دخترها و 2/23 در پسرها) که کمتر از میزانی است که فدراسیون بین‌المللی دندانپزشکی F.D.I برای سال 2000 میلادی تعیین نموده است . ...

امروزه با تخصصی و طولانی‌تر شدن درمانهای دندانپزشکی و مراجعه افراد مسن با سابقه بیماریهای مختلف به دندانپزشکی، احتمال برخورد دندانپزشکان با فوریتهای پزشکی در طول دوره کاری آنها افزایش یافته است . این مطالعه نگرش ، آگاهی و امکانات دندانپزشک عمومی سطح شهر کرمان را در رابطه با فوریتهای پزشکی در مطب دندانپزشکی ارزیابی می‌کند. پرسشنامه‌ای شامل قسمتهای ویژگیها فردی، نگرش ، آگاهی و امکانات بین 66 دندانپزشک عمومی در شهر کرمان توزیع شد. جداول توزیع فراوانی، آنالیز واریانس یک ...

مطالعات قبلی، میزان شیوع آنومالیهای تکاملی داخلی دهانی را در برخی از کشورها نشان داده‌اند. هدف از تحقیق حاضر، جمع‌آوری اطلاعاتی درباره برخی از آنومالیهای تکاملی و غیرتکاملی دهان و بافتهای اطراف آن در دانش‌آموزان دبیرستانهای کرمان بود. در مطالعه حاضر 510 تن از پسران 15 تا 18 ساله، مورد معاینه قرار گرفتند. در گروه مورد مطالعه، شیوع زبان شیاردار 8/8 درصد، زبان جغرافیایی 3/5 درصد، پیت گوشه لب 19/4 درصد، ماکول ملانوتیک لب 16/2 درصد، گرانول فوردایس 36/4 درصد، توروس پالاتین ...
 
هدف از این مطاله تعیین میزان شیوع ژنژیویت (آماس لثه) و رابطه آن با مسواک زدن در دانش‌آموزن 8-12 ساله پسر شهر کرمان در سال تحصیلی 1376-1377 بوده است . 313 نفر دانش‌آموز به روش چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در زیر نور طبیعی با استفاده از آئینه دندانپزشکی و پروپ پریودنتال مورد معاینه قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میزان شیوع ژنژیویت در جمعیت فوق 65/5 درصد بود. که بیشترین تعداد یعنی 50/8 درصد مربوط به ژنژیویت خفیف می‌باشد. همچنین با توجه به نتایج این ...